Andrej Babiš kritizuje nehospodárné smlouvy ministerstev s externími subjekty. Teď bude muset sám vysvětlovat, proč zaplatil práci na devět měsíců už za dvacet dní. Foto a koláž: Tomáš Cikrt

Babiš proplatil devítiměsíční smlouvu po 20 dnech práce

Ministerstvo financí zaplatilo za analýzu nákladů a úhrad zdravotního pojištění firmě SW Lab s.r.o. 217 800 korun, a to za expresních dvacet dnů práce. Přitom smlouva, na jejímž základě vystavila firma fakturu, byla uzavřena na dobu devíti měsíců. Zdravotnický deník fakturu dohledal v nové databázi, zveřejněné v pátek ministerstvem financí. Informaci jsme konfrontovali se zněním smlouvy, kterou se podařilo na základě zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím získat severu HlídacíPes.org. Spolumajitelem firmy SW Lab s.r.o je Ing. Petr Sláma, bývalý náměstek ministerstva zdravotnictví a exředitel Nemocnice Na Bulovce.

 

Petr Sláma je členem pracovní skupiny ministerstva financí, která údajně analyzuje data zdravotních pojišťoven. Vede ji Adam Vojtěch, tajemník ministra financí, jenž smlouvu s firmou SW Lab s.r.o. dojednával.

Na pracovní skupinu, Petra Slámu i roli firmy SW Lab s.r.o. v českém zdravotnictví upozornil Zdravotnický deník ve svém článku, který vyšel v neděli 19. října. V něm se nám novinářka Iva Bezděková pochlubila, že „vybírala člověka, který zpracovává data“. Hned dva dny poté, v úterý 21. října byla ministrem financí Andrejem Babišem (ANO) a jednatelem společnosti SW Lab s.r.o. Petrem Slámou podepsána „Smlouva o poskytování služeb“. Podle databáze ministerstva financí byla faktura za dohodnuté služby vystavena 11. listopadu, a to na částku 217 800 korun. Mezi tím uběhlo dvacet dní (poznámka: předpokládáme-li standardní postup: tedy počítáme-li dobu mezi 21. říjnem, kdy došlo k podpisu smlouvy a následnému předání dat firmě  – ta ministerstvu poskytly zdravotní pojišťovny s podmínkou, že jsou určena výhradně pro jeho potřebu – a 11. listopadem, kdy byla vystavena faktura, což by ale mělo následovat až po odevzdání sjednané práce.)

Předmětem smlouvy je sice poradenská služba, součinnost při zpracování dat a analýza nákladů i úhrad z veřejného zdravotního pojištění, ale v části “III. Cena, platební podmínky“ se jasně hovoří o pevné a konečné částce a vyfakturování za všechny služby „jednorázově po předání Analýzy v oblasti nákladů a výše úhrad z veřejného zdravotního pojištění na úrovni zdravotních pojišťoven a poskytovatelů akutní lůžkové péče“.

Doba trvání smlouvy je stanovena na devět měsíců, což by odpovídalo náročnosti zadání. Nakonec ovšem byla „zkonzumována“ za pouhých dvacet dní, během kterých měla firma SW Lab poskytovat konzultační a poradenské služby a k tomu ještě sepsat výše zmíněnou Analýzu.

Otázkou je nejen, co jiného se dá vlastně analyzovat za pouhých dvacet dní, než to, co už se obecně o českém zdravotnictví ví, ale také jaká je hodnota výchozích dat. Připomeňme slova uznávaného experta, který úspěšně budoval Národní onkologický registr a nyní řídí Ústav zdravotnických informací, docenta Ladislava Duška ze začátkem loňského října (celý článek je zde): „V České republice nyní nejsou k dispozici reprezentativní reálná data o oceňování hospitalizačních případů. Nejsou sesbírána a neexistuje k tomu jednotná standardní metodika. Tudíž se nemáme od čeho odpíchnout a neumíme tím pádem ani říci, zda a jakou mají srovnatelné hospitalizační případy reálnou cenu v praxi… My tady na ÚZIS s tím máme práce až nad hlavu, spíme kvůli tomu tři čtyři hodiny denně a tak mě trochu rozesmutňuje, když se dozvím, že to někdo má vyřešené za víkend či za měsíc. My sami jsme si dali adrenalinový deadline, že s tím významně pohneme do dvou až tří let. Ale ve všech vyspělých státech to trvá déle a pracují na tom velké týmy. Například v Německu ztransparentňuje tamní systém celý výzkumný ústav více než deset let.“

Tomáš Cikrt

 

Časová osa

19.10. Ve Zdravotnickém deníku vychází článek: Babišovu expertní skupinu sestavila novinářka.

21.10. Uzavírá Andrej Babiš s Petrem Slámou Smlouvu o poskytování služeb.

11.11. Vystavuje firma SW Lab s.r.o. ministerstvu financí fakturu na 217 800 korun.

21.11. Ministerstvo fakturu zaeviduje jako přijatou.

5.12. Ministerstvo financí fakturu proplácí.