Středa, 6. července, 2022

RUBRIKA

Sprinx Index

Paralelní obchod v ČR v roce 2017 a srovnání s prvním kvartálem roku 2018

Každý rok se díváme na paralelní obchod a každý rok se na něm dá najít něco nového. Stejně tak i na tom loňském, respektive...

Trh s léčivými přípravky v roce 2017 překročil 70 miliard korun

  Dobrá zpráva o trhu a jeho vývoji v roce 2017 je, že roste, a to jak v počtu prodaných balení tak i v penězích. Je to ale...

Možné technické postupy pro podporu řešení problematiky GDPR ve farmaceutickém průmyslu

Květen se rychle blíží. Tentokrát to ale není zajímavé kvůli Máchovi na Petříně nýbrž pro velkou, (nebo malou) věc jménem GDPR. Jedná se o...

Novelizace zákona o léčivech a první zkušenosti s ní z pohledu dodávek léčivých přípravků

Na otázku, co přinesla novelizace zákona o léčivech, je snadná odpověď. Zatím nic, protože teprve přinese, přijde to v září a v prosinci. Ale můžeme již...

Podpůrné systémy pro podporu prodeje farmaceutických firem – jak na bonusy a ceníky

  Používání systémů a aplikací resp. jejich zavádění do firem ve farmaceutickém segmentu, a nejen v něm, mívá svou logickou posloupnost, která bývá nejčastěji dvojí. První...

TOP 20 produktů v počtu balení a finančním objemu v roce 2016

  To co je zajímavé pro odborníky i laiky, i když pro každého z jiných důvodů, je prodej přípravků vyjádřený ve finančním objemu. Proto pořadí indikované...

Moduly pro aktivní využití prezentací (Close Loop Marketing) – rostoucí trend v prodejních farma týmech

  Patřím ke generaci, která dokázala - a myslím, že pořád dokáže - ocenit dobrý diapozitiv. A taky vím, jak bylo složité najít někoho, kdo...

Farmaceutický trh v ČR a jeho vývoj v roce 2016 z pohledu firem

Farmaceutický trh v ČR rostl v roce 2016 v hodnotovém vyjádření o 4 % meziročně. Je to pro výrobce dost nebo málo? Je to dynamika, na kterou...

Vývoj farmaceutického trhu v ČR v roce 2016

V roce 2016 se farmaceutickému trhu v ČR dařilo, dařilo neklesat. Meziroční nárůst celého trhu byl 4 %, takže by se mohlo zdát, že máme...

CRM systémy v prostředí farmaceutických firem

Fenomén CRM systému (CRM - Customer Relationship Management, systémy pro řízení vztahů se zákazníky – pozn. redakce) se ve pharma segmentu v ČR objevil jako v jednom z prvních odvětví...

NEJČTENĚJŠÍ