Neděle, 28. února, 2021

RUBRIKA

Konference ZD

Podívejte se na záznam ze sympozia o duševním zdraví dětí

Jaké dopady má pandemie covid-19 na duševní zdraví dětí? Jak lze předcházet řečovým poruchám a jak je lze vyhledávat? Co může dělat a dělá...

VZP chce otevřít debatu o méně škodlivých alternativách kouření. Lékařům ovšem chybí vzdělání v adiktologii

Včasný záchyt závislostí a doporučení vhodné alternativy pro stávající kuřáky by mohly být součástí běžných lékařských vyšetření.  VZP by chtěla ve spolupráci s adiktology připravit...

Rozvoj sítě adiktologických služeb brzdí bariéra mezi zdravotní a sociální péčí

Vzniku efektivní sítě ambulantních adiktologických zařízení dnes již nebrání ani tak nedostatek politické vůle, jako spíše přetrvávající bariéra mezi systémem zdravotní a sociální péče...

Princip snižování rizik kouření má smysl. Lékaři jej ale stále nemají zažitý

Normální a nejlepší je nekouřit, ale pokud člověk nechce nebo toho není schopen, má smysl usilovat o snížení rizika kouření cigaret prostřednictvím použití jejich...

Distanční péče musí být navázána na poskytovatele zdravotní péče a nabízet přidanou hodnotu

Jak by měla vypadat distanční péče tak, aby byla přínosná a bezpečná pro pacienty i lékaře? Nad tím se zamýšleli experti Odborného panelu Stálé konference...

O rizicích pití alkoholu se málo mluví v souvislostech, dopady jsou vidět v každém klinickém oboru

Česko patří mezi země s nejvyšší spotřebou čistého lihu na obyvatele. Rizikově pije alkohol zhruba milion Čechů, náklady spojené s následky převyšují 59 miliard...

Alkohol, sebevraždy, domácí násilí. Pandemie dopadá na duševní zdraví i adiktologické služby. Nečeká nás nic dobrého, varují odborníci

V dubnu varoval v rozhovoru pro Zdravotnický deník v souvislosti s pandemií covid-19 profesor a přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze Michal Miovský před nárůstem...

Odborný panel ZD: Distanční péče musí vystoupit ze šedé zóny. Je nutné nastavit legislativní, odborná i úhradová pravidla

Distanční péče je zdravotní služba jako každá jiná a je nutné ji poskytovat v bezpečném prostředí – z hlediska medicínského, legislativního i ochrany osobních údajů. Zatím...

Odborný panel ZD: Moderní technologie zlepšily výsledky léčby a zásadně snížily její vedlejší účinky. Chybí však nezávislý systém HTA

V posledních dvaceti letech došlo v českém zdravotnictví k dramatickému nárůstu ve využití moderních technologií. Nové špičkové přístroje posunuly úroveň léčby v ČR na evropskou úroveň, zlepšily její...

Kybernetický nůž léčí levně, špičková technologie dává šanci pacientům, kterým nebylo dříve pomoci

CyberKnife, robotický ozařovač, který se využívá při stereotaktické radiochirurgii a radioterapii, představuje jednu z nejpokročilejších a také nejnákladnějších technologií současnosti. S jeho pomocí se v USA léčí...

NEJČTENĚJŠÍ