Úterý, 22. června, 2021

Jak to bylo s kmenovými buňkami a o nepravdě poslance ANO

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Jako rozbuška aktuálního sporu mezi ministry Babišem a Němečkem posloužilo zařazení léčby „kmenovými“ buňkami do nové vyhlášky. Zdravotnický deník přináší časový přehled a fakta, která dosvědčují, že se českou kotlinou rozmáhá mnoho povyku pro nic. A také jsme při našem pátrání přišli na jednu nepravdivou informaci. Šířil jí v televizi poslanec za ANO Miloslav Janulík.  

 

Říjen: příprava vyhlášky v lidovecké gesci

Na ministerstvu zdravotnictví v gesci náměstka pro zdravotní pojištění lidovce Toma Philippa finišuje příprava nové vyhlášky Seznam výkonů s bodovými hodnotami. Příprava vyhlášky má standardní průběh, končí vnitřní připomínkové řízení, a tak jako každý rok a jak to dělá každý ministr, i Svatopluk Němeček si před odesláním vyhlášky do vnějšího meziresortního řízení chystá vyhlášku ještě jednou projít a rozhodnout, v jaké podobě půjde „ven“.

Příprava vyhlášky je veřejnou věcí, jde tedy o otevřený proces, který vylučuje, že by do ní někdo dostal něco pokoutně, o čem by nikdo jiný nevěděl. Na ministerstvu mají své zástupce všechny koaliční strany, a jak už jsme uvedli, přípravu má na starosti zástupce KDU-ČSL.

Na návrh dvou odborných společností – diabetologické a angiologické – se v návrhu vyhlášky objevily dva nové výkony, a to odběr a aplikace autologních kmenových buněk při ischemické chorobě dolních končetin.

29.10. Správní rada VZP – pouze dotaz

Na zasedání správní rady VZP padl dotaz jednoho z členů na zařazení léčby kmenovými buňkami do seznamu výkonů. Podle informací Zdravotního deníku bylo zodpovězeno, že k tomu pojišťovna neobdržela žádný návrh, a tudíž se k tomu nemůže ani blíže vyjádřit. Rozhodně se tedy nedá říci, že by se tento problém ve správní radě nějak řešil či blíže rozebíral. Stejně tak není pravda, že by se konkrétní návrh probíral na zdravotním výboru, a pokud ano, tak maximálně v kuloárech.

30.10. Výkop na Aktuálně.cz a ve sněmovně

Na serveru Aktuálně.cz vychází článek, kde poradce poslance Ludvíka Hovorky právník Ondřej Dostál upozorňuje, že pojišťovny nemohou hradit neověřenou metodu, protože by se tak dostaly do rozporu se zákonem. „Co se smí hradit z veřejného zdravotního pojištění, totiž určuje výlučně zákon. A ten stanovuje, že pojišťovny mohou hradit jen takové léčebné metody, které jsou účinné, bezpečné a v souladu se současnými poznatky medicínské vědy,“ vysvětlil Aktuálně.cz právník.  Současně týž den vystupuje ve sněmovně právě Ludvík Hovorka a interpeluje nepřítomného ministra zdravotnictví. O zařazení nových výkonů se prý dozvěděl z veřejně dostupných zdrojů a z informací od kolegů poslanců.„Můžete, prosím, sdělit, jaké je odůvodnění zavedení hrazení takto nákladné léčby? Podle dostupných informací má tento výkon být ohodnocen asi sto tisíci bodů, což se rovná úhradě ze zdravotního pojištění přibližně sto tisíc korun za jeden výkon,“ ptal se poslanec ve své interpelaci.

31.10. Ministr potvrzuje, že nic není jisté

Ve Zdravotnickém deníku vychází článek, kde ministr zdravotnictví na Hovorkovu interpelaci reaguje a uvádí, že osud návrhu je nejistý a že může být stažen. Musí si ho ale nejprve podrobně prostudovat. „Nemám k tomu detailní informace, návrh připravoval pan náměstek Philipp. Když se to objevilo v médiích, ptal jsem se a bylo mi řečeno, že jde o návrh dvou odborných společností, který byl prozatím akceptován. Návrh se teprve zpracovává a bude odeslán do vnějšího připomínkového řízení. V žádném případě není řečeno, že to tak definitivně bude. Pokud se ukáže, že je v rozporu s platnými zákony, tak ho samozřejmě stáhneme. Nicméně na druhou stranu jde o návrh odborných společností a je to také léčba, která vyvolala značný zájem nemocných i veřejnosti. Je třeba zvažovat obě strany mince,“ řekl našemu deníku ministr. Návrh nakonec z vyhlášky vyškrtnul.

5.11. Babiš se rozohňuje

„Ty kmenové buňky, to je skandál!“ rozohnil se prý předseda ANO Andrej Babiš, když „ve středu na chvíli vtrhnul do kanceláře předsedy poslaneckého klubu Jaroslava Faltýnka. A začal odříkávat celou genezi příběhu,“ alespoň tak sugestivně informovala o dva dny později čtenáře MF Dnes redaktorka Lenka Petrášová, což navozuje dojem, že byla zrovna „náhodou“ události přítomna. Odkud se naučil ministr financí „celou genezi“, nevíme, ale jak už Zdravotnický deník informoval, naslouchá zejména poslanci Hovorkovi.

7.11. Bomba vybuchuje (opožděně)

Návrh sice už ve vyhlášce není, ale v Babišově MF Dnes vychází výbušný článek Lenky Petrášové pod názvem Ministerstvo prosazuje nelegální léčbu buňkami, na iDnes ještě zesílený pozměněným titulkem Němeček chce diabetiky léčit nepovolenými kmenovými buňkami.

„V okamžiku, kdy noviny našeho koaličního partnera a server iDnes.cz otevřeně lže a jako rukojmí si bere pacienty, diabetiky a nemocné, kterým hrozí amputace nohy, jako ministr a lékař už mlčet nemohu,“ prohlásil ministr na brífinku. Ministra přitom přímo na místě podpořil jeho náměstek Tom Philipp, který je nominován KDU-ČSL. „Kdyby to nebylo tak, jak říká ministr, tak bych tam s ním na brífinku nestál,“ řekl náměstek o den později Zdravotnickému deníku. Ministra podpořil i místopředseda odborné angiologické společnosti docent Miroslav Bulvas. Server iDnes.cz se za chybu (že je léčba kmenovými buňkami ve vyhlášce, i když už tam nebyla) omluvil.

„Jestliže novináři nejsou schopni sdělit skutečnosti, které prokazatelně věděli, a přesto je zamlčí v rámci svého článku, tak je to minimálně špatná novinářská práce,“ poznamenal k tomu dokonce premiér Bohuslav Sobotka.

Krátce po skončení brífinku zveřejnil Andrej Babiš na twiteru větu: „Šnajdroid Němeček by měl urychleně nastoupit protialkoholickou a psychiatrickou léčbu.“

Poslanec MUDr. Miloslav Janulík na brífinku poslanců ANO lhal.
Poslanec MUDr. Miloslav Janulík na brífinku poslanců ANO přinejmenším zaváděl, ale spíše nemluvil pravdu, což by se dalo nazvat i tak, že lhal. Foto: PSP ČR

„Když nemůžete argumentovat fakty, zůstanou urážky. Je pod mou úroveň na něco takového vůbec reagovat,“ napsal v reakci Zdravotnickému deníku ministr zdravotnictví. Nikdy v historii ČR nečelil žádný ministr tak sprostému útoku od kolegy z vlády jako Němeček.

Týž den uspořádali tiskovku také poslanci ANO, patrně aby předsedovi Babišovi ukázali svoji loajalitu. Kromě šéfa klubu pana Faltýnka se jí zúčastnili i tři poslanci – lékaři, včetně předsedy zdravotního výboru. Poslanec Miloslav Janulík pak nemluvil pravdu, když řekl: „Tento kód neprošel běžným řízením a odborné společnosti k němu nezaujaly žádná stanoviska, čili nebyl žádný důvod, ani možnost, ani de facto de jure ho do toho sazebníku zařadit.“  Opak je pravdou, protože kód byl do seznamu výkonů zařazen na návrh odborných společností (podívejte se na záznam České televize pod názvem ANO: Upozornili jsme na další tunel ve zdravotnictví zde – čas 5:06, a porovnejte s našimi argumenty).

8.11. Dozvuky

V článku Černé na bílém: sto tisíc za léčbu buňkami cítí Lenka Petrášová ještě potřebu dovysvětlit svůj článek z předcházejícího dne. Tvrdí, že skutečně návrh ve vyhlášce původně byl, což ale ani ministr nikdy nerozporoval, a také, že odborné společnosti „vycouvaly“, což ovšem není pravda. Odborné společnosti od počátku nenavrhovaly léčbu kmenovými buňkami jako rutinní a běžnou, ale jenom u pečlivě vybraných pacientů (viz dále) a u jedené konkrétní diagnózy, pro jejíž prospěch svědčí dosavadní výsledky studií. V tomto smyslu pak ani neobstojí výpočty redaktorky a poslanců ANO – kolik že by ta léčba mohla stát zdravotní pojištění, kdyby v seznamu zůstala.

11.11. S poslancem Hovorkou zpátky na začátku

Poslanec Hovorka svolal zdravotnický podvýbor, který má zrovna on ve sněmovně na starosti, kde se po vleklé čtyřhodinové debatě ukázalo, že všechno bylo trochu jinak, než se jemu, zástupcům některých pacientských organizací a poslancům ANO zdálo. A také se ukázalo, že je možná škoda, že použití „kmenových“ buněk (což je v tomto případě spíše buněčná terapie, protože samotných kmenových buněk je tam jenom pár procent), zrovna u oné konkrétní diagnózy ze seznamu vypadlo. Kdo se podívá do tváře pacientů, až jim bude léčba odepřena, protože nebudou kvůli mediálnímu a poslaneckému zpochybňování metody peníze na granty?

 

Komentář Zdravotnického deníku:

  1. Zdá se, že ve svatém zápalu si pan Hovorka a kolegyně Petrášová spletli problémovou léčbu kmenovými buňkami v ortopedii, která je patrně neověřená a zasluhuje kritiku, s buněčnou léčbou, která dělá České republice vynikající jméno v celém světě a která je nadějí pro nemocné s tzv. diabetickou nohou, u nichž nezřídka jiné postupy selhávají.
  2. Jde o uměle vytvořenou kauzu, protože proces schvalování nové vyhlášky má několik etap. Vypořádaní vnitřního i vnějšího připomínkového řízení provází zvažování pro a proti a je třeba s hodnocením či zatracováním nové vyhlášky počkat až do úplného konce. Ministr dokonce musí vzít v úvahu stanovisko příslušné komise Legislativní rady vlády. Kdyby byl někde rozpor se zákony, jistě by na to bylo během celého procesu upozorněno, nejpozději pak právě někým z vládních legislativců. Ministr uvažoval o vyřazení hrazení léčby kmenových buněk z vyhlášky už několik dní předtím, než se z ní stala mediální kauza, a nakonec tak skutečně učinil – ještě před zahájením vnějšího připomínkového řízení.
  3. Jistě by bylo chybou zařadit do sazebníku výkonů experimentální léčbu způsobem, který by odporoval platným zákonům. To ale není tento případ. Hranice mezi experimentálním a léčebným může být u vědecky zdůvodněných a prověřovaných metod velice tenká. Proto se ministerstvo obrací na odborné společnosti a žádá po nich jejich stanovisko. V této kauze naopak samy odborné společnosti léčbu navrhovaly. Šlo o běžný standardní postup, v němž samotný ministr nehrál žádnou roli.
  4. Téma je tedy citlivé spíše politicky a hlavně mediálně vzhledem k předcházejícímu působení ministra v roli ředitele FN Ostrava. Svatopluk Němeček si je asi měl sám, respektive jeho podřízení, pohlídat. Asi by si zasluhovalo osvětu směrem k veřejnosti, ale i poslancům.
  5. Návrh vychází z doporučení výboru České angiologické společnosti ČLS JEP podporované výborem České diabetologické společnosti ČLS JEP a členy výboru České společnosti kardiovaskulární chirurgie ČLS JEP. Podle veřejně dostupných informací byl k návrhu přiložen seznam 42 klinických studií, 7 randomizovaných klinických studií a 3 velkých metaanalýz. Také na evropské úrovni je již návrh na použití léčby kmenovými buňkami u tzv. „kritické ischemie končetiny bez možnosti revaskularizační léčby“ schválen, a to Výborem pro moderní terapie při Evropské lékové agentuře (EMA). Navíc zástupci odborné společnosti návrh na hrazení pojišťovnami nepředkládali jako vhodný pro všeobecné a běžné použití, ale jenom za určitých vysoce odborně definovaných podmínek. Aplikace kmenových buněk u kritické končetinové ischemie přitom není ani nevědeckou metodou, ani v na začátku testování – zkoumána je přes 12 let (absolutně tedy nesedí srovnání například s urinoterapií). Je ovšem pravda, že účinnost ve studiích kolísá a je třeba dalšího zkoumání pro stanovení podmínek pro výběr pacientů, kteří z ní budou mít prospěch.
  6. Vyhlášku připravoval tým lidoveckého náměstka, ale téma proti ministrovi z ČSSD zvedl lidovecký poslanec, přesto je KDU-ČSL – jako už tolikrát v minulosti – na lavici mravokárců a nikoliv obžalovaných.
  7. V kauze se objevuje množství zkreslených informací i vyložených lží. Za všechny znovu uveďme jako příklad výše zmíněnou exemplární nepravdu poslance Janulíka. Omluví se? Vysvětlí odkud informace vzal? Budeme se ho ptát.

Tomáš Cikrt

 

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY