Ministr Němeček je, zdá se, se svým týmem náměstků spokojen. Služební zákon patrně přinese rozšíření počtu odborných sekcí ministerstva. Kolik bude mít nakonec Němeček náměstků, zřejmě ještě v tuto chvíli neví přesně ani on sám. Foto: Tomáš Cikrt

Němeček upraví strukturu ministerstva, ale politické náměstky zatím nehledá

Tak jako na jiných ministerstvech, i na zdravotnictví se řeší budoucí podoba úřadu, která musí odpovídat novému tzv. služebnímu zákonu.  Ministr Svatopluk Němeček (ČSSD) by rád pokračoval se současnými náměstky, které vnímá jako odborníky ve svých specializacích. Přestože zákon umožňuje, aby si vybral až dva – lidově řečeno – politické náměstky, Němeček zatím kandidáty na tuto funkci nemá. Otazník visí nad náměstkyní pro legislativu Lenkou Teskou Arnoštovou, která jako dlouholetá specialistka na zdravotnické právo hravě splňuje odborná kritéria, ale kandiduje na post místopředsedkyně ČSSD. Pokud by se stala stranickou funkcionářkou, mohla by na ministerstvu pokračovat pouze jako politická náměstkyně a nesměla by řídit odbornou sekci.

 

„Budeme upravovat strukturu ministerstva, aby odpovídala zákonu. Předpokládám, že se zvýší počet odborných sekcí tak, jak je to na úrovni jiných ministerstev. Teď mají být ze strany ministerstva vnitra definována kritéria na výběrové řízení na státního tajemníka. V okamžiku, kdy toto proběhne, se budeme moci posouvat dál,“ řekl Zdravotnickému deníku Svatopluk Němeček. I když čas běží, přípravné práce jsou na začátku.  „Vláda teprve nedávno schválila jmenování náměstka ministra vnitra pro státní službu, s kterým všechno stojí a padá. Výklad zákona v mnoha ustanoveních není úplně jednoduchý,“ povzdechl si ministr s tím, že jeho lidé se účastní mnoha různých jednání, kde se diskutuje o výkladu zákona a jak v něm to či ono vlastně míněno.

Státní tajemník bude řídit úřad, víc nic

Zákon o státní službě byl vyhlášen 6. listopadu 2014 pod číslem 234/2014 Sb. Strukturu ministerstva změní tak, že zde vznikne zcela nová funkce státního tajemníka a dvojí „druh“ dalších náměstků: náměstci pro řízení sekce (lidově „odborní“ náměstci) a náměstci člena vlády („političtí“ náměstci). Dalšími řídícími pracovníky budou ředitelé odborů a vedoucí oddělení, s žádnými jinými mezičlánky zákon na ministerstvech nepočítá (například se sekčními šéfy, či vrchními řediteli).

Státní tajemník má postavení náměstka pro řízení sekce. Zákon říká, že „řídí činnosti související se zajišťováním organizačních věcí služby, správy služebních vztahů a odměňování státních zaměstnanců a vedoucího služebního úřadu podřízeného ministerstvu.“  Také má na starosti pracovněprávní vztahy zaměstnanců ve správním úřadu. Je tedy zřejmé, že to bude technokrat úředních postupů, expert na fungování státní správy. „Pokud to bude někdo, kdo bude obeznámen se zdravotnictvím, bude to plus, ale z hlediska jeho povinností to není priorita,“ míní ministr Němeček.  Má už někoho v hledáčku na tuto funkci? „Nějaký okruh lidí mám, ale zjistil jsem, že ten výběr není zdaleka tak velký, jak bych si představoval. Ta funkce je spojena se spoustou povinností a kvalitní lidé už mají v mnoha případech zajímavá místa. Výběrové řízení ale bude otevřené a budu rád, pokud z něj vzejde někdo šikovný,“ uvedl pro Zdravotnický deník ministr.

Státního tajemníka jmenuje vláda na návrh ministra na dobu pěti let na základě výsledku výběrového řízení. Výběrová komise má čtyři členy, které jmenuje a odvolává náměstek pro státní službu (to je onen „superúředník“ na ministerstvu vnitra, již vládou jmenovaný Josef Postránecký), z toho 3 členy na návrh ministra. Při rovnosti hlasů, rozhodne hlas předsedy komise, což musí být ten její člen, který jediný nebyl navrhován ministrem, ale superúředníkem. Zákon definuje, kdo se o post státního tajemníka může ucházet, v prvním kole jsou kritéria o něco přísnější, v dalších se zmírňují, takže by se jím mohl teoreticky stát i nějaký vedoucího odboru obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Vždy je ale nutné splnit další podmínku, že vedoucí funkci vykonával nejméně po dobu 4 let v uplynulých 8 letech.

Výběrová řízení na náměstky až za rok

Státní tajemník je pak klíčovou postavou při výběru dalších lidí. Jmenuje náměstky pro řízení sekce („odborné náměstky“), a to na základě výběrového řízení. To vyhodnocuje čtyřčlenná výběrová komise, kterou zase jmenuje státní tajemník, přičemž ministr do ní navrhuje dva členy. Pokud budou chtít na ministerstvu zdravotnictví pokračovat stávající náměstci, zákon jim umožní po 1. červenci stát se automaticky „státními zaměstnanci ve služebním poměru na dobu neurčitou a představenými podle zákona o státní službě“, čili stanou se automaticky náměstky pro řízení sekce. To potrvá až do doby, kdy bude muset být jejich místo obsazeno výběrovým řízením (u náměstku pro řízení sekce jde o jeden rok – tedy do 30. června 2016 –  a pro ředitele odborů a vedoucí oddělení dva roky).

Zákon neříká, kolik má být náměstků pro řízení sekce, ale jejich počet musí vyházet ze struktury ministerstva, která podléhá určitému schvalovacímu procesu.

Naproti tomu počet náměstků člena vlády („politické náměstky“) zákon omezuje na maximálně dva. Výběrové řízení na ně není třeba vypisovat, ministr si je vybere, jmenuje i odvolává sám. Měli by to být jeho lidé, kteří budou svého šéfa zastupovat na různých jednáních a pomáhat mu prosazovat jeho záměry. Tito náměstci nebudou ve služebním poměru, ale jenom běžnými zaměstnanci státu.  V současné vládní koalici se ale už začal vést spor, zda místa politických náměstků mají „obsazovat“ (čili ministrovi navrhovat) koaliční partneři. Pak by na něj asi spíše „dohlíželi“.

„Stávající koaliční náměstci vyjádřili zájem, že by rádi setrvali na úrovni řízení sekcí, tedy dělali dál odbornou práci. Zatím konkrétní adepty na politické náměstky nemám. Uvidíme, jak dopadne kandidatura paní náměstkyně pro legislativu Lenky Tesky Arnoštové na sjezdu ČSSD, což by jí znemožnilo být pod služebním zákonem a řešením by pak mohlo být její jmenování politickou náměstkyní,“ uvažuje ministr Němeček. Ostatní náměstci by tento problém mít neměli, mají sice vazby na politické strany, které je na ministerstvo vyslaly, ale nevykonávají v nich žádnou volenou funkci. Problematiku definuje paragraf 80 služebního zákona (Omezení některých práv státních zaměstnanců), kde se píše, že „Představený nesmí po dobu trvání služebního poměru vykonávat žádnou funkci v politické straně nebo v politickém hnutí“ („Představený“ je pojem, který zákon používá pro vedoucí pracovníky).

Kolik bude mít Němeček náměstků?

Shrneme-li současnou situaci na ministerstvu zdravotnictví, pak má ministr pět náměstků, z nichž dva jsou bez jakékoliv politické nominace (hlavní hygienik Vladimír Valenta a náměstek pro ekonomiku a přímo řízené organizace David Kotris) a další dva vyslaly strany KDU-ČSL (Tom Philipp – pro zdravotní pojištění) a ANO (profesor Josef Vymazal – pro zdravotní péči). Náměstkyni pro legislativu a právo Lenku Tesku Arnoštovou vyslala ČSSD, ale možná se brzy stane místopředsedkyní této strany. Výsledkem by mohl být model 4+1, tedy čtyři náměstci pro řízení sekce a jedna náměstkyně člena vlády, spíše však 5+1, nebo 6+1, protože, jak naznačuje výše sám ministr, počet odborných sekcí by se mohl zvýšit. Němeček bude muset tak, či onak, povolat nějakou novou tvář, protože bude mít jednu stávající odbornou sekci neobsazenu. Pokud L.T. Arnoštová ve stranickém klání neuspěje, nadále povede svůj úsek jako nepolitická náměstkyně a modelem by mohl být vzorec 5+0, případně 6 nebo 7+0 . Svatopluk Němeček pojede dál se svým týmem v nezměněném složení, doplněném o jednoho – dva nové odborníky a politického náměstka nechá plavat. Zatím je však s konkrétními vyjádřeními velice opatrný.

Tomáš Cikrt