ÚOHS: Masarykova univerzita při nákupu přístrojů nechybovala

Rektor univerzity Mikuláš Bek: Je škoda, že stížnosti společnosti Philips způsobily zdržení v nákupu přístrojů, takže je ohroženo zapojení do výzkumu financovaného z norských fondů, Foto: MU

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zamítl stížnost společnosti Philips Česká republika, s.r.o., která zpochybňovala postup Masarykovy univerzity při výběru dodavatele tří tomografů. Vyplývá to z rozhodnutí zveřejněného na webu ÚOHS. 

 

Univerzita nyní pro odborníky z Centra neurověd na výzkum mozku a lidské mysli Středoevropského technologického institutu (CEITEC MU) může od firmy Siemens pořídit unikátní zařízení pro zobrazování funkcí a struktury mozku a míchy nukleární magnetickou rezonancí (NMR). Firma Siemens by měla přístroje dodat do 18 týdnů. Škola to včera uvedla v tiskové zprávě.

Předseda ÚOHS Petr Rafaj nyní potvrdil rozhodnutí svých podřízených z dubna letošního roku. Univerzita podle úřadu postupovala správně, když při zadávání předmětné veřejné zakázky postupovala formou jednacího řízení bez uveřejnění. Rozhodnutí již nabylo právní moci. Úřad vzal v potaz zejména účel, který mají poptávané přístroje plnit, tedy výzkumné a experimentální účely, a nikoli běžné klinické použití. Uvedl to v odůvodnění rozhodnutí.

„Pro vědu je to dobrá zpráva, protože vědci mohou začít pracovat. Z pohledu Masarykovy univerzity je škoda, že stížnosti společnosti Philips způsobily zdržení v nákupu přístrojů, takže je ohroženo zapojení například do mezinárodního výzkumu financovaného z norských fondů,“ uvedl rektor univerzity Mikuláš Bek.

Dva přístroje od společnosti Siemens s intenzitou magnetického pole tři Tesla mají jedinečnou kombinaci technických i softwarových vlastností, které umožní kvalitnější výzkum funkcí lidského mozku, třeba pro výzkum rizikového chování řidičů nebo mozkové činnosti spojené s prožitkem hudby.

Bude možné je využít také při odhalování změn nervového systému u lidí trpících rakovinou, epilepsií, schizofrenií, Parkinsonovou či Alzheimerovou chorobou a dalšími onemocněními nervového systému. Vědci z CEITEC MU se budou zabývat také vývojem spolehlivější a včasnější diagnostiky těchto onemocnění a monitorováním vlivu léčby.
-čtk-