Problémy se sexem mohou být signálem doutnající nemoci. Už staří Římané si cenili zdraví i sexu, nejlépe v symbióze obého, jak dosvědčují malby v tzv. Domě stoletých (Casa del Centenario) v Pompejích. Foto: archiv

Na srdce i na erekci. Studie ukázala v novém světle Viagru a její příbuzné

Včera byla zveřejněna odborná studie, která ukazuje, že užívání blokátorů fosfodiesterázy 5. typu (PDE5), jako jsou Viagra, Cialis, či Levitra, nejen že pacientům s hrozícím selháním srdce neuškodí, ale dokonce jim může pomáhat. Pacienti s poruchami erekce se mohou radovat. Nemusí se stydět, když u nich někdo zahlédne Viagru, protože mohou tvrdit, že jí užívají „na srdce“. Také se tím otevírá možnost předepisovat Viagru ženám.

 

Novou studii zveřejnil odborný časopis BMC Medicine.  Výsledky jsou velmi povzbudivé, ale nyní je nutné provést rozsáhlé klinické studie, které by je potvrdily.

Nejsou to afrodiziaka

Princip, jakým blokátory PDE5 působí, je jednoduchý: zlepší prokrvení penisu, které je nezbytné pro jeho ztopoření.  Léčivé látky vyřadí z činnosti enzym PDE5, který brání relaxaci hladkého svalstva.  Je-li enzym zablokován, rozšíří se cévy a krev může nerušeně proudit. Je třeba zdůraznit, že tyto látky nejsou afrodiziaka, neovlivňují libido, průběh ejakulace či orgasmu a aby dosáhly účinku, musí jejich užívání provázet sexuální stimulace. Blokátory PDE5, tedy Viagra a spol., jsou určeny k léčbě erektilní dysfunkce, což je onemocnění, při němž muž není schopen dosáhnout a udržet dostatečnou erekci penisu nutnou k uspokojivému pohlavnímu styku. Velmi zřídka jde o samostatné onemocnění, častěji je spojeno s dalšími tělesnými nebo psychickými poruchami.

Léky pro kardiologii?

Také u srdce je účinek podobný a souvisí s prokrvením. Blokátory PDE5 mohou předcházet jeho nadměrnému namáhání, tím nežádoucímu zesilování stěn a časnému stadiu srdečního selhání. Dávky používané při léčbě srdce jsou nižší než u erektilní dysfunkce a studie tak logicky ukázala jenom nepatrný výskyt nežádoucích účinků. Překvapivě u více než 1600 léčených pacientů nebylo pozorováno zvýšení rizika poruchy vidění, fotosenzitivity (citlivosti na světlo) ani zřídkavý jev, kterému se říká modré zatmění (tj. stav, kdy dochází k různému stupni ztráty zraku až oslepnutí při náhlém zablokování prokrvení optického nervu, odborně jde o tzv. ischemickou optickou neuropatii).

Vědci pod vedením docenta endokrinologie Andrea M. Isidoriho z Univerzity „La Sapienza“ v Římě, analyzovali randomizované studie (randomizované = s náhodným rozdělením pacientů), v nichž bylo porovnáváno placebo s účinnou látkou a které byly publikovány mezi lednem 2004 až květnem 2014.  Blokátory PDE5 dostali muži, kteří měli diagnostikováno kardiovaskulární onemocnění, ale nemuseli nezbytně trpět sexuální impotencí. Studie zjistila, že inhibitory předchází změnám tvaru srdce u pacientů trpících hypertrofií (zvětšením v důsledku námahy) levé komory. Léčivé látky zlepšily i funkčnost srdce u pacientů s různými srdečními problémy, aniž by přitom byl ovlivněn krevní tlak. Také zlepšují výkonnost srdce jako pumpy spolu s relaxací mezi jednotlivými jeho údery. „Jenom málo léků používaných v současné kardiologii dokáže ovlivnit tyto parametry. Z tohoto důvodu je jejich využití v léčbě a prevenci srdečního selhání ohromující,“ řekl televizní stanici NBC News docent  Isidori. Současně ale poznamenal, že zatím byl účinek zkoumán u mužů a dalším krokem by mělo být provedení velké studie u žen.

Nejprve srdce, potom sex

Příznivý účinek sildenafilu (účinné látky Viagry) na srdce není ničím novým, naopak dá se říci, že nejprve bylo na řadě srdce a až pak sex. Účinky na vysoký krevní tlak a anginu pectoris původně zkoumali britští vědci už v roce 1989. První studie pak začátkem devadesátých let ukázaly zajímavý vedlejší efekt – zlepšenou erekci.

Zpočátku se lékaři nového léku báli.“Když se lék objevil poprvé, byla tu velká obava – nebude zabíjet?“ řekl NBC News Robb D. Kociol, ředitel programu srdečního selhání z lékařského centra Beth Israel Deaconess v Bostonu. „Ale ve všech studiích, podle mých nejlepších znalostí, se neukázalo žádné zvýšení poštu kardiovaskulárních příhod u pacientů, kteří tyto léky užívali,“ uvedl ředitel Kociol. Zdůraznil i to, že by „vědci měli mírnit své nadšení, protože je třeba provést další studie. Doporučil, aby se věnovala větší pozornost rozdílům mezi ženami a muži i rasovými skupinami. Například proto, že léky jako Viagra mohou ovlivnit hladiny ženského pohlavního hormonu estrogenu, o němž je známo, že působí na srdce protektivně, čili že jej chrání.

„Významné množství lidí trpících erektilní dysfunkcí je šťastnějších, když užije pilulku na srdeční selhání nebo vysoký krevní tlak, než na zlepšení své erekce. Ta jim totiž způsobuje deprese a ztěžuje jejich zdravotní stav a kvalitu života,“ dodal dr. Kociol.

-cik-