Nad papírováním lékařů se smráká. Po novém roce skončí polovina výkazů

Z 53 výkazů, které lékaři museli každoročně vyplňovat, jich příští rok bude jen necelých 30. ÚZIS přitom počítá, že do budoucna papírů ještě ubude. Foto: Wikipedie/ZD

Éra vyplňování tun papírů pro lékaře končí. Ministerstvo, respektive šéf ÚZIS Ladislav Dušek, se rozhodl skoncovat s přístupem, který jakoby z oka vypadl seriálu Jistě, pane ministře. Probral proto všechny výkazy a polovinu jich rovnou zrušil.

 

„Pan docent Dušek zanalyzoval všechny povinné statistické výkazy, které čeští lékaři musí vyplňovat, a zjisti, že více než polovina je naprosto nesmyslných a představují pouze otravování lékařů a obírání je o čas. Ambulantní specialisté například musí hlásit, kolik ročně provedli vyšetření, jak jim v ambulancích stárnou přístroje a kolik praktik viděl nádorů. Tyto informace už jsou přitom v jiných registrech. Zrušíme tedy formuláře s daty, která jsou nesmyslná, nebo je máme z jiných zdrojů,“ oznámil na včerejší tiskové konferenci ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček a demonstrativně před novináři seznam zrušených výkazů roztrhal.

Ladislav Dušek přitom zdůrazňuje, že dosud mohli být poskytovatelé zdravotních služeb za nevyplnění výkazů citelně sankcionováni. „Když jsem přistál na ÚZIS, s gustem jsem prošel všechna sbíraná data. Toto resortní statistické zjišťování představuje ročně zátěž více než 70 tisíc výkazů, které jsou emitovány napříč zdravotnictvím a v drtivé většině vyplňovány ručně na papír, přičemž se pak přepisují do databázových strojů na ÚZIS. Validace dat probíhá tak, že se srovná, zda nahlášené číslo odpovídá číslu nahlášenému v předchozím roce. Lékaři patří inteligenčně mezi vrchní vrstvy této společnosti, takže se velmi rychle adaptovali a drtivá většina hlásí údaje tak, aby zhruba odpovídaly předchozímu roku a oni se tak vyhnuli zbytečnému telefonátu. Je to legitimní reakce na dotazy typu „vážený pane praktický lékaři, kolik jste viděl v minulém roce primárních karcinomů prsu, které byly zjištěny u dámy 0 – 15 let“. Přitom dívka pravidelně navštěvuje svého gynekologa. Praktický lékař musí takto vyplňovat prakticky celou medicínu, co všechno viděl. To je přitom principiální nesmysl, protože ta samá data v řádově větší kvalitě leží v databázích plátců,“ vysvětluje šéf ÚZIS.

Podle Ladislava Duška je důležitá i zmiňovaná validita informací – ty totiž nezřídka putují do zahraničí. „Jeden z takových úžasných údajů je, že v Praze fungují dvě vozidla rychlé záchranné služby, která ujedou ročně sto tisíc výjezdů. Kdo si to pak v Bruselu přečte, získá pocit, že jsme tu parta bláznů, protože z aut musí létat šrouby,“ podotýká docent Dušek.

Škrtání lejster bude pokračovat

Počet klinických výkazů tak pro lékaře příští rok klesne z 53 na méně než 30, což je zhruba padesátiprocentní redukce objemu sbíraných klinických dat. Ministerstvo zachová mandatorní hlášení a ekonomické výkazy, zejména ty z nemocnic, které jsou nenahraditelné. Zůstávají také výkazy o lůžkové péči. Zachovány budou i některé klinické výkazy, které vznikaly ve spolupráci s odbornými společnostmi – jde například o výkaz o psychiatrické péči.

„V redukci budeme pokračovat – moje vize je, že by v klinické části zůstaly pouze výkazy, nad nimiž budou držet ochrannou ruku odborné lékařské společnosti. Tímto způsobem by se měla sbírat jen data, která neumíme získat z jiných zdrojů, tedy u plátců zdravotní péče a jiných registrů,“ dodává šéf ÚZIS.

Zatímco v minulých letech museli lékaři vše vyplnit do 15. ledna, letos budou mít na zbylé papíry více času. Centrální úložiště výkazů totiž prochází informatickou restrukturalizací, při které se nepovedlo vejít se do časových limitů. Všichni poskytovatelé péče proto dostanou v nejbližších dnech dopis s ujištěním, že za pozdější odevzdání nebudou sankcionováni. Na vyplnění výkazů tak tentokrát budou mít prostor do dubna či května.

Ladislav Dušek zároveň vyvrací fámy, které léta kolovaly lékařskou veřejností o tom, že se zbytečnou byrokracií nejde nic dělat. „Když jsem ještě nebyl na ÚZIS, slýchal jsem zvěsti, že za to nikdo nemůže, protože to nějaký zlý neidentifikovatelný strejda nařídil. Nejdřív byl zlej strejda zákon, a když jsem viděl, že ten za nic nemůže, tak se jím stal Český statistický úřad a tak dále. To všechno byly lži. Resortní statistické zjišťování je v gesci ministerstva, potažmo ÚZIS. Na redukci máme právo a myslím, že jsme k ní přistoupili, jak nejrychleji to šlo tak, abychom nevylili dítě i s vaničkou,“ uzavírá docent Dušek.

Odměny za eRecept

Seškrtání desítek lejster není jedinou dobrou zprávou, kterou včera ministerstvo lékařům poslalo. Ti, kdo používají elektronický recept nebo se k jeho zařízení chystají, nyní budou mít i motivaci. „Chceme podpořit, aby lékaři psali elektronické recepty. Kdo tedy bude psát elektronickou preskripci, ten bude mít regulaci na překročení předpokládaného limitu na recepty zvýšenu o pět procent,“ doplňuje náměstek pro zdravotní pojištění Tom Philipp.

-mk-