Čeští zástupci se prosazují ve volených funkcích v evropských i světových organizacích studentů farmacie. Také proto jim byl svěřen důležitý kongres.

V Hradci Králové začíná kongres evropských studentů farmacie

Více než tři sta studentů z 34 evropských zemí se setká od 28. října do 2. listopadu v Hradci Králové na Podzimním sjezdu Evropské asociace studentů farmacie (EPSA Autumn Assembly). Organizace se ujal Spolek českých studentů farmacie spolu s Unií studentů farmacie. Na účastníky čeká náročný týden plný vzdělávacích seminářů, přednášek a debat o směřování asociace v Evropě.

 

Jak uvádí studenti ve své tiskové zprávě, uvědomují se nezastupitelnou roli pacienta v péči o své vlastní zdraví. Téma letošní vzdělávací části kongresu proto nese název: „Pacient ve středu zdravotní péče – z laboratoře k občanům“. V rámci ní vystoupí odborníci s přednáškami zabývajícími se cestou látky od prvotní aktivní farmaceutické substance až po hotový lék se zaměřením na etické aspekty celého procesu. „Moderní směry ve zdravotnictví a vědě kladou vedle nutných znalostí také zvýšený důraz na takzvané „měkké dovednosti“, a proto bude podstatná část programu věnována tématům jako je komunikace, poskytování zpětné vazby a řízení stresu,“ uvádějí organizátoři kongresu.

 

Doprovodná kampaň

V pátek 31. října proběhne v centru Hradce Králové veřejná zdravotní kampaň „Změřte si svůj tlak“, během které studenti nejen krevní tlak změří, ale také upozorní na aspekty léčby této choroby, kterou trpí až pětina české populace. V současné době je však stále v ČR mnoho osob s vysokým krevním tlakem, které o své nemoci neví anebo se s ní dostatečně neléčí. Farmaceuti mohou pomoci s prevencí a terapií mnoha chorob díky své znalostí léčiv, jejich potenciálních interakcí či negativním efektem na krevní tlak a také skríningem, který již některé lékárny nabízejí v rámci svých služeb.

Čeští farmaceutičtí studenti se dlouhodobě a intenzivně zapojují do mezinárodního dění, ať už na úrovni evropské asociace (EPSA) nebo globálně (Mezinárodní federace studentů farmacie – IPSF). Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové se může pochlubit dlouhodobou přítomností svých studentů ve volených funkcích, kteří tak řídí aktivity mladých budoucích farmaceutů v Evropě i celosvětově. Událost s tak vysokým zastoupením zahraničních účastníků se opakuje v ČR po třech letech. Minula akce, Světové symposium studentů zdravotnických oborů (WHSS) se ale v roce 2011 konalo v Praze.

-red-

Průběh konference můžete sledovat na www.epsa-aa2014.com nebo na www.facebook.com/EPSAaa2014.