Středa, 21. dubna, 2021

Hrazení péče on-line? Průkopníky budou nemocnice na Vysočině

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Místo roku a půl a někdy i déle úhrada poskytnuté péče během pár měsíců. To je cíl pilotního projektu, který by měl běžet příští rok ve dvou nemocnicích na Vysočině. Největší česká zdravotní pojišťovna ve spolupráci s krajem při něm v praxi vyzkoušejí, jak bude fungovat vyúčtování a úhrada péče on-line. Pokud bude pilotní projekt úspěšný, mohl by to být významný krok směrem k elektronizaci českého zdravotnictví.

 

„Diskutujeme o zvýšení možností využití elektronické komunikace mezi poskytovateli a plátci ohledně vykazování poskytnuté péče a jejího proplácení. V současné fázi jsme ve stadiu diskuzí pracovních skupin Kraje Vysočina a VZP, které mapují technické možnosti. Ambicí je zreálnění vykazování péče v čase, její proplácení a lepší možnost plánování činností,“ uvedl pro Zdravotnický deník hejtman Vysočiny Jiří Běhounek.

„Hlavním důvodem pro realizaci projektu je výrazné zrychlení procesu úhrad za prokazatelně vykázané zdravotní služby s odstraněním principu zálohových plateb, které jsou následně vyúčtovávány s poměrně velkým časovým zpožděním,“ píše se v důvodové zprávě k projektu, kterou má Zdravotnický deník k dispozici.

Jak by to mělo fungovat v praxi? „Představa je taková, že to, co půjde, se bude účtovat aktuálně během roku, a to vždy v dalším měsíci. Vykazovat poskytnutou péči budou jednotlivá zařízení a pojišťovně by je měla posílat jednou za měsíc,“ uvádí mluvčí VZP Oldřich Tichý.

Od projektu, na němž se pracuje od letošního dubna, si pojišťovna slibuje také zprůhlednění celého systému – bude totiž on-line vidět vykázanou péči. Úlohu tu navíc budou mít i revizní lékaři, kteří získají do systému přístup a průběžně budou moci provádět revize. „Právě u revizí vidíme obrovské možnosti nového systému. Veškeré procesy by se s on-line přístupem k dokumentaci měly výrazně zrychlit, zprůhlednit a zlevnit – viz právě revize,“ podotýká Tichý. Pro nemocnice pak bude novinka znamenat s rychlejšími úhradami např. lepší plánování činnosti a investic.

Navrhovatelé projektu počítají s tím, že na ně čeká řada překážek. „Pracovní tým navrhuje připravit a zahájit projekt v Nemocnici Jihlava a v Nemocnici Třebíč s tím, že by na konci roku 2015 následovalo vyhodnocení projektu a posouzení jeho efektivity. Se současným on-line vyúčtováním bude nutné řešit i on-line související procesy, tj. k hospitalizačnímu případu vykázat vše najednou – žádanky, výsledky žádanek, ambulantní péči související s hospitalizací, extramurální péči (tedy péči poskytnutou mimo zdi daného zařízení, pozn. red.), případně ji odlišit jiným způsobem,“ píše se v důvodové zprávě.

Pojišťovna zároveň vyvrací, že by hrozilo neefektivní vynaložení horentních částek, jak se stalo u elektronických knížek IZIP. „Vše vytváří vlastními silami VZP ve spolupráci s dotyčnými nemocnicemi. Nepočítá se s tím, že by měly vzniknout jakékoliv významnější náklady,“ ujišťuje Oldřich Tichý.

Pokud by projekt nevycházel tak, jak si jeho navrhovatelé představují, neměly by to nemocnice nijak fatálně pocítit. V rámci pilotu totiž mají paralelně fungovat oba systémy účtování. „Pilot je to proto, že chceme pilotně vyzkoušet, jestli je to realizovatelné. Dokud ale nebudeme vědět, že to fungovat bude, nemůžeme nemocnice převést čistě na systém on-line, aby pak nakonec nezůstaly bez peněz,“ zdůrazňuje mluvčí VZP.

Výhledový cíl je, že zapojená zdravotnická zařízení zcela přejdou k elektronizaci. „Jsme si ale vědomi, že to bude běh na dlouho trať. Pokud by se systém osvědčil, mohl by být použit pro optimalizaci plánované péče. Samozřejmě, že v takovém případě bychom stáli o to, aby se do něj zapojila i další zařízení. Vše by samozřejmě probíhalo na bázi dobrovolnosti a pozitivní motivace,“ uzavírá Tichý.

Michaela Koubová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY