Pátek, 18. června, 2021

Pojistný plán VZP pro příští rok: Vítejte v lepších časech! Pomohou si lázně a hospice

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Vyrovnané hospodaření, peníze do rezervního fondu, který je už čtyři roky vyčerpaný, či tříprocentní navýšení nákladů na pojištěnce. To jsou některé z bodů zdravotně pojistného plánu VZP pro rok 2015, který včera schválila správní rada pojišťovny. Po ekonomické recesi, která vrcholila v roce 2013, tak pojišťovna po letech přichází s optimistickým výhledem. Jak navíc potvrdil Zdravotnickému deníku šéf správní rady Jiří Běhounek, jednomyslně bylo schváleno sjednocení postupu a možnost odvolání při uzavírání smluv mezi pojišťovnou a poskytovateli péče.

 

„Výdaje Základního fondu zdravotního pojištění jsou v roce 2015 plánovány ve výši 152 790 milionů Kč. Celkové náklady na zdravotní péči přesáhnou 146 miliard korun, což oproti roku 2014 znamená nárůst 2,2 procenta. U ambulantní péče se počítá s nárůstem o tři procenta, u lůžkové péče s nárůstem o 2,9 procenta. Pozitivně se do nákladů promítne např. snížení sazby DPH na léky z 15 procent na deset s dopadem cca jedné miliardy Kč. Na druhou stranu budou zrušeny regulační poplatky ambulantním poskytovatelům zdravotních služeb a v lékárnách, přičemž tyto příjmy bude VZP kompenzovat ambulancím zhruba ve výši 900 milionů Kč a částečně lékárnám ve výši cca 490 milionů Kč,“ uvádí mluvčí VZP Oldřich Tichý. Pojišťovna by se příští rok měla starat o 5,932 milionu pojištěnců.

Největší české zdravotní pojišťovně by měly díky poklesu nezaměstnanosti, růstu minimálních mezd a zvýšení plateb za státní pojištěnce vzrůst příjmy o 2,7 procenta. Daří se jí také díky efektivnímu výběru pojistného, který se pohybuje kolem 98 procent. Pojišťovna se totiž soustředí na tzv. měkké formy vymáhání, kdy krátkodobé neplatiče upozorní nejdřív SMS nebo mailem. Zohledňuje také to, zda jsou dluhy reálně vymahatelné a jestli se jí prostředky vložené k vymáhání vrátí.

Pojišťovna podpoří lékaře v odlehlých regionech

VZP se bude v případě plateb za hospitalizace řídit úhradovou vyhláškou. Díky tomu si významněji polepší LDN, které za jeden den dostanou za pacienta 108 procent paušálu letošního roku (zahrnuty jsou prostředky na navýšení platů ve zdravotnictví). U hospiců se pak počítá s nárůstem prostředků o 6,8 procenta. Lépe na tom budou i lázně, které by měly dostat 12 procent navíc. U komplexní lázeňské péče pro děti a dorost bude úhrada za den navýšena o 200 Kč, v případech, kdy se vybíral regulační poplatek, bude vyšší o 100 Kč.

Co se týče ambulantní péče, chce VZP podporovat ordinace poskytující komplexní péči v rámci programu kvality péče AKORD a také ty, kde probíhá příprava budoucích praktických lékařů. „Síť smluvních poskytovatelů zdravotních služeb se výrazně nezmění, přičemž VZP bude podporovat vznik nových praxí praktických lékařů pro dospělé, praktických lékařů pro děti a dorost a nových stomatologických praxí v regionech, kde je třeba doplnit dřívější výpadek v síti nebo se nedaří zajistit předání praxe v rámci generační výměny. V případě dalších segmentů bude síť rozšiřována pouze v zájmu zajištění dostupnosti zdravotních služeb,“ píše se ve zdravotně pojistném plánu pro příští rok, který má Zdravotnický deník k dispozici.

Regulace v ambulantní sféře u praktických lékařů by se měly vypočítávat dle stejných pravidel jako v letošním roce. Nově se ale omezení bude vztahovat také na inkontinenční pomůcky, kde budou srážky u praktiků pro dospělé nad 98 procent nákladů letošního roku.

Ve specializované ambulantní sféře budou regulační omezení uplatňována na zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál, na předepsané léky a zdravotnické prostředky a na vyžádanou péči. Do regulací na vyžádanou péči bude nově zařazena i fyzioterapie. V oblasti preskripce bude regulace na léky a zdravotnické prostředky stanovena podle nárůstu průměrné úhrady předepsané zdravotnickým zařízením na jednoho pojištěnce ve sledovaném období ve srovnání s referenčním obdobím. Výše regulační srážky může být až 40 procent z daného překročení.

Na co se VZP příští rok soustředí z hlediska revizí? Půjde hlavně o kontrolu odůvodněnosti indikace služeb sestry domácí zdravotní péče a všeobecné sestry v sociálních službách, překlady pacientů v akutní i následné lůžkové péči, důvody rehospitalizací v nemocnicích i v zařízeních následné péče a LDN, kontrola center se zvláštní smlouvou, důvody pro nadstandardní náklady v některých ambulancích, odůvodněnost délky pobytů na lůžkách následné intenzivní péče, indikaci zdravotní přepravy a sekundárních převozů zdravotnickou záchrankou.

Call centrum a vlastní portál. Bez IZIP

Pojišťovna ovšem na příští rok chystá také zlepšení servisu pro klienty. Plánuje proto vybudovat Call centrum. Aby se konečně mohla zcela odstřihnout od společnosti IZIP, bude také pracovat na vybudování vlastního webového portálu. Ten by měl být nejprve v horizontu šesti až sedmi měsíců koncepčně připraven tak, aby se mohl posléze realizovat..

Vzhledem ke zlepšování ekonomické situace plánuje také VZP převod 992 milionů Kč do rezervního fondu. To ovšem bude možné až poté, co se potvrdí hospodaření v kladných číslech a také odejdou dvě splátky státní výpomoci. Z bezúroční půjčky ve výši 1,7 miliardy, kterou poskytl stát pojišťovně v době krize v roce 2013, již tento měsíc 700 milionů korun dostal zpět. V následujících dvou letech má VZP vrátit celkem miliardu – v příštím roce půjde o 250 milionů do konce března a 250 milionů do konce září.

„Prognózy ekonomického vývoje na rok 2015 jsou zatím optimistické, i když zatížené mnoha objektivními riziky. Za těchto předpokladů je nutné začít vytvářet rezervy pro zvládnutí další eventuální krize, která dříve nebo později opět přijde. Před vypuknutím recese měla VZP na bankovním účtu Základního fondu zdravotního pojištění na konci roku 2008 téměř 11 miliard Kč a necelé dvě miliardy na rezervním fondu. Po třech letech byly tyto rezervy v důsledku recese vyčerpané a bylo nutné přistupovat k opatřením na zvládnutí financování zdravotních služeb, ať již mimořádným přerozdělením pojistného nebo snižováním limitů na provoz a investice. Plánovaný převod finančních prostředků do rezervního fondu ve výši necelé miliardy Kč v roce 2015 je tedy nutné brát jako začátek tvorby rezerv,“ uzavírá zdravotně pojistný plán.

Michaela Koubová

 

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY