Ebolu začínají mít pod kontrolou letiště v postižené oblasti, proto už pasažéři přilétající do Prahy nemusí vyplňovat dotazníky. Screeningová vyšetření mají ale lidé přilétající ze zasažených států podstupovat nadále. Foto: Wikipedie

Dotazníky kvůli ebole na pražském letišti končí

Lidé, kteří přiletí na Letiště Václava Havla, už nebudou muset vyplňovat dotazník kvůli ebole. Dnes to na webových stránkách oznámilo ministerstvo zdravotnictví.

„Evropské unie a Světové zdravotnické organizace potvrzují, že se v rámci prevence šíření hemoragické horečky ebola podařilo dosáhnout dobré úrovně výstupního screeningu na kontrolovaných letištích v republikách Guinea, Libérie i Sierra Leone. Po projednání v Ústřední epidemiologické komisi a se souhlasem Bezpečnostní rady státu proto upravuji vstupní screening na Letišti Václava Havla Praha. Pasažéři mezinárodních letů už nebudou muset vyplňovat příletové karty a od východů z letiště tedy zmizely schránky určené k odevzdávání těchto karet. Nadále ale pokračuje 24hodinová činnost pracoviště orgánu ochrany veřejného zdraví na Letišti Václava Havla Praha,“ uvedl hlavní hygienik České republiky Vladimír Valenta a dodal, že vstupní screening se tak nadále týká už jen letiště Václava Havla Praha, kam míří většina pasažérů z epidemiologicky sledovaných zemí.

Pracoviště se stálou službou hygieniků tak bude na pražském letišti i nadále zajišťovat epidemiologické šetření, měření teploty a případnou aktivaci systému protiepidemických opatření. Na výkonu této služby, ani jejím systému, se tedy nic nemění. Informace o povinnosti navštívit toto pracoviště dostávají lidé ústně přímo na palubách letadel přistávajících na Letišti Václava Havla. Posádka cestující před přistáním upozorní na nutnost navštívit pracoviště orgánu ochrany veřejného zdraví v případě, že během posledních 42 dnů před přistáním v České republice pobývali na území republik Guinea, Libérie nebo Sierra Leone. Opět se tedy nemění podmínky, za jakých mají lidé konzultaci vyhledat, ale pouze způsob předání informace.