Ministr k demonstraci proti očkování: jako lékař a otec s vámi nesouhlasím

"Od nastaveného systému povinného očkování a sankcí nebudeme ustupovat,“ vzkázal demonstrantům ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. Foto: Tomáš Cikrt

„Zcela respektujeme právo odmítačů povinného očkování vyjádřit svůj názor demonstrací. Postoj Ministerstva zdravotnictví však zůstává na straně ochrany zdraví a kolektivní imunity. Jako lékař, otec dvou malých a očkovaných dětí i jako ministr zdravotnictví jsem zcela přesvědčen o důležitosti a smysluplnosti nastaveného systému očkování,“ uvedl ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček ve své bezprostřední reakci na demonstraci, které se před jeho úřadem zúčastnilo podle odhadu na 500 aktivistů, z velké části maminek malých dětí.

 

„Uvědomme si, že vysoká proočkovanost populace chrání i ty jedince, kteří ze zdravotních důvodů očkováni být nemohou. Právě díky povinnému očkování si asi také mnoho lidí neuvědomuje, jak závažná a životy ohrožující situace nastává, když se v dětském kolektivu začne šířit nebezpečná nákaza, které mohlo očkování zabránit. Od nastaveného systému povinného očkování a sankcí nebudeme ustupovat,“ dodal ministr.

Ústavní soud nedávno dvěma verdikty potvrdil jak fakt, že ministerstvo může určovat vyhláškou povinná očkování a za porušení pravidel vymáhat sankce, tak i fakt, že očkování zůstane podmínkou pro přijetí dítěte do mateřské školy. Zdůraznil také, že očkování je prospěšné pro celou společnost, nikoliv jen pro konkrétního jedince, a že rizika jsou podle současných vědeckých poznatků minimální, připomíná v tiskové zprávě ministerstvo zdravotnictví.

„Pokud se týká nežádoucích účinků, jako každé léky, tak i očkovací látky je pochopitelně mohou mít, ačkoli jejich výskyt je minimální ve srovnání se společenským přínosem,“ zdůraznil hlavní hygienik ČR Vladimír Valenta s tím, že současné kombinované vakcíny jsou nesrovnatelně bezpečnější, než byly kdysi očkovací látky proti jednotlivým nemocem. Současné kombinované vakcíny jsou podle něj už natolik specifické a natolik vyčištěné, že obsahují minimum antigenů nutných k vyvolání protilátek. To znamená také minimalizaci zátěže pro dětský organizmus.

„Zároveň ale považuje ministerstvo za podstatné, abychom reagovali tak, jak žádá Ústavní soud a zanesli do praxe také odškodnění pro ty, kteří by se potýkali se závažnými zdravotními následky očkování. Jsme si vědomi, že problematika odškodnění tady není řešena, takže připravujeme právní úpravu, která se buď stane samostatným zákonem, nebo ji včleníme do některého ze zákonů stávajících. Toto je  předmětem rozvahy,“ dodal Vladimír Valenta.

-red, MZČR-