Ředitelé se střídají, ale Masarykův onkologický ústav zůstává špičkou ve své odbornosti i ve spokojenosti pacientů. Raduje se i staronový ředitel a stále ještě senátor profesor Jan Žaloudík.

Masarykův onkologický ústav obhájil vysokou spokojenost pacientů

Masarykův onkologický ústav v Brně má podle pacientů vysokou kvalitu zdravotní péče. Vyplývá to z výzkumu Kvalita očima pacientů. V něm odpovědělo na otázky v osmi oblastech 559 hospitalizovaných, jejichž souhrnná spokojenost přesáhla 88 procent, řekl dnes novinářům řešitel projektu Tomáš Raiter. Podle ředitele ústavu Jana Žaloudíka má zásluhu na dobrém výsledku celý kolektiv od sestřiček až po lékaře. 

 

Masarykův onkologický ústav se zapojil do výzkumu posedmé. Anketní dotazník obsahoval osm různých oblastí, z nichž každá měla tři až deset otázek. „Výsledky potvrdily mimořádně vysokou spokojenost pacientů v Masarykově onkologickém ústavu. Hodnota souhrnné spokojenosti činila 88,1 procenta, což je v rámci statistické chyby shodný výsledek s loňskou hodnotou 88,2 procenta,“ uvedl Raiter. Dodal, že ústav obhájil nejvyšší rating kvality A+ a splnil podmínky pro udělení certifikátu Spokojený pacient ve všech třech kategoriích – zdravotnická lůžková zařízení, lékaři a sestry.

Dotazník vyplnilo 559 pacientů, kteří v době dotazování končili hospitalizaci. Výzkum se jich ptal na jejich přijetí do nemocnice, na respekt, ohled a úctu, na koordinaci a integraci péče, na komunikaci, tělesné pohodlí, citovou oporu, zapojení rodiny a propuštění z nemocnice. „Všech osm hlavních indikátorů kvality bylo hodnoceno s rezervou v pásmu významně nadstandardní kvality péče. Všechna hodnocená pracoviště dosahují vyrovnaných hodnot statisticky významně nad 80 procent,“ dodal Raiter.

Nový ředitel ústavu Žaloudík výsledek ocenil. „Jsem vděčný kolektivu lékařů a sester, že stále drží standard kvality,“ řekl.

Podle Raitera je cílem projektu měření spokojenosti pacientů zefektivnění zdravotnictví. „Pokud má občan k dispozici potřebné informace o kvalitě zdravotních zařízení, může se svobodně rozhodnout pro lékaře nebo zařízení,“ uzavřel Raiter.

Ústav se poprvé zapojil do výzkumu v roce 2006. Od té doby se uskutečnil každý rok vyjma roků 2007 a 2012. Od roku 2006 se kvalita v brněnském ústavu zvýšila z 85,2 na 88,1 procenta.

Masarykův onkologický ústav v Brně je největší onkologické centrum v zemi. Na rozdíl od ostatních center, která jsou součástí nemocnic, je to samostatné zařízení. Na 220 lůžkách hospitalizuje ročně na 10.000 pacientů a v ambulancích ošetří 200.000 lidí.
-čtk-