Vysoké odměny lékařů za účast ve studii byly potrestány rekordní pokutou

Ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Zdeněk Blahuta si za rozhodnutím o pokutě stojí. Foto: MZCR

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) vyměřil společnosti Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. rekordní pokutu ve výši 950 tisíc korun, a to za porušení § 5b odst. 4 zákona o regulaci reklamy. Sankcionovaná firma poskytovala lékařům finanční odměnu – tzv. prospěch vyšší než nepatrné hodnoty – ve dvou po sobě jdoucích obdobích v rozmezí let 2011 – 2014. Za „nepatrnou hodnotu“ přitom považuje SÚKL částku 1500 korun na odborníka a rok. Firma se brání, že se lékaři podíleli na studii o léku proti bolesti a peníze inkasovali za vyplňování dotazníků.   

 

V prvním období od listopadu 2011 do května 2012 se finanční odměna pohybovala v rozmezí pro jednotlivce od 6 tisíc do 362 400 korun, přičemž odměnu ve výši nad sto tisíc korun obdrželo 13 z celkového počtu 41 zúčastněných odborníků.

V druhém období  od listopadu 2012 do dubna 2014 se finanční odměna pohybovala v rozmezí pro jednotlivce od 4 800 do 337 200 korun, přičemž odměnu ve výši nad sto tisíc korun obdrželo 12 z celkového počtu 35 zúčastněných odborníků.

Finanční odměna, kterou lékaři přijali, byla podle SÚKL podmíněna předepisováním léčivých přípravků společnosti Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. s obsahem látky fentanyl. Ta je určena k léčbě silné chronické bolesti, která může být adekvátně zvládnuta pouze opioidními analgetiky, což jsou návykové látky. Musí se proto předepisovat na recepty s modrým pruhem (také je jim říká opiátové recepty) a přísně evidovat.

„Realizováním této studie mohlo dojít k hazardování s lidským zdravím, pokud by lékaři s vidinou zisku předepsali léčivý přípravek, navíc obsahující návykovou látku, který by nebyl pro pacienta vhodný a potřebný.  Rozhodování odborníků-lékařů tak bylo ovlivněno slibem, nabídkou a poskytnutím prospěchu, který zákon o regulaci reklamy nepřipouští,“ zdůvodnil svůj postup SÚKL pro Zdravotnický deník.

Ve studii bylo zařazeno přes pět tisíc pacientů a na 40 lékařů. „Jednalo se o ambulantní specialisty, kteří se podílejí na léčbě středně silné a silné bolesti, například neurology,“ řekl České televizi ředitel SÚKL Zdeněk Blahuta. Firma tvrdí, že peníze nedostávali lékaři za to, že lék předepíšou pacientovi, ale za práci s vyplňováním potřebných dotazníků. „Čas strávený touto aktivitou byl zcela adekvátně honorován,“ řekla televizi mluvčí firmy Teva Rita Gabrielová. Společnost sice pokutu zaplatila, ale se sankcí nesouhlasí a bude se proti ní bránit. Seznam odměněných lékařů chce SÚKL předat České lékařské komoře, která bude zjišťovat, jestli se prohřešili proti lékařské etice.

-cik-