Průzkum SÚKL: Bez využití zůstaly léky za více než 1,2 miliardy korun

Za léky, které lidé vyhodí do popelnic nebo spláchnou do WC, pojišťovny a sami pacienti vydali celkem dohromady 495 miliónů korun ročně. V toaletě končí léky v sedmi procentech domácností. Foto: ZD/MZ

Z auditu lékárniček v tisíci českých domácnostech vyplynulo, že pouze 52 procent domácností odevzdává léky v lékárně, 24 procent léky vyhazuje společně s běžným odpadem, 7 procent je spláchne do WC. Zbytek dotázaných nepoužitelné léky odevzdá v ordinaci lékaře, případně si je ponechává doma. Ukázal to průzkum, který si zadal Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL).

 

Téměř polovina domácností (46 %) uvedla, že léky, které mají doma a nepoužívají je, mají „do zásoby“, u 36 % dotázaných lék zbyl poté, co jim byla nasazena jiná léčba, nebo se u nich objevily nežádoucí účinky (16 %). Ve 13 % případů se jedná o léky, které v domácnosti zbyly po zemřelém členu rodiny, v dalších 13 % se jedná o léky, kterým prošla doba použitelnosti.

Průměrná česká domácnost má doma 12 různých léků (podle obchodních značek), v počtu balení je to průměrně 15 kusů. Většina léčiv v domácnosti jsou načatá balení (v 86 %).

Z průzkumu také vyplynulo, že pouze 39 % lidí vždy čte příbalový leták léku, přesně podle doporučení lékaře či lékárníka léky užívají jen dvě třetiny lidí, ostatní je užívají jinak, než jim bylo doporučeno.

Další část průzkumu se zaměřila také na jednotlivé kraje a množství odpadu, který byl likvidován. Objem lékového odpadu z lékáren má obecně stoupající tendenci, v roce 2013 bylo zlikvidováno 281 tun. Likvidace těchto nepoužitelných léků přišla kraje dohromady na 7,8 milionu korun.

„Výsledky průzkumu i letos potvrdily, že lidé stále zcela přesně nevědí, jak s léky správně zacházet. Přitom například užití léku, který byl nesprávně skladován, může mít pro pacienta negativní zdravotní důsledky“, uvádí ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Zdeněk Blahuta.

Od ledna 2015 se Ústav bude tomuto tématu věnovat v rámci informační kampaně „Léky do koše nepatří“ na informačním portálu pro veřejnost  Olécích.cz.

Kompletní výsledky průzkumu najdete ZDE.

-red,TK SÚKL-

Nevyužité léky v roce 2013 v číslech:

- léky odevzdané v lékárnách: 1,2 mld. Kč

- léky odevzdané v ordinacích: 171 mil. Kč

- léky vyhozené do popelnic, spláchnuté do WC: 495 mil. Kč

- náklady na likvidaci lékového odpadu: 7,8 mil. Kč