Sankce za očkování nejsou nic nového, říká ministerstvo

Nemoci, kterým jde zabránit očkováním, jsou odlétající letadlo, říká zahraniční kampaň. Podle českých odborníků by místo sankcí pomohlo, kdyby osvětové kampaně byly běžné i u nás, aby měli rodiče informace i z jiných zdrojů, než jsou odpůrci očkování. Foto: vaccinateyourbaby.com

Mnoho povyku pro nic. Tak by se dal shrnout postoj ministerstva zdravotnictví k debatě o očkování, kterou v posledních dnech rozvířily sankce stanovené v novele zákona o ochraně veřejného zdraví. Podle hlavního hygienika Vladimíra Valenty totiž pokuty ukládal už dosavadní zákon, současný návrh je jen podrobněji vypisuje a v některých případech snižuje. Podle oponentů ale situace není tak jednoduchá: sankce se totiž budou moci sčítat a omezující bude i ustanovení týkající se péče o děti do tří let.

 

„Současný stav je takový, že za nedodržení povinnosti provozovatele zdravotních služeb, tedy obvykle praktického lékaře pro děti, je sankce až dva miliony korun při poškození zdraví, případně až tři miliony korun za ohrožení zdraví a šíření epidemie. Pokuta je stanovena plošně. Nyní jsme na základě požadavků museli rozepsat jednotlivá porušení a přiřadit jim výše sankcí. Novela umožňuje snížení pokuty pro provozovatele školských zařízení, kde hrozily až dva miliony korun, na maximálně 500 tisíc, a pro provozovatele akcí pro děti na 100 tisíc,“ uvádí hygienik Valenta s tím, že novelu ČR potřebuje kvůli souladu se správním řádem, k ukončení některých byrokratických opatření v oblasti pracovního prostředí či měření hluku a mezinárodním zdravotním předpisům. Podle poslance Jana Farského (TOP 09) ovšem novela změny přináší. „Nemyslím si, že když z paragrafu, který má čtyři odstavce a vejde se na půl strany, děláme 14 paragrafů na 17 stran, nic se nemění. Pokud by se zvyšovala pouze výše sankcí, změníme tři čísla a je to vyřešeno. Mění se ale hodně, protože se uvádí kauzalita jednotlivých skutkových podstat přestupků. Ty se mohou sčítat a sankce mohou nabýt mnohem větších částek,“ upozorňuje Farský.

Lepší než sankce by byla osvěta

Na zdravotnickém výboru, který návrh včera projednával, bylo právě kvůli otázce očkování široké zastoupení nejen z řad poslanců, ale také veřejnosti. Mnozí přitom s přístupem ministerstva nesouhlasí – a nejde zdaleka jen o odmítače očkování. Proti sankcím se totiž staví i odborníci – jak řekl Zdravotnickému deníku vědecký sekretář Vakcinologické společnosti ČLS JEP Roman Chlíbek, lepší by bylo jít cestou pozitivní motivace a zejména osvěty (více jsme psali zde).

Právě osvětu zdůraznila i poslankyně Nina Nováková (TOP 09). „Tím, že si dnes veřejnost uvědomuje, že lékař nese odpovědnost za proces očkování a má nad sebou Damoklův meč vysoké sankce, nepodporujeme veřejnost, z níž část nemá v lékaře plnou důvěru, v pochybnostech? Potřebuji, aby ke mně lékař přistupoval s tím, že plní Hippokratovu přísahu, a ne s tím, že se bojí dvoumilionové pokuty. Obava rodiče ještě neznamená, že je odpírač. Tam, kde bychom měli přesvědčovat, nastupují razantní až represivní opatření. Proto vnímám novelu jako nebezpečí v tom, že oddálí okamžik, kdy se veřejnost ztotožní se systémem státu, který ji chce chránit. Represe z hlediska veřejnosti tu převažuje nad vysvětlováním,“ domnívá se poslankyně. Jako návštěvnice na zdravotnickém výboru se ale ocitla v menšině. „Sankce už v zákoně nyní jsou, takže nehrozí vznik nebezpečí, že někoho někam začneme tlačit. A vysvětlování je práce jednotlivých pediatrů,“ reaguje David Kasal (ANO).

Diskuse na ministerstvu

Vzhledem k dlouhé diskusi o očkování, kterým se ale zabývá jen menší částí zákona o ochraně veřejného zdraví, se výbor shodl na návrh Jiřího Běhounka (ČSSD) na tom, že požádá ministerstvo zdravotnictví o otevření široké diskuze o očkování ve všech aspektech a o přípravu návrhu komplexního řešení této problematiky. „Projednáváme novelu kodexového zákona, která jen v některých oblastech ochrany veřejného zdraví dělá dílčí změny týkající se věcné podstaty. V těch ale není očkování, což říkám proto, aby bylo jasné, o čem máme diskutovat. Novela má hlavně formální zaměření, a pokud budeme schvalování komplikovat dílčími diskusemi, tak se formální věci nevyřeší,“ schvaluje řešení Leoš Heger (TOP 09).

Ministr Svatopluk Němeček (ČSSD) je ochoten začít s debatou ihned – ovšem neočekává, že se při ní něco zásadního změní. Podle hygienika Valenty bude prostor pro názory veřejnosti při letošní přípravě akčního plánu pro očkování, který je součástí programu Zdraví 2020.

Zákaz i pro domácí chůvy?

Proti přístupu zdravotnického výboru se ovšem z řad veřejnosti ohradila Rebeka Vadasová z Iniciativy pro svobodnou volbu v očkování. „Jde i o otázku i politickou, což dokazuje to, že napříč Evropou je přístup různý – očkování může být dobrovolné, dobrovolné a hrazené státem, povinné, ale bez sankcí, anebo povinné a sankcionované. To nerozhodnou lékaři a i poslanci ve výboru by se k ní měli postavit jako politici, ne jako odborníci,“ domnívá se Vadasová. Zároveň upozorňuje na pasáž, podle níž o neočkované dítě do tří let nemohou vedle běžných zařízení pečovat ani právnické či fyzické osoby s příslušným živnostenským listem. „To se může vztahovat i na chůvy, které přijdou ke mně domů a budou mi hlídat dítě – nemluví se o kolektivních zařízeních,“ upozorňuje Vadasová, která se také obává, co bude s dětmi, jejichž rodiče zvolí alternativní očkovací látku či schéma.

„Stávající novela nic nemění a umožňuje různá schémata očkování,“ uklidňuje Valenta. „Přijetí dítěte do kolektivního zařízení, pokud nemá kontraindikace, je podmiňováno očkováním proto, že chceme kolektivní imunitu, abychom ochránili děti, které nemohou být očkovány. O tom opakovaně rozhodl i Ústavní soud, který řekl, že nelze upřednostnit právo na vzdělávací koncept nad právem na ochranu veřejného zdraví,“ dodává. (Nevyjadřuje se už ale k tomu, zda je ministerstvo ochotno upravit znění paragrafu 50, na který poukazuje Vadasová. Novela totiž navrhuje změnit současné znění, které říká, že „zařízení poskytující péči o dítě do 3 let věku v denním režimu nebo předškolní zařízení nebo poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci,“ na znění v podobě: „Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině a dále právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje živnost nebo v případě právnické osoby též jinou činnost, v jejíž náplni je péče o děti do 3 let věku, nebo mateřská škola, s výjimkou zařízení uvedených v § 46 odst. 4 větě druhé a zařízení, do nichž je docházka povinná, mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci“).

Na ministerstvu má také nyní vzniknout pracovní skupina, která bude řešit, jak odškodnit ojedinělé případy, kdy povinná vakcinace způsobí vážnější následky. „Vypracovali jsme postup podle Rakouska, tedy odškodňovací fond. Jsme domluveni s legislativou ministerstva zdravotnictví, že by se řešení mohlo dostat do příští novely zákona 48,“ doplňuje Valenta.

V rámci novely zákona o ochraně veřejného zdraví se ve výboru řešila také regulace a měření hluku či potvrzení o bezinfekčnosti na dětských akcích. Kvůli rozsáhlé debatě nakonec poslanci zákon odložili napříště s tím, že ukončili obecnou rozpravu.

Michaela Koubová