Prevalence autismu se za poslední dva roky zvýšila o třetinu – zatímco v roce 2012 se s autismem narodilo jedno z 88 dětí, letos to bylo jedno z 68 dětí. Na snímku kampaň zvyšující povědomí o autismu, která byla publikována letos na jaře s daty z roku 2012. Foto: Behance.net

Znečištěný vzduch během těhotenství zvyšuje riziko autismu, zjistila další americká studie

Znečištěné prostředí může být jedním z faktorů, které přispívají ke vzniku autismu. Zjistila to studie, která přišla s tím, že vysoké množství jemných prachových částic v ovzduší může u těhotných žen výrazně zvýšit riziko narození dítěte s autismem. Nižší riziko naopak mají ženy žijící v málo znečištěném prostředí. Prevalence autismu se přitom za poslední dva roky zvýšila o třetinu – zatímco v roce 2012 se s autismem narodilo jedno z 88 dětí, letos to bylo jedno z 68 dětí.

 

Podle výzkumného týmu vedeného Marcem Weisskopfem, profesorem z harvardské univerzity veřejného zdraví v Bostonu zabývajícím se vlivy životního prostředí a zaměstnání na zdraví populace, nejvíce zvyšuje riziko autismu u dítěte to, když se žena pohybuje ve znečištěném prostředí během třetího trimestru. Svá zjištění tým zveřejnil v časopise Environmental Health Perspectives.

„Naše data přidala na významu hypotéze, že znečištění vzduchu přispívá k riziku poruch autistického spektra. Konkrétnost našich zjištění pro těhotenství a zvláště třetí trimestr vylučuje jiná zdůvodnění. Výsledky nám poskytují důležitý příspěvek ke snaze určit původ autismu, ale otvírají nám také dveře k preventivním opatřením,“ podotýká Marc Weisskopf.

Nejde ovšem o jedinou podobnou studii dokládající vztah mezi autismem a znečištěním. Letos v červnu publikoval tým z kalifornské univerzity zjištění, že ženy žijící v blízkosti ploch ošetřovaných pesticidy mají o dvě třetiny vyšší riziko, že budou mít dítě s autismem nebo jinou vývojovou vadou. V říjnu pak vyšla studie výzkumníků z pittsburghské školy veřejného zdraví v Pensylvánii, která uváděla, že autistické děti byly během raného dětství a těhotenství častěji vystaveny zplodinám než děti zdravé. Poslední výzkum je však podle svých autorů první, který se napříč celými Spojenými státy zabývá souvislostí mezi vystavením částicím menším než 2,5 mikrometru, které se často nacházejí v kouři, a vysokým rizikem autismu u dětí.

Weisskopf a jeho tým do studie zapojili 116 430 žen a jejich děti z padesáti amerických států, které byly sledovány v rámci jiného průzkumu od roku 1989. Vědci zmapovali, kde ženy žily, a použili data Americké agentury na ochranu životního prostředí a jiných zdrojů, aby zjistili, kolik se ve vzduchu vyskytovalo drobných polétavých částic v době před ženiným těhotenstvím, během všech tří trimestrů a po porodu. Vybrali 245 dětí, které měly diagnostikovaný autismus, a 1522 zdravých dětí jako kontrolní skupinu. Tým došel k tomu, že ženy vystavené vysokému množství drobných prachových částic během těhotenství měly téměř dvakrát vyšší riziko, že se jim narodí autistické dítě. Vůbec nejvyššímu riziku pak byly vystaveny ty matky, které žily ve znečištěném prostředí během třetího trimestru. Nenašla se naopak žádná spojitost mezi autismem u dítěte a tím, že byla matka vystavena vysokému množství drobných částic před těhotenstvím nebo po něm. Pouze malý vliv pak mělo znečištění částicemi s větším průměrem než 2,5 mikrometru.

Text byl přeložen z webu Medical News Today.

-mk-