Profesor Jan Žaloudík říká: „Měli jsme za to, že neblahá praxe darebných přílepků s odchodem některých poslanců již pominula, nelíbila se v minulosti vůbec senátu ani ústavnímu soudu, který ji rovněž odsoudil. Teď jako bychom se k této praxi vraceli,“ Foto: Tomáš Cikrt

Zdravotní výbor senátu potopil Hovorkův návrh, nikdo ho nehájil

Senátní Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku na svém včerejším zasedání navrhnul vrátit sněmovně novelu zákona 48/1997 o veřejném zdravotním pojištění, na kterou netrpělivě čekají lázně, protože obsahuje mj. jejich indikační seznam. Důvodem je podle předsedy výboru profesora Jana Žaloudíka (ČSSD) přílepek, který do zákona prosadil poslanec Ludvík Hovorka (KDU-ČSL). Novela tak zřejmě nebude platit od 1. ledna, jak bylo plánováno. Plénum senátu o ní bude jednat příští týden.

 

Přílepek se týká zveřejňování smluv mezi poskytovateli a plátci. Výbor proti samotnému zveřejňování není, ale konkrétní návrh poslance Hovorky by podle nich způsobil více škody, než užitku. Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček ČSSD) pro Zdravotnický deník uvedl, že před tímto vývojem varoval a že pokud senát novelu poslancům vrátí, bude se snažit sněmovnu přesvědčit, aby jí schválila v senátní podobě, tedy bez Hovorkova dodatku.

Medvědí služba

„Poslanec Hovorka, nepochybně ve stálém úsilí o zvýšení transparence, do novely zákona č. 48/1997 poměrně netransparentně vnesl zcela nové, nesouvisející a velmi zásadní téma smluvních vztahů mezi plátci a poskytovateli. Za situace, kdy na komplexní novele pro celou tuto oblast aktuálně pracuje ministerstvo zdravotnictví, tak velmi zkratkovitou, právně zcela nedokonalou a s nikým nediskutovanou formulaci vlepenou k nesouvisejícímu tématu spíše nepomohl, než pomohl zájmu transparence a ekvity smluvních vztahu ve zdravotnictví,“ řekl Zdravotnickému deníku profesor Žaloudík a dodal, že „kdyby šly věci jen tak snadno napravit dvěma větami bez jakékoli diskuze a připomínkovacího mechanismu, byla by Česká republika už dávno rájem vnímavých, tichých a poslušných obyvatel. Bohužel či bohudík tomu tak není.“

Hovorkův návrh byl kritizován už na nedávném sjezdu České lékařské komory (ČLK), psali jsme o tom zde. Nenašel se jeden jediný delegát nebo host, který by přílepek hájil, samotný poslanec Hovorka se sjezdu neúčastnil. Nedostavil se ani na včerejší zasedání senátního výboru. Předseda Žaloudík měl k dispozici kritická stanoviska Koalice soukromých lékařů, prezidentů lékařské i stomatologické komory. V prohlášení prezidenta Svazu léčebných lázní zase zazněla obava, že se jinak zcela neproblémová novela může zkomplikovat, což se také stalo.

„Nikdo nepochybuje, že transparence, jasnější pravidla a ekvita ve smluvních vztazích plátců a poskytovatelů jsou významných tématem, na jehož dobré řešení se všichni těšíme. Pan poslanec Hovorka tomuto snažení nyní prokázal medvědí službu a vůbec si nedovolím hodnotit, zda všichni poslanci, kteří pro žádoucí novelu i nežádoucím přílepkem hlasovali, měli podrobně a kvalifikované promyšleny všechny důsledky takto schválené normy,“ vysvětlil Zdravotnickému deníku profesor Žaloudík.

Dost vydírání a přílepkům!

„Senát je opakovaně dá se říci  vydírán, aby schválil věci žádoucí a dobře připravené i spolu s přílepky spíše nahodilými a nepřipravenými pod tlakem časové tísně nebo komplikací, které na poslední chvíli nastanou, ačkoli nejsou zásadní a jsou při pochopení věci  řešitelné,“ posteskl si dále senátor Žaloudík. Senát podle něj může být pojistkou při tvorbě zákonů jen tehdy, není-li a priori předpoklad že z důvodu naléhavosti schválí kdeco, „tedy že pojistka bude trvale vyřazena a svítit se bude s ní či bez ní“.

Předsedovi výboru se nelíbí, že senát má k dispozici jen několik dnů, výrazně méně než oněch 30 dnů, které mu k projednání dává zákon, přestože návrh novely zákona byl projednáván v poslanecké sněmovně už od začátku září. Spokojen také není s návratem přílepků. „Měli jsme za to, že neblahá praxe darebných přílepků s odchodem některých poslanců již pominula, nelíbila se v minulosti vůbec senátu ani ústavnímu soudu, který ji rovněž odsoudil. Teď jako bychom se k této praxi vraceli,“ říká profesor Žaloudík. Nechce předjímat, jak se k celé věci postaví příští týden plénum senátu, ale Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku bude navrhovat vypuštění dvou bodů, které v novele definují Hovorkův návrh a také chce změnit termín účinnosti z 1. ledna 2014 na „den vyhlášení“.   Pokud bude příští týden souhlasit s návrhem plénum senátu, musí se novela zákona o veřejném zdravotním pojištění vrátit do sněmovny.

„Nastane-li spíše jen krátce trvající, avšak řešitelná komplikace pro normy lázeňské péče, bude to nepochybně vyváženo zamezením dopadu zkratkovitého přílepku a diskreditace dalších  snah o transparenci, o zbytečném  rozruchu v celém zdravotnictví nemluvě,“ říká profesor Žaloudík.

Ministr: Varoval jsem

„Před tímto návrhem jsem varoval. Pan poslanec ho načetl do novely, o které věděl, že jakékoliv zdržení při projednávání nebo dokonce vrácení senátem, může poškodit české lázně,“ zlobí se na Ludvíka Hovorku ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček, který jeho návrh označil za poslanecký pomníček.

„Je to velmi nešťastné. S panem poslancem Hovorkou jsem nemluvil, ale požádal jsem jeho stranického kolegu pana náměstka Philippa, aby mu vysvětlil situaci, ke které došlo a aby se zeptal, co s tím pan poslanec hodlá dělat, protože za ní nese odpovědnost,“ řekl také Zdravotnickému deníku ministr. Pokud se vrátí novela do sněmovny, hodlá Svatopluk Němeček apelovat na všechny kluby, aby poslanci schválili senátní verzi bez přílepku, čili aby přijali původní ministerskou verzi.

Současně ministerstvo připravilo vlastní transparenční novelu zákona 48/1997, kterou už má k dispozici Legislativní rada vlády. „V naší novele, kterou připravila paní náměstkyně Arnoštová, není účinnost smluv vázána na zveřejňování. Povinně se budou zveřejňovat jak dodatky, tak všechny smlouvy a jsou tam i sankce. Myslíme si, že je to naprosto dostatečné a hlavně to nevyvolává rizika jako současný návrh,“ uvedl ministr.

Připomeňme, že vůbec první zdržení mají na svědomí poslanci ANO, kteří vetovali zkrácení lhůty k projednání „lázeňské novely“ – tehdy ještě bez přílepku poslance Hovorky – a neumožnili ji schválit ve zrychleném režimu už v prvním čtení. Ministerstvo přitom reagovalo pružně, neboť ústavní soud rozhodl v březnu, pak bylo nutné celou lázeňskou vyhlášku překlopit do zákona a vytvořit příslušné paragrafy a zákon byl k dispozici hned na zářijové sněmovní schůzi.   Přestože ministr zdravotnictví apeloval na poslance, aby Hovorkův přílepek neschvalovali, protože tím ohrozí lázně, poslanci napříč spektrem pro něj hlasovali, i když přiznávali, že je nesmyslný, ale se báli, že budou obviněni šéfem hnutí ANO a ministrem financí Andrejem Babišem, že „nechtějí transparentnost“.   (psali jsme o to zde).

Cesta ke schválení, aneb kdy se lázně dočkají?

Příští týden 10. prosince by měl novelu projednat senát. Podle odhadu Zdravotnického deníku skutečně dojde ke schválení návrhu výboru a vrácení novely do poslanecké sněmovny. Ta by jí měla znovu projednat nejpozději v průběhu ledna. Nelze ale vyloučit, že bude ještě letos svolána mimořádná schůze sněmovny, protože se předpokládá, že senát odmítne další zákony, snad z dílny ministerstva financí, které také měly původně nabýt účinnost k 1. lednu. Zpoždění by – pokud by šlo všechno hladce – pak nemělo pro lázně být větší než cca 14 dní, ministr by zřejmě pořádal prezidenta, aby podepsal novelu, co nejdříve.

Tomáš Cikrt

Co navrhuje poslanec Hovorka a co senátní výbor

Přílepek poslance Ludvíka Hovorky:

V § 17 se na konci odstavce 5 doplňují věty „Zdravotní pojišťovna je povinna zveřejnit individuální smluvní ujednání do 30 dnů ode dne, kdy bylo uzavřeno, způsobem umožňujícím dálkový přístup. Individuální smluvní ujednání nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění.“

Návrh Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR:

Přílepek poslance Hovorky vypustit a body návrhu přečíslovat tak, že zbudou pouze body týkající se lázní, včetně Přílohy č. 5 k zákonu č. 48/1997 Sb., což je Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči

Změnit termín účinnosti novely zákona z 1. ledna 2015 na formulaci "dnem jeho vyhlášeni", čímž výbor zohlednil možnost, že se standardním procesem nestihne schválit do konce roku.