Český medik obsadil druhé místo na světové studentské vědecké konferenci

Matěj Patzelt z 3. lékařské fakulty UK uspěl v konkurenci 220 studentských vědeckých prací svých kolegů z celého světa. Foto: Rafael Martig

Matěj Patzelt, student šestého ročníku 3. LF UK uspěl se svou prací „Usefulness of Micro-CT in Morphology“ na mezinárodním studentském vědeckém kongresu v Leidenu v Nizozemí (LIMSC 2015). V konkurenci více než 220 přednesených prací byl jeho příspěvek druhý nejlepší. Studentská konference v Leidenu se koná jednou za dva roky a patří mezi největší svého druhu na světě. Letos se jí zúčastnili studenti z 38 zemí celého světa. Matěj Patzelt prezentoval výzkum, na kterém spolu s kolegy pracuje v nové specializované laboratoři s unikátním mikrotomografem zobrazujícím měkké tkáně. Zdravotnickému deníku svou vědeckou práci popsal.

 

„Jedná se o výzkum zobrazování měkkých tkání (plic, svalů, mozku, ledvin, …) v mikroCT, což je přístroj, který funguje jako klasické CT (počítačová tomografie) v nemocnicích, jenom je určené pro studium malých vzorků (několik cm) a má výrazně větší rozlišení než klasické CT. Tím, že pracuje s rentgenovými paprsky, je problém právě v zobrazení měkkých tkání. Kost nebo zub se zobrazí pěkně, jak známe z klasických rentgenů, ale měkké tkáně většinou vypadají jako šedý flek.

Našim cílem je upravit hlavně myší a potkaní orgány tak, abychom zvýšili kontrast jednotlivých tkání, díky čemuž by se jednotlivé struktury zobrazily. Například v ledvině chceme, aby cévy pohlcovaly jiné množství RTG záření než třeba vývodný systém (pánvička, ureter).

Naše práce spočívá v tom, že orgány vypreparujeme a pak vhodně upravíme. Napustíme je kontrastní látkou a fixujeme je v různých mediích, které změní pohlcování RTG záření. Fyzik, se kterým úzce spolupracujeme, zase upraví nastavení přístroje. Výsledkem jsou obrázky ledviny, na kterých je zobrazen celý vývodný systém ledviny, a pak třeba jiný obrázek, kde jsou její cévy.

Metody zpracování vzorků jsou známé a my je upravujeme a vylepšujeme, ale také vytváříme úplně nové, dosud nepoužité metody,“ uvedl Matěj Patzelt.

Zdravotnický deník gratuluje!

Více informací o konferenci najdete na stránkách: www.limsc.nl

-red-