Správní rada VZP chce sjednotit podmínky uzavírání smluv

Smlouvy s poskytovateli péče už VZP vyvěšuje na svých webových stránkách, nyní chce zpřístupnit i závěry z jednání správní rady. Nově také sjednotí a ztransparentní podmínky uzavírání smluv. Foto: koláž ZD

Transparentnost – slovo, které se v zvláště v posledních měsících skloňuje snad v každé větě. Jinak tomu nebylo ani na včerejším zasedání správní rady VZP. Řešilo se totiž jak sjednocení a zprůhlednění systému smluvních vztahů, tak rychlé zveřejňování toho, na čem se správní rada dohodne.

 

„Jednali jsme o možnostech zveřejňování usnesení správní rady. Návrh byl předložen, připomínkován a předpokládám, že ho na příštím jednání 26. ledna přijmeme tak, aby byl zveřejněný materiál dostupný i se vzdáleným přístupem,“ řekl na briefingu po zasedání správní rady její šéf Jiří Běhounek.

Zřejmě nejdůležitějším projednávaným bodem ale bylo sjednocení přístupu při uzavírání smluv s poskytovateli péče. „Projednávali jsme návrh, který by mohl vést k jednoznačné průhlednosti ve smluvních vztazích. Budeme ho ještě prodiskutovávat tak, abychom ho mohli začátkem příštího roku přijmout. Šlo by o jednotný systém, kdy mohou být vztahy navázány. Rozhodovat přitom bude komise, nepůjde tedy o záležitost jednoho člověka. Mluví se o tom, jak se prostředky ze zdravotního pojištění ztrácejí – a toto je krok k tomu, jak reputaci napravit. Procesů, které mají objasnit, jak jdou finanční toky ve zdravotnictví, je více, ale toto je jeden z těch důležitých. Pojištěnci mají právo vědět, kam veřejné peníze ze zdravotního pojištění plynou a za co jsou vydávány,“ podotýká Rostislav Vyzula, člen správní rady VZP a předseda zdravotnického výboru ve sněmovně. Materiál je nyní připomínkován a projednáván v pracovní skupině pro smluvní politiku. Správní rada by ho chtěla přijmout v prvním kvartálu 2015.

Rada se také zabývala hospodařením největší české zdravotní pojišťovny. „Projednali jsme reporty za leden až listopad i s výhledem plnění zdravotně pojistného plánu do konce roku 2014. V současné době je stav na běžném účtu 3,9 miliardy korun, přičemž jsme povinni vrátit finanční výpomoc od státu, jejíž jedna část byla navrácena během listopadu. Částka také bude korigována o předsunutou platbu. I po splnění těchto finančních záležitostí s vysokou pravděpodobností předpokládáme, že hospodaření VZP skončí v černé nule s řádově asi 220 miliony. Nebudeme mít přitom žádné závazky po lhůtě splatnosti a vůči všem zdravotnickým zařízením a lékařům splníme včas a bez odkladu příslušné úhrady za zdravotní výkony. Jde i o vzkaz našim klientům a pacientům, že se nemusí obávat, že by jejich ošetřující lékaři měli zpožděné platby,“ uvádí Jiří Skalický, místopředseda správní rady.

K dobrým hospodářským výsledkům přispívá také to, že pojišťovna dbá i na vnitřní úspory. „Jednoznačně se ukazuje, že trend, který byl nastaven v prvním pololetí letošního roku, vede k úsporám v provozních prostředcích ať už z hlediska snížení nákladů na zakázky, které se týkají IT technologií, tak bankovních poplatků, služeb mobilních operátorů a podobně. Dostáváme se k úsporám ve stovkách milionů,“ dodává Jiří Skalický.

Ředitel VZP Zdeněk Kabátek také radě podal zprávu o tom, že stále pokračují jednání s protonovým centrem. „V nejbližších dnech proběhnou další jednání. Cíl je jednoznačný – zajistit pro naše klienty protonovou léčbu tak, aby ji mohli čerpat i v Praze,“ podotýká šéf VZP.

-mk-