Léčba budoucnosti: Menší mužské bříško a lepší sex. Aneb liposukcí k erekci

Při liposukci se odeberou kmenové buňky. Vědci zjistili, že lepší bude je nekultivovat a rovnou píchnout stejnému pacientovi do penisu. Zatím jsou však teprve ve fázi experimentu na zvířatech. Foto: Pinterest

Představte si muže, který trpí nadváhou a k tomu má ještě problémy s erekcí, například po léčbě rakoviny prostaty. A lékaři mu pomohou s obojím najednou. Při liposukci mu z odebrané tkáně oddělí část, koktejl kmenových buněk, a ten aplikují do penisu. Břicho se tak zmenší a muž je najednou schopný erekce. Zní to báječně, že? A dokonce tento postup funguje! Akorát zatím jen u krys, odkud je cesta k člověku ještě daleká.

 

Jihokorejští vědci otevřeli další bránu regenerativní medicíny. Vyvíjejí postup, při němž by se injekcí aplikovala přímo do penisu tzv. stromální vaskulární frakce. To je vedlejší produkt získaný při liposukci, tedy při odstranění nadbytečné tukové tkáně. Tato frakce je bohatá na kmenové buňky a dokonce i na bílé krvinky (B i T lymfocyty) a makrofágy.

Tzv. kavernózní nervy směřují od pánevní oblasti a napojují se na nervy v penisu, aby přenesly signál k erekci. Často se ovšem stává, že po radikální prostatektomii (úplném chirurgickém odstranění prostaty) nebo radiační terapii u rakoviny prostaty jsou tyto nervy poškozeny. Dřívější studie již naznačily, že regenerativní medicína dokáže díky injekcím kmenových buněk z tukové tkáně v místě poškození kavernózních nervů léčit erektilní dysfunkci. Problém byl ale v použití tukové tkáně. Bylo jí k dispozici dost, vždyť výskyt obezity v bohatých zemích utěšeně roste, stejně jako počet liposukcí. Nelze jí ale jen tak jednoduše využít. Pokud byly buňky pokusně odebrány zvířatům, dál kultivovány a až poté aplikovány, docházelo k odmítnutí ze strany organismu příjemce, kontaminaci, vzniku nádorů a také je taková kultivace buněk potenciálně nákladná. Když by se ovšem použila nijak nekultivovaná vlastní stromální vaskulární frakce, získaná při liposukci stejného nemocného, tyto problémy by zřejmě odpadly.

Vědci pokus provedli na 40 krysách, které rozdělili do tří skupin. Jedné skupině napíchali kultivované kmenové buňky, druhé nekultivované obsažené ve zmíněné frakci a třetí kontrolní skupina nedostala žádné kmenové buňky.   O čtyři týdny později došlo u obou skupin zvířat s aplikovanými kmenovými buňkami k signifikantnímu zlepšení erekce oproti kontrolní skupině.  Obě skupiny s kmenovými buňkami také vykázaly zvýšení počtu nervových vláken, což svědčilo o nastartování regenerace nervů.

Studie byla zveřejněna tento týden v odborném časopise STEM CELLS Translational Medicine. Její vedoucí autor doktor Choung-Soo Kim z univerzity v jihokorejském Soulu uvedl, že nekultivované kmenové buňky překonaly ty kultivované v poměru hladké svalstvo/kolagen a v obsahu endoteliálních buněk v krevních cévách, což jsou dva důležité faktory v boji s erektilní dysfunkcí.

-cik-