Ministerstvo dokončilo úhradovou vyhlášku, pojišťovny poněkud vyděsila

Na schématu vypadají všechna čísla dobře, otázkou je, zda platí předpoklady, z nichž vznikla. To ukáže až rok 2015, pro začátek se je nepokoušejte sečíst, je tam rozdíl sto miliónů korun, protože není započítán pravděpodobný přínos z revizí cen a úhrad léků, který by měl přinést do systému možná i částku ještě vyšší (větší velikost - viz níže). Obrázek: MZ - upraveno ZD

Ministerstvo zdravotnictví dokončilo návrh úhradové vyhlášky pro rok 2015. Jak už informoval Zdravotnický deník, na finanční pokrytí zdravotních služeb se bude rozdělovat 239 miliard korun. Ministr Svatopluk Němeček (ČSSD) si pochvaluje, že je vyhláška prorůstová a že se mu podařilo zajistit, jak dostatek zdrojů pro navýšení tarifních platů o pět procent, tak kompenzaci zrušených regulačních poplatků.  Zdravotní pojišťovny jsou poněkud zaskočeny „razantním navýšením“ a varují před možným deficitem celého systému na konci roku 2015.

 

„Návrh úhradové vyhlášky pro rok 2015 je odrazem plnění programového prohlášení vlády. Reflektuje zrušení regulačních poplatků i zvýšení tarifních mezd zaměstnanců ve zdravotnictví   o pět procent. V minulosti se opakovaně právě zdravotnictví stávalo terčem populistických a nereálných slibů. My neděláme populistická gesta, řídíme se snahou o stabilní růst oboru a plníme sliby dané našim voličům,“ uvedl k návrhu úhradové vyhlášky ministr.

Deset miliard navíc: rozděleno „na krev“ 

Na dnešní tiskové konferenci ministra a jeho náměstka, který měl přípravu vyhlášky na starosti – Toma Philippa (KDU-ČSL) – zaznělo, že by na uspokojení všech požadavků potřebovali navíc 50 miliard korun. Opravdu „navíc“ mají ale pouze deset miliard korun (tzn., že celková rozdělovaná  částka je v porovnání s rokem 2013 o 10 mld. vyšší). Přesněji řečeno je to devět plus jedna miliarda. Oněch devět miliard korun by do systému mělo natéci navíc podle aktuální predikce stavu ekonomiky ČR v roce 2015, která počítá s nárůstem mezd o 3,8 % a zaměstnanosti o 0,3 % a dále bere v úvahu zvýšení platby za státní pojištěnce. Zbývající další jednu miliardu vezme ministerstvo zdravotním pojišťovnám tím, že jim „vybere“ peníze z rezervního a provozního fondu.

Balík deseti miliard „navíc“ pak bude rozdělen tak, jak je patrno z obrázku (červeně jsou zobrazeny příjmy „navíc“, modře pak změny, ke kterým došlo v poslední fázi přípravy vyhlášky, v růžovém podkladu jsou částky určené pro kompenzace, v modrém podkladu pak peníze pro lůžková zařízení).

 

Snímek 1Nejvíce peněz půjde do kompenzací za zrušené regulační poplatky. Každý segment dostane něco, zcela spokojen však není nikdo, nejvíce rozzlobeni jsou pak lékárníci, protože namísto 30korunového poplatku dostanou 12korunovou kompenzaci (počítáno na jeden recept). Kompenzace se budou vypočítávat podle roku 2013, takže, kdo neměl v té době ordinaci, nebo lékárnu, nedostane nic. Druhý největší balík peněz „navíc“ dostanou lůžková zdravotnická zařízení, zhruba 3,8 miliardy korun. Zajímavé je, že čísla na obrázku nesedí ve svém součtu o 0,1 miliardy korun. Jak jsem zjistili u náměstka Toma Philippa je to tím, že se ještě počítá s pozitivním přínosem revize cen a úhrad léků Státní ústavem pro kontrolu léčiv, kde se ovšem odhady významně liší, sto miliónů je však jakési minimum.

Pojišťovny ve střehu

VZP ve své reakci na informaci o dokončení úhradové vyhlášky ujišťuje, že jí bude respektovat a „udělá vše pro to, aby nedošlo k destabilizaci ekonomické situace“. Na druhou stranu přiznává, že „při tvorbě zdravotně pojistného plánu VZP nepočítala s tak razantním navýšením, jaké definuje představená finální verze úhradové vyhlášky“. Podle pojišťovny nebude možné naplnit její rezervní fond, jak bylo avizováno ve zdravotně pojistném plánu. Samozřejmě, že si v pojišťovně ještě vyhlášku a hlavně její dopady jednou zanalyzují, a budou o výsledcích informovat členy správní rady.

Jaromír Gajdáček, prezident Svazu zdravotních pojišťoven, v České televizi vyslovil obavu, že se systém zdravotního pojištění dostane na konci roku 2015 do deficitu a bude velice těžké pak připravit vyhlášku pro rok 2016. Samotné šetření na provozním fondu by pojišťovny ohrozit nemělo, ale otázkou je, zda ty pojišťovny, včetně VZP, které jsou teď na nejisté nule, nestáhne vyhláška během roku do červených čísel.

Návrh úhradové vyhlášky již posoudila Legislativní rada vlády, po zapracování jejich připomínek (které prý jsou jenom drobné), bude neprodleně dána tisku.

-cik-

Cíle úhradové vyhlášky (dle ministerstva zdravotnictví):

  1. Podpořit kvalitní a dostupnou péči v zařízeních poskytujících akutní lůžkovou péči.

  2. Podpořit kvalitní a dostupnou péči v zařízeních poskytujících následnou a dlouhodobou péči.

  3. Podpořit kvalitní a dostupnou péči v lázních a ozdravovnách.

  4. Umožnit ostatním poskytovatelům růst, odpovídající finančním možnostem systému.

  5. Pokračovat v narovnávání systému úhrad: pokračovat ve sjednocování způsobu úhrad ambulancím v nemocnicích a mimo nemocnice.

  6. Prosazovat mechanismy úhrad, které poskytují všem smluvním stranám motivace ke zvyšování efektivity v poskytování zdravotních služeb hrazených v rámci systému veřejného zdravotního pojištění

  7. Zjednodušit řízení poskytované péče v nemocnicích (snížením segmentace úhrad akutní lůžkové péče, zjednodušením systému regulací)

  8. Učinit systém úhrad jednodušší a transparentnější.