Úterý, 3. srpna, 2021

Odboráři o řediteli pražské záchranky: Deset let strachu a beznaděje

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ředitel Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy (ZZS HMP) Zdeněk Schwarz byl vyzván odboráři k rezignaci. Stěžují si na snižování své lidské důstojnosti, protože prý zaměstnance nazývá „jmény různých živočišných druhů“, používána na jejich adresu vulgární výrazy a co se jich asi dotklo nejvíce – šíří o nich pomluvy, že okrádají pacienty. A také mu vyčítají, že s nimi nekomunikuje a nedodržuje kolektivní smlouvu ani zákoník práce. Ředitel všechna obvinění odmítá, rezignovat nehodlá. Nicméně nejen zaměstnanci zažívají jakési déjà vu.

 

Před deseti lety ředitel Schwarz čelil podobné revoltě. Situaci řešil razantně a ustál ji. Pražskou záchranku poté opustilo přes 170 zaměstnanců. Co se dělo od té doby, proč se odboráři ozývají znovu až nyní?

„Beznaděj a strach trvaly celých deset let. Prakticky totožné problémy se ukázaly jako trvale neřešené, a proto situace vygradovala,“ říká jeden z nich – záchranář Dominik Horn. Marie Klírová z Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče dodává, že ředitel záchranky byl zároveň senátorem za ODS. „Když se se ozvala nějaká kritika, tak jedním z argumentů, jimiž se potírala, bylo, že je to politický boj. Z tohoto důvodu se všechno vleklo trochu déle,“ vysvětluje M. Klírová a uvádí příklad z minulého roku, tehdy se svaz snažil pomoci řešit problémy pracovnic dispečinku (čerpání přestávek na jídlo a oddech) a ředitel se tvářil, že problém neexistuje a že cílem odborářů je zhatit jeho kandidaturu do senátu (skutečně post nakonec neobhájil).

Dlouhá léta nad ředitelem Schwarzem držel ochrannou ruku primátor za ODS Pavel Bém, to on tohoto záchranáře a bývalého odboráře (!) přivedl do politiky. Dokonce si byli tak blízcí, že tvořili jakýsi tandem uvnitř ODS, ač ředitel záchranky členem strany nebyl. Dvojice Bém a Schwarz vystupovala proti Topolánkovi s Julínkem. Šlo to dokonce tak daleko, že Zdeněk Schwarz založil svou tehdejší kampaň na protestu proti zdravotní reformě z dílny ministra ODS. Společnou řeč našel i s primátorem z TOP 09 Tomášem Hudečkem, nyní se ale může karta obrátit. Nové vedení města a primátorka Adriana Krnáčová jsou zcela nevyzpytatelní a odboráři ze záchranky cítí šanci konečně prosadit Schwarzův odchod z čela záchranky. Primátorku 5. ledna navštívili spolu s vedením Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče, sdělili jí  své výhrady a čekají na její další kroky. Magistrát jako zřizovatel zatím přislíbil vyslat externí audit, který by prověřil kromě hospodaření také personální otázky.
Mají už za neoblíbeného ředitele náhradu? „Z odborných zdravotnických kruhů, protože záchranka je malý rybníček, kde se všichni mezi sebou znají, víme, že existuje řada kandidátů, kteří by byli vhodní na pozici ředitele a určitě o tom už vědí,“ řekl nám poněkud tajemně David Horn.

Zdravotničtí záchranáři stávkovat nesmí, tak alespoň vyhlásili stávkovou pohotovost. Ta má pouze deklaratorní charakter, je to maximum, který ještě neodporuje zákonu. Požadují omluvu ředitele a jeho rezignaci. Podle Horna podporuje postup odborové organizace kromě dvou všech 160 jejich členů.  Celkem pracuje v pražské ZZS zhruba 470 lidí.

„Cílem je bezpochyby rozeštvat kolektiv a poštvat záchranáře proti řediteli. Přitom každý na ZZS HMP dobře ví, jaká je pravda a jaká je skutečná situace, kterou veřejně přetváří odboráři ve virtuální svět plný nepravd,“ napsal ředitel Schwarz o odborářích na webu pražské záchranky.

-cik-

Argumenty odborů

Důvody stávkové pohotovosti:

  • Nekomunikace vedení ZZS HMP s odbory, odmítání dalších jednání
  • Porušování kolektivní smlouvy a zákoníku práce – zaměstnavatel porušuje rozpočtová pravidla – ZO nespolurozhoduje o čerpání FKSP, zaměstnavatel dokonce ani přes urgence ZO nesděluje žádné informace o čerpání FKSP. Stále trvá stav, kdy nejsou propláceny zaměstnancům operačního střediska přestávky v práci, dokonce ani ty, kdy evidentně zaměstnankyně v době přestávky pracovaly. Zaměstnavatel neuplatnil v organizaci ani jeden z podnětů ZO ke zlepšení pracovního prostředí, organizace nedostává informace, které jí má zaměstnavatel povinně předávat.
  • Snižování lidské důstojnosti zaměstnanců – nazývání zaměstnanců jmény různých živočišných druhů, vulgární výrazy na adresu zaměstnanců, vyhrožování, pomluvy, že zaměstnanci ZZS okrádají pacienty.

Fakta vypovídající o závažnosti situace:

  • Odborová organizace výrazně navýšila počet členů (až na dvojnásobek).
  • Žádost o pomoc OS při řešení přestávek v práci podepsalo 98 procent dispečerek operačního střediska.
  • Zástupci, kteří jednali za odboráře, nejsou anonymní lidé, všichni se představili při jednáních politikům, mnozí nastavili svoji tvář na veřejnosti – a to s vědomím, že tím k sobě mohou připoutata i velmi nepříjemnou a nejrůznější dozvuky mající pozornost.
  • O všech jednáních a požadavcích odborů byli informováni všichni zaměstnanci.
  • Svůj postup si odboráři demokraticky schválili na svých schůzích.

 

Zdroj: Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR

 

 

 Argumenty ředitele (o výjezdech, rozpisech směn a krádežích)

*Na poradě ředitele se diskutovalo na téma, že někteří záchranáři odmítají sloužit na jiné výjezdové základně v Praze a požadují služby pouze na jedné jimi vybrané. Zaměstnavatel zopakoval, že mají v pracovní smlouvě území výkonu Prahu a mohou teda být vypisováni na kteroukoliv výjezdovou základnu dle potřeby provozu. S tímto vědomím k ZZS HMP nastoupili a souhlasili. Takto je zajištěna činnost na všech ZZS v ČR a zcela standardně mohou záchranáři sloužit na kterékoliv výjezdové základně. Takto jsou služby zajištěny desítky let. Není to nic nového.
*Naopak někteří záchranáři zcela nově požadují tuto výjimku. Protože se odboráři neustále dokola ptají na důvody, zaměstnavatel uvedl, a to již opakovaně, celou řadu zdůvodnění, proč rozpisy směn pro všechny záchranáře jsou zajištěny na všech výjezdových základnách. Zpětně i na základě reakce týden.cz se domníváme, že se jednalo o zcela účelové jednání ze strany odborářů, kteří na poradu přišli se skrytým nahrávacím zařízením a v rozporu se zákonem i dobrými mravy pořídili tajně nahrávku, kde si vynutili opakovanými dotazy a neustálým nátlakem na vedení organizace, aby sdělil krom celé řady důvodů i negativní důvody z provozu. Mezi nimi byl uveden i důvod ztrát cenností při výjezdech. Odboráři účelově vypichují tento důvod, aby vytvořili pocit, že ředitel organizace tvrdí o záchranářích, že kradou. Není to pravda. Naopak je pravdou, že organizace zaznamenává v průměru týdně cca 1-2 dotazy na téma ztráty některé z cenností (doklady, průkaz zdravotní pojišťovny, mobil, peněženku, finanční hotovost, kreditní kartu, součást oděvu, zavazadlo, igelitku, brýle atd.), a to telefonicky, dopisem, mailem, žádostí policie, osobní návštěvou, ale i dopisy, kde jsou poškození odkazování personálem nemocnic se sdělením, že ke ztrátě cenností došlo na „záchrance“ nebo „v sanitce“ apod. Dále ředitel uvedl, že podezření z krádeží uvádějí samotní záchranáři, kteří si stěžují na kolegy nebo chtějí přesunout na jinou výjezdovou základnu či oddělit od kolegy, protože mají podezření, že dochází ke ztrátám cenností. V minulosti jsme tento problém řešili opakovaně s kriminální službou PČR, na kterou odkazujeme každého tazatele a stěžovatele nebo předáváme konkrétní zjištění přímo. Dokonce jsme museli záchranáře z jedné výjezdové základny rozmístit po Praze a vyměnit záchranáře v rozpisech směn právě proto, že jeden ze záchranářů uváděl (vč. vyšetřovatelům kriminální služby), že jeho kolegové okrádají pacienty a odmítal s nimi sloužit.
*K dalším důvodům pro rozpis záchranářů do směn na všech výjezdových základnách patří především nutnost pružně reagovat na potřeby provozu a zajistit obsazenost všech směn, všech výjezdových skupin a všech výjezdových základen, možnost vyhovět požadavkům záchranářů, kteří z osobních důvodů nemohou nastoupit do směny, možnost obsadit výpadky z důvodu nemoci či jiné náhlé indispozice, např. pracovní úraz, náhlá nevolnost, ale i požadavky z důvodu přestěhování nebo odmítání sloužit s některým kolegou, nutnost zařadit do provozu nové záchranáře a zajistit jejich výuku a zaškolení atd.

Zdroj: webové stránky ZZS HMP

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY