Čtvrtek, 27. ledna, 2022

Vedoucí laborant Ústavu laboratorní medicíny

0

Ředitel Fakultní nemocnice Ostrava vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa:

 

 • vedoucí laborant Ústavu laboratorní medicíny

 

Kvalifikační požadavky:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru zdravotní laborant nebo zdravotní vyšetřovací metody
 • odborná způsobilost v oboru zdravotní laborant, v souladu se zákonem č. 96/2004 o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů
 • specializační vzdělávání v oboru klinická biochemie, příp. klinická hematologie a transfuzní služba
 • praxe ve vedoucí pozici minimálně 1 rok
 • bezúhonnost
 • pedagogická a publikační aktivita
 • organizační a řídicí schopnosti

 

Požadované materiály:

 • přihláška, jejíž součástí jsou všechny níže uvedené dokumenty
 • strukturovaný profesní životopis
 • osobní dotazník
 • doklady o dosaženém vzdělání
 • lustrační osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb. a čestné prohlášení ve smyslu § 4 zákona č. 451/1991 Sb. (nevztahuje se na uchazeče narozené po 1. 12. 1971)
 • platný výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
 • čestné prohlášení uchazeče, že proti němu není vedeno soudní řízení
 • písemná strategie pracoviště, na které se uchazeč hlásí do vedoucí pozice

 

Přihlášky zasílejte v termínu do 3. 12. 2021 do 14,00 hodin na adresu:

 

Ing. Tereza Lyčková, MBA

Oddělení zaměstnanosti a péče o zaměstnance

Fakultní nemocnice Ostrava

 1. listopadu 1790/5

708 52 Ostrava-Poruba