Čtvrtek, 6. května, 2021

Dnes začíná velký Restart DRG. Podaří se? Odpovídá ředitel ÚZIS

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

V květnu jmenoval ministr zdravotnictví novým ředitelem Ústavu zdravotnických informací (ÚZIS) doc. Ladislava Duška. Mimo jiné mu zadal jeden zapeklitý úkol navíc – dát do pořádku DRG, tedy klasifikační systém, který například umožňuje srovnávat nemocnice mezi sebou nebo spravedlivěji hradit poskytnutou péči. Dnes – na zvláštní konferenci nazvané Restart DRG – budou nové plány s tímto projektem představeny odborné veřejnosti.

 

Nemám obavu o obsah, ale o časování, říká Ladislav Dušek, když Zdravotnickému deníku představuje „nový začátek“ DRG.  

 

Dnešní konference se jmenuje DRG Restart, co konkrétně se bude restartovat?

Nejmenuje se tak jenom konference, ale i celý projekt. Asi není žádným tajemstvím, že se tady na DRG pracuje dlouhá léta, ale ten vývoj neskončil úplně úspěšně. Hlavně proto, že se předcházejícímu kolektivu nepodařilo nasbírat reprezentativní ekonomická data nad celým systémem lůžkové péče. Znovu vývoj startujeme v určitém bodě. Název sice vznikl samovolně, ale přišla nám na něj řada pozitivních ohlasů. Není tím míněno nic jiného, než že začínáme tak trošku znovu.

Nemůže „restart“ vzbudit přehnaná očekávání?

Přehnaná očekávání už tady existují a jsou mou noční můrou. Neobávám se ani tak o obsah našeho plánu, jako o jeho časování. Očekává se od nás, že budeme hotoví za tři roky, pan ministr dokonce hovoří o dvou letech. Z toho mám děs, protože třeba v Německu takový systém vyvíjejí deset let a nemají ho dosud hotový. Slovenští kolegové čtyři roky připravovali terén na přechod na německý klasifikační systém a teprve teď ho budou pouštět do praxe.

Co budete dělat jinak než ti, kteří pracovali na DRG před vámi?

Nechci se tímto způsobem vymezovat. Ale po studiu několika kilogramů dostupné literatury a metodik jsme došli k následujícím úkolům:

Za prvé musíme postavit plně reprezentativní síť referenčních zdravotnických zařízení, aby byla sbírána reprezentativní ekonomická data a ta abychom byli schopni extrapolovat na celý systém lůžkové péče. To nemůže být věc, která se odvíjí od několika málo nemocnic a musí to být pod národní kontrolou.

Zadruhé musíme významným způsobem zvětšit prediktivní sílu stávajících DRG bazí, to znamená jakousi redefinici klasifikačních systémů pomocí analytických metod.

Za třetí je třeba standardizovat ekonomické oceňování lůžkové péče položkově, na základě metodiky musíme připravit datový standard a ten potom implementovat. Ze začátku ve zmiňované referenční síti zařízení, abychom se pak dostali k relevantním celorepublikovým datům.

Můj čtvrtý a nejoblíbenější bod, kterým vyjadřuji jistou svoji zbabělost – chceme, aby úplně každá čárka, která bude v průběhu tohoto projektu vyvíjena a publikována, byla veřejně dostupná. Vznikne odborná rada projektu, která začne od ledna fungovat jako autorský recenzní panel odborníků a po jejich recenzi bude každý průběžný výstup publikován na portálu, který už máme připraven. Tam si bude moci každý člověk průběžně podívat, co vlastně děláme. Takže na závěr nebude žádný set DRG bazí, jejichž prediktivní hodnotu budete zkoumat bůhví odkud, ale na závěr budou jednotlivé báze a celá metodika toho systému naprosto volně dostupná na webu.

Proč jste mluvil o zbabělosti?

Nemohu se tady po 25 letech praxe, kdy mě všichni znají a ví, co jsem zač, tvářit, že jsem expert na DRG. Troufnu si říci, že takových plošných expertů na DRG tu moc nemáme.  Proto chceme, aby každý jednotlivý výstup byl skutečně pod veřejnou odbornou kontrolou. Nebudeme tu vyvíjet zázračné Duškovo dílo, ale komunitní dílo.

Říkal jste, že máte hlavní obavu z časování, ale přesto – kdy se Vás můžeme poprvé zeptat, zda už je projekt DRG na dobré cestě?

Začal jste dobře – teď! Ano zatím to vypadá, že jsme na dobré cestě. Měl jsem strach, jak mě přijme česká odborná veřejnost, tedy experti z pojišťoven, revizní lékaři a také metodici z nemocnic. Mám za sebou zhruba patnáct přednášek na konferencích, kde jsem byl dobře přijat, mám pocit, že nám tito lidé fandí a hlavně, že nám chtějí pomoci. Máme postaven management týmu, který dnes představím, máme připraveny návrhy nezbytných legislativních opatření, které systém ukotví, máme nastavený rozpočet na příští rok.

Jste v nějakém kontaktu s ministerstvem financí, které projevilo před časem snahu analyzovat zdravotnictví a zabývat se jeho efektivitou?

Setkal jsem se panem magistrem Adamem Vojtěchem, byl to velmi přátelský rozhovor. Co dělají oni, mně nepřísluší hodnotit, já mám své práce dost, ale dohodli jsme se, že všechny věci, které děláme, budeme dávat naprosto veřejně k dispozici. Pana kolegu jsem pozval na dnešní konferenci a zároveň jsem ho přizval do seniorní rady našeho projektu, takže to bude mít úplně z první ruky.

Tomáš Cikrt

Co je DRG

DRG je zkratka anglického názvu Diagnosis Related Group, který bývá překládán jako „skupiny vztažené k diagnóze“.

DRG je klasifikační systém, který zařazuje případy hospitalizace na základě tzv. atributů případu do DRG (skupin).

Jednodušeji řečeno: DRG zařazuje hospitalizace akutní lůžkové péče do skupin podobných medicínsky i ekonomicky a tím umožňuje porovnávat relativní náročnost na zdroje u případů zařazených do těchto skupin.

Anebo ještě jinak: Jednotlivé informace o zdravotní péči jsou zařazeny do kontextu uceleného průběhu hospitalizace. DRG tak poskytuje možnost zjistit, kolik prostředků se na léčbu spotřebovalo, proč a hlavně s jakým efektem.

Možnosti využití DRG jsou mimo jiné:

financování akutní lůžkové péče,

nástroj pro komunikaci mezi lékaři a ekonomy, a to v rámci nemocnice i mimo ni,

nástroj pro měření produkce a kvality zdravotní péče.

Byl vytvořen speciální počítačový program, tzv. grouper, který po zadání potřebných údajů zařadí nemocného do příslušné DRG skupiny automaticky.

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY