Na vzniku CHOPN se zhruba z 80 % podílí kouření. Jedním z nejúčinnějších preventivních opatření tak je nikdy nezačít kouřit nebo okamžitě přestat a snažit se nedýchat kouř ostatních kuřáků. Foto: copdandtreatmentguide.com

Plicní lékaři vzkazují: Česko dýchej! Aneb jak vyzrát na CHOPN

 „Hledám kuřáka, staršího 40 let, s vleklým kašlem a neustále se horšící dušností. Zn. Navždy spolu.“ Takto by nejspíš vypadal inzerát, který by si podala chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN). Tato zákeřná choroba ročně v České republice zabije 2500 lidí a celkem jí v tuzemsku trpí kolem 800 000 pacientů, spíše mužů. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) se CHOPN po roce 2020 dostane v celkové úmrtnosti už na 3. místo mezi všemi nemocemi.

 

Na záludnou plicní nemoc upozorňují odborníci při příležitosti Světového dne boje proti chronické obstrukční plicní nemoci (19. 11. 2014) v rámci akce Česko dýchej. Na pěti místech v České republice mohou lidé dojít na bezplatné spirometrické vyšetření, které umí CHOPN odhalit. Lidé si mohou změřit funkci plic o tomto víkendu na stáncích Center zdraví v Ostravě, Plzni, Praze, Ústí nad Labem a v Brně, přímo na místě bude přítomen plicní lékař. Loni toto vyšetření využilo téměř 1 500 lidí.

„Základní metodou pro potvrzení diagnózy CHOPN je vyšetření funkce plic – spirometrie. Na základě výsledků tohoto vyšetření dokážeme zjistit onemocnění i v časných fázích a stanovit jeho závažnost,“ uvedl MUDr. Stanislav Kos, CSc., předseda Českého občanského sdružení proti CHOPN (ČOPN).

Podle předsedy České pneumologické a ftizeologické společnost prof. MUDr. Vítězslava Kolka, DrSc. nelze CHOPN vyléčit, ale včas nasazená účinná léčba dokáže výrazně zpomalit zhoršování stavu a zmírnit potíže pacientů. U stabilizované CHOPN je podle obou odborníků možné zpočátku vystačit s užíváním inhalovaných léků, které krátkodobě rozšiřují průdušky. U těžších stádií nemoci je pak nutné pravidelné inhalování léků s dlouhodobým účinkem a dechová rehabilitace, případně i nasazení perorální léčby. „V nejtěžších stádiích nemocní často končí na jednotkách intenzivní péče s náhlým dechovým selháním a potřebou podpůrného dýchání. V domácí péči tito pacienti potřebují dlouhodobé podávání kyslíku, u některých je vhodným řešením transplantace plic,“ vysvětlil profesor Kolek.

„Na vzniku CHOPN se zhruba z 80 % podílí kouření. Jedním z nejúčinnějších preventivních opatření tak je nikdy nezačít kouřit nebo okamžitě přestat a snažit se nedýchat kouř ostatních kuřáků,“ uvedl prim. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D., primář Kliniky pneumologie a hrudní chirurgie Fakultní nemocnice Na Bulovce. Každoročně se pokouší přestat kouřit přibližně milion českých kuřáků, většinou však bez odborného dohledu lékaře, proto se to podaří pouze zhruba třem až pěti ze sta.

Příčinami CHOPN ale také může být práce ve znečištěném prostředí, výfukové plyny, kouř, chlad a zvýšená vlhkost. „Přibližně 15–20 % případů CHOPN souvisí s pracovním prostředím,“ podotkl Vítězslav Kolek.

Podle lékařů je v Evropě CHOPN nejdražší plicní chorobou vůbec – ročně léčba stojí více než 140 miliard eur. „Na CHOPN v Evropě každý rok zemře přibližně 300 000 lidí – to odpovídá třem bombám v Hirošimě,“ dodal Kolek.

Pneumologové se na plicní nemoci letos zaměřují celý rok a to v rámci celoevropské aktivity Breathe Clean Air (Dýchej čistý vzduch). Zveřejňují alarmující data o plicních nemocech a bojují za zlepšení zdravotního stavu populace – například osvětou, ale hodlají také vyrazit za politiky s návrhem systémových změn, vedoucích ke zlepšení zdraví plic české populace.

Spirometrická vyšetření se budou letos konat:

V Ostravě v obchodním centru Nová Karolína, 22. 11., 1219 hod.

V Plzni v obchodním centru Olympia, 22. 11., 1219 hod.

V Ústí nad Labem na venkovním stanovišti na Mírovém náměstí, 22. 11., 10–16 hod.

V Brně v obchodním centru Futurum, 23. 11., 1219 hod.

V Praze v obchodním centru Nový Smíchov, 23. 11., 1219 hod.

-TZ ke dni boje proti CHOPN-

Odborná společnost a občanské sduržení

ČPFS

Je odborná lékařská společnost, která řeší problematiku všech respiračních nemocí po stránce prevence, vyhledávání, diagnostiky i terapie. ČPFS vytváří doporučené klinické postupy, vypracovává odborná stanoviska k různým problémům z vlastní iniciativy nebo na žádost orgánů státní správy. Odborné sekce ČPFS prohlubují a rozšiřují informace v jednotlivých funkčních specializacích oborů pneumologie a ftizeologie, hlavními směry odborného zaměření oborů jsou nemoci spojené s bronchiální obstrukcí, nádory dýchacího ústrojí, infekční záněty včetně tuberkulózy, intersticiální a granulomatózní plicní procesy, poruchy dýchání ve spánku, léčba cystické fibrózy dospělých a další plicní nemoci. Chronická obstrukční plicní nemoc je jeden z nosných problémů tohoto lékařského oboru. Informace o společnosti lze nalézt nawww.pneumologie.cz.

ČOPN

Cílem Českého občanského sdružení proti chronické Obstrukční Plicní Nemoci (ČOPN) je rozšiřování a prohlubování znalostí lékařské i laické veřejnosti o chronické obstrukční plicní nemoci. ČOPN vzniklo poté, co byl vytvořen v lednu 1997 sbor expertů zabývající se CHOPN, z řady zemí světa a tento sbor vyhlásil akci GOLD (Globální strategie pro diagnostiku, léčbu a prevenci CHOPN). Iniciátory projektu GOLD jsou Světová zdravotnická organizace (WHO) a Národní srdeční, plicní a krevní institut (NHBLI). Potřeba akce GOLD a obdoba v jednotlivých zemích vyplývá z následujících jednoznačně doložených důkazů:
– stoupá mortalita na CHOPN v mnoha zemích světa
– finanční náklady na CHOPN jsou tak veliké jako na plicní rakovinu a zhruba 2krát větší než na bronchiální astma. Další informace je možné nalézt na www.copn.cz.