Homeopatii praktikuje 6,5 tisíce lékařů a ilegálně 38 tisíc léčitelů

Podle údajů studie WHO z roku 2005 o způsobu léčení v jednotlivých zemích na celém světě se pomocí alternativní medicíny léčí až 80 % lidí. Nejčastěji používanou je tradiční čínská medicína s akupunkturou, následují fytoterapie, tedy bylinkářství a homeopatie. Zatímco např. v Německu či Rakousku není používání homeopatické léčby nijak regulováno, ve Francii se musí řídit poměrně přísnými pravidly. Určitá homeopatická léčba je pak někde i placena z veřejného zdravotního pojištění. Situace se však v jednotlivých zemích stále mění. Foto: Ilbugiardino

Živá diskuse o vzdělávání v homeopatii a o opětovném zakotvení této disciplíny v české medicíně proběhla na půdě poslanecké sněmovny. Poslanci výboru pro zdravotnictví dali prostor zastáncům homeopatie a v závěru je vyzvali, aby jim písemně předložili problémy, které je trápí, a které by bylo možno řešit s ministerstvem zdravotnictví. Tato vstřícnost přišla paradoxně ve stejný den, kdy zveřejnila australská Národní rada pro zdravotní lékařský výzkum nejnovější analýzu a stanovisko, z nichž plyne, že homeopatie nefunguje.

 

Australští vědci hodnotili 225 studií, které se zabývaly účinností homeopatie. Výsledek je pro homeopaty tristní. Jejich metoda nefunguje u žádných zdravotních obtíží. Ačkoliv některé studie tvrdily, že homeopatie účinná je, australští vědci zjistili, že to byly studie nekvalitní – bylo v nich zařazeno málo pacientů, byly špatně navrženy, prováděny a vyhodnocovány.

V Austrálii se začíná mluvit o tom, že by homeopatika již nadále neměla být hrazena soukromými zdravotními pojišťovnami, že by je lékárníci neměli doporučovat (mj. i proto, že pacienti užívají neúčinný výrobek a mohou zanedbat skutečnou prokázanou léčbu a tím ohrozit své zdraví) a že by se lékaři měli držet ověřených informací a nezavádět pacienty bludy.

Česko – ráj homeopatů?

Čeští homeopaté dostali od poslanců včera možnost představit se na semináři a tak se hned ozvali, že nejsou spokojeni s postavením svého oboru v rámci medicíny ani se současnou legislativou. Volají po vytvoření zákonů, které by jim dovolily fungovat, jako tomu je – podle nich – v některých jiných státech. Jak ale jejich oponenti připomínají, jsou zde stále státy, jako např. Švédsko, kde je homeopatie zakázána.  Lékaři pak homeopaty opakovaně žádají, aby předložili důkazy o účinnosti léčby. Ty je ale prý těžké doložit, protože jak homeopaté vysvětlují, jejich léčba je vysoce individuální a výzkum na jejich poli probíhá jinak než v klasické medicíně.

„Setkávám se s pacienty, kterým klasická medicína nepomůže a ani není schopna určit diagnózu. Ti pak hledají pomoc, a my, protože jsme lékaři, můžeme použít nekonvenční metody nebo metody klasické medicíny, či je zkombinovat,“ uvádí Věra Dolejší, internistka a předsedkyně Sdružení pro nekonvenční medicínu.

Homeopatů s lékařským vzděláním je v ČR 6 500. Léčitelů provozujících svoji živnost bez lékařského vzdělání je 38 000. Poslanec Pavel Antonín (ČSSD),  který seminář k homeopatii organizoval, upozorňuje, že podle platných zákonů mohou v ČR léčit jen lékaři, homeopaté bez lékařského vzdělání jsou mimo zákon.

Přes vysoké počty odborníků i neodborníků provozujících homeopatii, její obliba zřejmě klesá, jak plyne za analýzy spotřeby homeopatických léků, kterou jsme nedávno přinesli v článku: Prodej homeopatik vloni klesl, propagandě navzdory. Možná to je i důvod, proč se v parlamentu objevil tento seminář.

Vyobcováni z lékařské společnosti

„Podle našeho pohledu existuje jen jedna medicína, ať už konvenční nebo nekonvenční. Lékař pak užívá tu, která je k léčbě vhodná,“ hájí homeopatii Věra Dolejší. Také vědecky založení lékaři se domnívají, že medicína je jenom jedna, ale homeopatie do ní nepatří.

Po revoluci do roku 1995 byla homeopatie pod záštitou Institutu postgraduálního vzdělávání a součástí české medicíny.  V roce 1995 byl tento obor označen za nevědecký a vyloučen z České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP). Nyní funguje jako občanské sdružení zaštítěné evropskými homeopatickými společnostmi.

Od roku 1995 vzdělávání homeopatů probíhá na půdě tzv. homeopatické společnosti.  V současné době je snahou homeopatů vytvořit normy pro postgraduální vzdělávání lékařů a mnohé si slibují od komise vzniklé na úrovni evropského parlamentu, která se zabývá homeopatií a vytváří novou normu pro vzdělávání, tu pak může jednotlivým státům doporučit.

„Proč by měl lékař podávat homeopatika, když pro to není vzdělaný? Není to žádný obor na medicíně a lékař by měl provádět to, co se na medicíně učí. Tohle je věc trošku mimo, protože do dneška se neví, zda homeopatika jsou léčivý přípravek. Lékař nemá žádné důkazy o účinnosti. Proč to tedy lékař dělá, to je taková jeho vedlejší činnost, jako že bude ještě vyrábět židle? Nepovažuji to za zlegalizovaný obor, který by měl být součástí medicíny,“ vyjádřil jednoznačně své stanovisko poslanec  Rostislav Vyzula (ANO), předseda zdravotního výboru sněmovny.

Homeopatika jsou léky, ale jenom formálně

Jak zastánci homeopatické léčby připomínají, homeopatický lék je uznáván jako léčivý přípravek „všude na světě“, a proto s ním každý lékař může léčit

Homeopatika spadají pod zákon a lécích, vyrábějí se a procházejí stejnou kontrolou jako jiná léčiva.  „Ne všichni si uvědomují, že homeopatika jsou léky, jako takové u nás procházejí registračním procesem, stejně jako všechna jiná léčiva. Je to ošetřeno národní i evropskou legislativou,“ vysvětluje Irena Storová, zástupkyně ředitele Státního Ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Nutno ovšem doplnit, že je to registrace pouze formální, protože jsou homeopatikům odpuštěny klíčové důkazy, které musejí být předloženy u ostatních léků. Nelze ověřit nejen jejich účinnost, ale ani složení – například protože jde o ředění, po němž v roztoku nezůstane ani jedna molekula původní látky. Stejně tak není co studovat na jejich bezpečnosti. Kde nelze prokázat jakýkoliv účinek, nejsou přítomny ani vedlejší reakce.

Od revoluce byla homeopatika hrazena zdravotními pojišťovnami, to bylo v roce 1997 zrušeno a homeopatická léčba nyní patří k nadstandardu, který si platí pacient sám. V každé ordinaci homeopatického lékaře musí být podle zákona vyvěšený ceník a pacient by měl být poučen i o tom, co od homeopatické léčby očekávat.

„Ceny se v ČR pohybují např. u akupunktury od 50 do 500 Kč za jeden výkon, u homeopatie se to odvíjí od času, který lékař s pacientem stráví, přičemž se vychází z toho, že lékař by měl zhruba vydělat za hodinu 800 Kč,“ říká Věra Dolejší .

Zhruba 80 % homeopatik je volně prodejných, zbytek je vázán na lékařský předpis.

Nechme to prý na pacientech

„Podceňujeme zde pacienta, ten, jestliže má zájem o homeopatickou léčbu, pozná, že ho léčí lékař, nebo někdo, kdo má informace a je vzdělán v jistém oboru, ale není lékař. Pacient ví, jestli se jde poradit k bylinkářce nebo k lékaři a je to zásadně jeho rozhodnutí,“ domnívá se poslankyně Alena Nohavová (KSČM).

Podle současné legislativy léčit zde smí jen ten, kdo za to nese zodpovědnost.  Lékař nese zodpovědnost za to, pro kterou metodu léčby se rozhodne tak, aby to bylo v zájmu pacienta.

„Homeopatii používám od 90. Let, kdy se stala legální. Díky ní jsem například snížil spotřebu antibiotik u svých pacientů o třetinu až polovinu,“ uvádí pediatr Tomáš Karhan.  Ten se domnívá, že negativní obraz homeopatie byl utvořen hlavně homeopaty, kteří si z homeopatie dělají byznys a homeopatika vyrábějí sami a podávají je i tehdy, kdy jejich účinek je sporný. Jak se lékaři, kteří sami provozují homeopatii, shodují, homeopatika musí být podávána z rukou odborníka – a tím je lékař. Naopak vědecky založení lékaři považují počínání svých kolegů za ostudné šarlatánství.

Podle některých poslanců nelze očekávat, že se Česká lékařská společnost nebo lékařská komora bude „smysluplným způsobem“ bavit s homeopaty. Ti se jednak od svého vyloučení z lékařské společnosti ani nesnažili předložit komoře důkazy ve svůj prospěch.

Roli podle samotných fanoušků homeopatie hraje i to, že se homeopatie neučí na lékařských fakultách.  Dnešní studenti podle poslankyně Aleny Nohavové nedostávají žádnou informaci, nebo informaci s despektem. „ Je zde jakýsi začarovaný kruh, obor se utvrzuje v tom, že jediné, co je správné, je to, co se učí na lékařských fakultách,“ vysvětluje komunistická poslankyně.

-kol, cik-