Pátek, 18. června, 2021

Ředitel VZP na sjezdu lékařů: Budeme čitelnější, chystáme „katastr smluv“

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

„Co jsem slíbil pro roky 2013 a 2014, to jsem splnil. Splním i sliby pro rok 2015,“ těmito slovy je možné shrnout poselství, s nímž přišel na sobotní sjezd České lékařské komory (ČLK) šéf VZP Zdeněk Kabátek. Od lékařů si vysloužil potlesk. Ředitel je ujistil, že platí jeho závazek dát ambulantním specialistům smlouvy na dobu neurčitou. A lékařům představil nový projekt, který přirovnal ke katastru nemovitostí – každý z nich se bude moci podívat do databáze, kde zjistí, v jakém stavu se nachází jeho smlouva s pojišťovnou.

 

Naše největší pojišťovna v uplynulých dvou letech často jednala s lékařskou komorou o strategii, jak ve vztahu k úhradám zdravotní péče, tak smluvní politice. „Připomínky, které předkládá pan prezident Kubek, jsou vnímány a v mezích možného respektovány,“ řekl na sjezdu ČLK Zdeněk Kabátek. Připomněl, že sliby pro rok 2013 měly podobu například neuplatnění některých regulací a vstřícného jednání tam, kde regulace uplatněny byly, či vstřícné smluvní politiky. Pro rok 2014 se týkaly ocenění celoživotního vzdělávání, což bylo realizováno v bonifikačním programu. „Rok 2014, přesto, že nebyl restriktivní, znamenal pro VZP zvýšení nákladů zejména v akutní a následné lůžkové péči, ale zvládla to, je stabilní a podařilo se jí po pěti letech dostat ze ztrátového hospodaření do pozice ekonomicky silného partnera,“ uvedl ředitel pojišťovny.

Smlouvy budou specialistům obnoveny

Po jednání se zástupci ČLK připravuje VZP pro rok 2015 řadu pobídek. „Poté, co jsme byli seznámeni s hlavními parametry vyhlášky pro rok 2015, nabídli jsme při jednání s panem prezidentem některé vstřícné kroky. Jednak v oblasti úhrad – kdy chceme udržet benefitní program z tohoto roku – čili tam, kde bude doložen doklad o celoživotním vzdělávání, budeme navyšovat hodnotu bodu. Dokonce jsme se dohodli, na základě připomínek řady z vás, tento program rozšířit na ambulance, kde je více lékařů, a to pokud tyto podmínky splňuje minimálně padesát procent z nich. Zároveň jsme se rozhodli, že oproti úhradové vyhlášce, budeme v některých parametrech vstřícnější, a to zejména v oblasti procenta bodů referenčního období a v oblasti regulací za zdravotnické pomůcky a léky. Zároveň bych chtěl deklarovat, že poté, co jsme si udělali modelaci ekonomiky pro rok 2014, jsme připraveni za rok 2014 neuplatnit regulaci za léky a zdravotnické prostředky,“ oznámil delegátům sjezdu Zdeněk Kabátek. Potvrdil, že je připraven dodržet dohody s ČLK o nabídce smluv na dobu neurčitou, neboť pro lékaře znamenají větší jistotu v plánování a přípravy rozpočtu pro jednotlivá léta.  „Za tím si stojíme a tyto smlouvy budou odcházet z VZP na konci prvního kvartálu příštího roku,“ zdůraznil ředitel, který dodal, že smlouvy u ambulantních specialistů budou obnoveny v 99,9 procentech případů, překážkou může být chybějící personální a technické vybavení.

„Nabídku smluv na dobu neurčitou jsme našim partnerům – ambulantním specialistům – vyslovili už před půl rokem, a to po projednání s panem prezidentem Kubkem a představiteli ambulantních specialistů. My tuto dohodu ctíme. Dokonce jsou už na světě i podoby smluv tak, jak by měly vypadat a jsou odsouhlaseny oběma stranami. Neočekávám žádný problém,“ potvrdil Z. Kabátek Zdravotnickému deníku.

Každý si zkontroluje stav vyřízení své žádosti

VZP mění strategii své smluvní politiky. Chce být čitelnější. „Slyšel jsem výtky: jak je možné, že některý lékař požádá smlouvu a nedostane jí, jiný požádá později – a smlouvu dostane. Jedinou cestou, jak tomu zabránit je, nastavit jasný systém a pravidla, za kterých se může o smlouvy žádat. Tyto smlouvy pak zveřejňovat. Každý z vás bude mít možnost – jako když nahlížíte do katastru nemovitostí – podívat se kolikátá je vaše žádost o smlouvu, v jakém pořadí byla podána, kým je projednávána a jaké jsou možnosti odvolání. Tato úprava povede k tomu, že nikdo z vás nebude mít pocit nespravedlnosti: pokud v ústeckém, či ostravském regionu podal žádost jako 45., tak, že je logické, že nejprve bude vyřízeno těch 44 žádostí před ním, ale jestliže jí podal první, tak není možné, aby byla vyřízena až po jiných žádostech,“ vysvětlil Zdeněk Kabátek s poukazem na to, že jedna věc jsou řeči o transparentnosti a druhá skutky.

Připravuje se analytický materiál, který bude podkladem pro smluvní politiku tak, aby si každý lékař mohl ověřit, jak vypadá v oblasti jeho působení hustota sítě poskytovatelů, jaké jsou požadavky VZP a jakou má šanci pro případnou realizaci smluvních vztahů.

Tomáš Cikrt

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY