Čtvrtek, 5. srpna, 2021

Rozpočet prošel zdravotnickým výborem. Poslanec Hovorka přihazoval miliony

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Finance na opravy nemocnic, pět procent navíc na platy nebo nová pracovní místa na ministerstvu zdravotnictví a Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). To jsou některé z položek, s nimiž počítá návrh zákona o státním rozpočtu pro příští rok, který včera odhlasoval zdravotnický výbor. Někteří poslanci si přitom postěžovali na neúplnost některých kapitol – např. co se týče jednotlivých investic v nemocnicích, prevence či výše prostředků na vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. Ludvík Hovorka (KDU-ČSL) proto předložil pozměňovací návrh, který některé z kapitol navyšuje.

 

Zástupce ministerstva zdravotnictví náměstek pro ekonomiku a přímo řízené organizace David Kotris zdůraznil, že se už během léta podařilo dojednat navýšení peněz, které resort dostane. „Na začátku jednání šlo o 5,8 miliardy, na konci léta jsme se dohodli na částce 6,8 miliardy. O 500 milionů stoupnou investiční výdaje, 132 milionů je navýšení na platy, které považujeme za velmi důležité. Vytvoříme 40 nových míst v ÚZIS, které nám přikleplo ministerstvo financí na kultivaci DRG. Vznikne také 26 míst na ministerstvu zdravotnictví – zatím počítáme s 12 místy na kontrolu zdravotního pojištění a 12 místy na přímo řízené organizace, aby je mohlo ministerstvo kvalitně metodicky vést,“ vysvětlil na zasedání Kotris.

Některé z nových pozic se ovšem nezdají exministrovi zdravotnictví a poslanci za TOP 09 Leoši Hegerovi. „Vítám, že ministerstvo dostalo přidělené lidi, ale už nevítám způsob, jak je rozdělilo. Posílení kontrolní skupiny pro pojišťovny je žádoucí, to bude významná dlouhodobá záležitost, která přispěje i k tomu, co nyní dělá ÚZIS, tedy ke kultivaci úhradových mechanismů. Nesouhlasím však s tím, že vzniká kontrolní skupina pro přímo řízené organizace. Jejich systém je zastaralý. Zrůdnost je vidět na dlouho trvající situaci v nemocnici u sv. Anny. Takovým excesům nezabrání kontrolní skupina, pouze zrušení, převod pod FN Brno a restrukturalizace. Vím, že není doba, aby se vrátil zákon o univerzitních nemocnicích, ale v koncepci současného ministerstva je vytvoření systému neziskových organizací – tedy také určitá forma odstátnění a osamostatnění nemocnic. Mnohem přínosnější, než tvořit mohutnou kontrolní skupinu, by bylo přesunout těch 12 lidí do ÚZIS. To, že se tam buduje úřad pro zdravotní pojištění a úhradové mechanismy, je věc, která dlouhodobě chybí a je pro naše zdravotnictví klíčová. Když mluvíme o DRG, je třeba připravit také sazebník – jeho význam bude stoupat a ministerstvo dodnes nemělo odborné kapacity na to, aby ho bylo schopno efektivně a rychle zpracovat,“ myslí si Heger.

Naproti tomu Ludvík Hovorka vnímá jako větší problém než situaci u sv. Anny dění v dceřiných firmách nemocnice na Homolce. „Tam vidím přímé selhání ministerstva nebo alespoň té části, která kontroluje přímo řízené organizace. Proto by se kontrola měla posílit,“ argumentuje Hovorka.

Více ho ovšem trápí neúplnost či nejasnost některých kapitol v rozpočtu, a proto předložil pozměňovací návrh. „Obsahuje navýšení prostředků IPVZ (Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, pozn. red.) o 25 milionů korun, v realizaci nových vzdělávacích programů přidává deset milionů korun. Od roku 2005 klesly peníze na IPVZ ze 159 milionů na 22 milionů v roce 2013. Další návrhy se týkají posílení programů prevence a ochrany veřejného zdraví v oblasti HIV/AIDS a podpory rozvoje krajských hygienických stanic, kde je částka kolem pěti milionů korun. To jsem si dovolil navýšit o dalších pět milionů korun. Na monitoring zdravotního stavu obyvatel ČR je určeno 500 tisíc korun, což navrhuji zvednout o milion korun,“ přibližuje Hovorka. Podpořit chce také národní akční plán informovanosti občanů o preventivních programech. Na projekty podporující zdraví pak chce přidat deset milionů korun.

K návrhu na zvýšení peněz na postgraduální vzdělávání však ministerstvo upozorňuje (stejně jako u dalších neúplných kapitol), že jednání ještě probíhají, proto čísla zatím nejsou konkrétní. Přesto se většina poslanců vyslovila pro navýšení. „K bodu, který se týká IPVZ, se připojím. Je tu obrovský dluh, který má politika i odborné společnosti a stavovské organizace vůči vzdělávání lékařů. Není možné za současné situace nechat bez prostředků instituci, o kterou se lze opřít. Zajistit v dnešní době vzdělávání lékařů není snadné,“ zdůvodňuje např. poslanec Jiří Koskuba (ČSSD).

Poslanci nakonec v poměru 11 hlasů pro, čtyři proti (tři lidé se zdrželi) schválili Hovorkův pozměňovací návrh ohledně navýšení prostředků na IPVZ. Prošla také druhá část týkající se prevence, pro niž hlasovalo deset poslanců, jeden byl proti (sedm se zdrželo).

Výborem včera prošel i návrh změny zákona o léčivech, který umožňuje převod 1,7 miliardy z účtu SÚKL do státního rozpočtu. Navzdory tomu, že někteří z poslanců upozornili na nesystémovost kroku, schválili ho v poměru 13 pro, dva proti (jeden se zdržel).

Zdravotnický výbor řešil také novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, po více než hodinové diskusi se však kvůli náročnosti tématu rozhodl odložit projednání na příští zasedání.

-mk-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY