Osm let jsem hospodařil s vyrovnaným rozpočtem, říká odvolaný ředitel

MUDr. Marek Zeman se teď bude intenzivně věnovat medicíně. Foto: archiv

Marek Zeman již od včera není ředitelem pražské Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček ho odvolal s odkazem na zhoršující se ekonomickou situaci nemocnice. Marek Zeman ovšem namítá, že osm let hospodařil vyrovnaně a pouze průběžný výsledek v letošním lednu zaznamenal deficit pět milionů korun. Zdravotnickému deníku poskytl krátký rozhovor.  

 

Čekal jste své odvolání, měl jste nějaké signály, že se k němu schyluje?

Funkci ředitele Fakultní nemocnice Královské Vinohrady jsem zastával osm let. V této a podobných funkcích patří k jistému koloritu, že informace tohoto typu, s různou intenzitou, zaznamenáváte neustále.

Když se ohlédnete a porovnáte stav nemocnice v době, kdy jste se ujal jejího řízení s dneškem, co byste řekl, že se Vám povedlo?

Především se nemocnice pod mým vedením ekonomicky stabilizovala. Lidově řečeno, dostal jsem ji z červených do černých čísel. Ve velmi nelehkých ekonomických podmínkách jsem bezmála osm let hospodařil s vyrovnaným rozpočtem. To se dařilo až dosud. Z hlediska průběžných ekonomických výsledků jsme vykázali ztrátu za měsíc leden necelých pěti miliónů korun. Příčinou tohoto stavu je, mezi jinými, dlouhodobě neřešený problém podfinancování některých oborů, zejména traumatologie a popáleninové medicíny.

Jaké jsou největší překážky, které brání ředitelům FN vést nemocnice skutečně efektivně, do jaké míry má ředitel skutečně osud nemocnice ve svých rukou?

Samozřejmě, že ředitel má zásadní vliv na efektivitu a ekonomiku nemocnice. Dle mého názoru má ale velice omezený vliv na okolnosti, které v současnosti přímo ovlivňují hospodaření nemocnice, a poskytování zdravotních služeb. Mám na mysli zejména mechanizmy úhrad od zdravotních pojišťoven, což je výše zmíněný problém podfinancování. Dále pak jen těžko může ovlivnit nabídku některých důležitých lékařských profesí na trhu práce či zavádění elektronizace zdravotnictví.

Asi je brzy na to říkat, co bude dál, ale alespoň obecně – vrátíte se k medicíně, nebo se pokusíte o nějakou jinou manažerskou pozici?

Medicíně jsem se věnoval stále, i když ve velmi omezené míře, a bude nyní mou hlavní pracovní náplní.

Tomáš Cikrt