Pátek, 18. června, 2021

Příští rok VZP přidá ambulancím nad rámec vyhlášky. Víme o kolik

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ambulantní lékaři zřejmě dostanou letos od pojišťoven k Vánocům větší úhrady a vyšší regulační limity. Že půjde nad rámec úhradové vyhlášky, už Zdravotnickému deníku potvrdila VZP, podle šéfa Sdružení ambulantních specialistů Zorjana Jojka se slibně vyvíjejí i jednání s dalšími pojišťovnami.

 

„Ve snaze dále prohlubovat kvalitní vztahy se smluvními partnery uzavřela VZP s Českou lékařskou komorou sérii dohod, které znamenají mimořádný přínos pro celý segment ambulantní péče. Ambulantní lékaři si díky tomu rozdělí mezi sebe navíc stovky milionů korun. VZP je přesvědčena, že se jí investice vyplatí – právě fungování ambulantního segmentu je ve velké míře určující pro další pohyb pacienta v systému, a tedy i pro výši a účelnost vynaložených nákladů,“ zdůvodňuje mluvčí největší zdravotní pojišťovny Oldřich Tichý.

ČLK se s pojišťovnou dohodla na navýšení objemu tzv. referenčních bodů, jejichž množství bude pro rok 2015 zvednuto o 60 procent těch bodů, které byly v roce 2013 uhrazeny v sestupné hodnotě. To by mělo pro ambulantní specialisty znamenat nárůst prostředků až o 320 milionů Kč. Dohoda se týká všech ambulantních specialistů, kteří podepíší na rok 2015 úhradový dodatek vycházející z uzavřené dohody mezi VZP a ČLK.

Podle Zorjana Jojka už se podobné opatření podařilo ČLK dostat i do poslední verze úhradové vyhlášky. Novinkou jsou ale podle něj další body, na nichž se komora s pojišťovnou domluvila.

„Oproti letošnímu roku se VZP a ČLK dále dohodly na vstřícnějším postupu při odměňování poskytovatelů za celoživotní vzdělávání lékařů. Jak u ambulantních specialistů, tak u gynekologů a praktiků dosáhnou na finanční bonusy nově i ti poskytovatelé, kteří doloží celoživotní vzdělávání ČLK alespoň pro 50 procent lékařů. Za předpokladu, že hodnota bodu bude v úhradové vyhlášce stanovena na 1,03 Kč, je VZP připravena navýšit výše uvedeným poskytovatelům v segmentu ambulantních specialistů hodnotu bodu na 1,04 Kč (dohoda se netýká hemodialýzy a operací katarakt). V segmentu gynekologie navýší VZP hodnotu bodu na 1,08 Kč a hodnotu indexu Inu na 1,08. U poskytovatelů v segmentu praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost se hodnota bodu zvýší o 0,01 Kč a základní kapitační sazba o 0,50 Kč. Pojišťovna tímto postupem kromě odměny pro smluvní partnery deklaruje to, že chce mít pro své klienty kvalitní péči od neustále se vzdělávajících odborníků. Celkem tak za celoživotní vzdělávání mezi ambulantní lékaře rozdělí navíc zhruba 95 milionů korun,“ vysvětluje Oldřich Tichý.

Pojišťovna navíc počítá s tím, že posune mez regulace za předepsané léky a zdravotnické prostředky z hodnoty 102 procent na 105 procent.

„Pokud se tyto body podaří prosadit, tak tomu tleskám. Byl by to posun pozitivním směrem,“ komentuje Zorjan Jojko.

„Nám se v tuto chvíli daří vyjednávat s jinými pojišťovnami, a ty jdou podobným směrem. Ještě ale nemáme žádný text dodatku v ruce, protože čekají, jak bude vypadat úhradová vyhláška, ale vše nasvědčuje tomu, že budkou chtít konkurovat. To by bylo dobře, protože dva tři roky zpátky příjmy ambulantních specialistů stagnovaly,“ dodává šéf ambulantních specialistů.

-mk-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY