Pátek, 18. června, 2021

Česko letos utratí za opatření proti ebole 24,5 miliónů korun

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Bezpečnostní rada státu letos 15. října uložila všem ministerstvům, aby spočítala, kolik stojí jejich rezorty opatření proti šíření viru eboly v Česku. Výsledek je nyní zanesen v materiálu připraveném pro projednání ve vládě. Náklady od 8. srpna, (tj. od data vyhlášení „ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu“ Světovou zdravotnickou organizací) do 20. října a s výhledem do konce roku 2014 celkem nepřesáhnou 24,5 miliónů korun.

 

Žádné finanční náklady nevznikly deseti ministerstvům, včetně místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace. Na životním prostředí si svou povinnost nesplnili a odpověď neposlali. Pět ministerstev nahlásilo výdaje na ebolu v rozmezí od 16 750 až po 12 821 724 korun.

 

Zdravotnictví utratí nejvíce

Nejvyšší finanční náklady vykázalo zdravotnictví. Do 20. října bylo utraceno zhruba 2,7 milionu korun a do konce roku se předpokládá vydání dalších 10,1 milionu korun. Částky zahrnují výdaje ministerstva, hygienických stanic, zdravotních ústavů a Nemocnice na Bulovce.

Samo ministerstvo zdravotnictví vydalo finanční prostředky na:

– telekomunikační služby za zaměstnance sekce ochrany a podpory veřejného zdraví, kteří koordinují nastavení obranných mechanismů proti šíření eboly v ČR,
– mzdové náklady na přiznání odměny za plnění zvlášť významného pracovního úkolu nad rámec stanovené pracovní doby zainteresovaným zaměstnancům
– další náklady vznikající v souvislosti s překlady letáků obsahující základní informace o Ebole,
– překlady příletových karet a postupu orgánů ochrany veřejného zdraví v souvislosti s vyhlášením ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu Světovou zdravotnickou organizací do několika jazykových mutací.

Hygienické stanice nahlásily mzdové prostředky na zajištění nepřetržitých služeb epidemiologů na Letišti Václava Havla v Praze a na krajských hygienických stanicích. Nakupovaly ochranné pomůcky jako ochranné overaly, brýle, rukavice, úložné boxy, dále pracovní oblečení a obuv do terénu, dezinfekční prostředky, kancelářské potřeby. Musely zajistit svou a likvidaci příletových karet, komunikaci členů výjezdových a pracovních týmů a platit cestovné za účelem šetření v terénu.

Zdravotní ústavy zaplatily náklady zaměstnancům, které jsou nad rámec běžné pracovní doby (pohotovost, přesčasy apod.) a provozní náklady jako jsou pohonné hmoty, služby telekomunikací, datové služby, nákup ochranný pomůcek, léků a zdravotnického materiálu, kancelářských potřeb. Státní zdravotní ústav plánuje do konce roku uhradit transport vzorků, tisk a distribuci příletových karet, nakoupit dezinfekční prostředky, kancelářské potřeby, pohonné hmoty a a také mzdové náklady nad rámec běžné pracovní doby.

Nemocnice Na Bulovce do předpokládaných investičních výdajů zahrnula především úpravu resp. rozšíření varianty bioboxu (stávající prostory bioboxu jsou malé a přítomnost více než jednoho pracovníka, který ošetřuje nemocného, je technicky údajně téměř nemožná, navíc prostor pro dekontaminaci neumožňuje dekontaminaci biovaku například s tělem zemřelého). Musí také koupit přepravní vozík, u kterého se dá měnit jeho výška, což je rovněž nutné pro manipulaci s pacientem do bioboxu a tzv. bed side monitor pro laboratorní vyšetřování přímo v prostorách bioboxu, čímž odpadne přenos potencionálně vysoce nebezpečného biologického materiálu mimo biobox. Nezbytný je podle pracovníků Bulovky i nákup zdravotnických pomůcek, jako je ventilátor pro přetlakovou ventilaci bez nutnosti zavedení umělé plicní ventilace či odsávačka vhodná do prostor bioboxu. Ostatní předpokládané výdaje se týkají nákupu dalších ochranných pomůcek – především celotělových ochranných obleků, různých speciálních filtrů a mzdových nákladů.

Ostatní ministerstva

Bezpečnostní odbor ministerstva zahraničí vyčíslil náklady na 16 750 korun, které byly vydány na ochranné pomůcky zaslané rovnou do Afriky.

Ministerstvo obrany hodlá do konce roku 2014 čerpat finance na zajištění pohotovosti ve speciální infekční nemocnici v Těchoníně. Dále plánuje vydat peníze na zajištění pohotovosti 51 osob zdravotnického a technického personálu pro případnou aktivaci nemocnice.

Rezort ministerstva financí vyčíslil své výdaje na 39 tisíc korun, které použila Celní správa ČR na nákup ochranných pomůcek.

Ministerstvo vnitra započítalo provozní náklady Policie ČR spojené s případným doprovodem převozu jednotlivých nakažených osob do zdravotnických zařízení a souvisejícími opatřeními. Také nakupuje ochranné pomůcky pro Zdravotnické zařízení MV, které poskytuje zdravotní péči případně nakaženým policistům nebo hasičům.

V příštím roce se musí s ebolou dál počítat

Předpokládá se, že „ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu“ bude trvat i příští rok, proto je navrhováno v usnesení vlády uložit ministru zdravotnictví, aby ve spolupráci s dalšími ministry předložil kabinetu navazující přehled finančních nákladů dosud nezohledněných nebo, které si vyžádá případné rozšíření opatření proti ebole.

Zatím všechny náklady pokrývaly samy rezorty. Je otázkou, zda vláda rozhodne o tom, že by je jako mimořádné výdaje uhradila z jiných zdrojů.

-cik-

náklady na ebolu

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY