Cenu Makropulos za rok 2014 získalo Město Prachatice

Cenu převzali z rukou ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka místostarosta města Robert Zeman, vedoucí odboru Marie Peřinková a Hanka Rabenhauptová. Foto: archiv

Již po sedmé se první říjnový večer v Národním divadle v Praze uskutečnilo předávání Ceny Makropulos za péči o seniory, které každoročně pořádá občanské sdružení  Život 90. Cenu Makropulos představitelům Města Prachatice předal ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček, na slavnostní ceremoniál již tradičně navázalo benefiční představení, a to opera Jakobín od Antonína Dvořáka.

 

Letošní ocenění získali Prachatičtí za mnohaleté a systematické zlepšování kvality života tamních seniorů, na kterém spolupracují s nestátními organizacemi, školskými zařízeními i církvemi. Nejedná se přitom o izolované projekty zaměřené pouze na seniory, do vytváření dobrých mezigeneračních vztahů a přátelské atmosféry jsou zapojeni i mladí lidé, dobrovolníci či žáci škol, a samozřejmě také sami senioři prostřednictvím nejrůznějších programů.

Cena Makropulos, inspirovaná divadelní hrou Karla Čapka Věc Makropulos, tak představuje poselství resortu, který se významně podílí na prodloužení lidského života. Vybrané projekty z oblasti zdravotně sociální péče mohou díky tomuto ocenění získat potřebnou publicitu, která pak v praxi pomáhá bořit mýty a stereotypy v přístupu ke stáří.

Cenu převzali místostarosta města Robert Zeman, vedoucí odboru Marie Peřinková a Hanka Rabenhauptová. Na cenu město navrhla Národní síť zdravých měst. Ke gratulaci se přidala patronka večera Věra Čáslavská a zakladatelé spolku Život 90 manželé Lormanovi, ale i řada českých politiků, velvyslanci Japonska a Číny.  Život 90 ocenil také své spolupracovníky předního českého lékaře, průkopníka moderní geriatrie a gerontologie Zdeňka Kalvacha, Vlastimila Venclíka, českého dramatika, scénáristu, režiséra a herce, dále pak triu heligonkářů Zdeňka Taublera a Irenu a Vladimíra Jíchovi za dobrovolnictví.

-red-