Dienstbier: 300 tisíc za neoprávněnou sterilizaci a náhrada za následnou léčbu

Ministr Jiří Dienstbier má svou vlastní zdravotnickou agendu a okruh lidí, jímž v této oblasti naslouchá. Výsledkem je i návrh zákona na odškodnění sterilizovaných žen. Foto: ČSSD

Ministr a předseda Legislativní rady vlády Jiří Dienstbier dokončil a předložil vládě věcný záměr zákona o odškodnění za neoprávněnou sterilizaci. Na problém poprvé poukázalo šetření Veřejného ochránce práv v roce 2005 a od této doby se vedla debata o způsobu a formě odškodnění postižených osob.

 

Dienstbierův návrh definuje okruh osob, kterých se má odškodnění týkat. Počítá s odškodněním všech osob, které byly protiprávně sterilizovány na území České republiky mezi 1. 7. 1966 a 31. 3. 2012. Za protiprávní pak zákon považuje zejména sterilizace, k nimž osoba nedala informovaný souhlas. Do druhé skupiny by patřily osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům, nebo jejichž způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena, osoby, které trpěly duševní nemocí a osoby, které byly v době zákroku nezletilé, jimž byla provedena sterilizace na základě souhlasu jejich zákonného zástupce nebo kolizního opatrovníka. Věcný záměr zákona počítá s odškodněním této skupiny, neboť dřívější právní úprava neodpovídala mezinárodním standardům práv osob nesvéprávných, respektive stižených duševní poruchou a nezletilých, jelikož dostatečně nechránila jejich zájmy v oblasti reprodukčních práv. Jako hlavní problém lze přitom vnímat především nezajištění třetí nezávislé strany, která by zajistila soulad rozhodnutí opatrovníka či zákonného zástupce se zájmy sterilizované osoby.

Zákon počítá jak s paušálním odškodněním ve výši 300 tisíc Kč, tak s úhradou nákladů na následné léčení, popřípadě za rehabilitaci za účelem početí dítěte. O odškodnění by ve správním řízení rozhodovalo v první instanci Ministerstvo zdravotnictví, v případě odvolání pak ministr zdravotnictví, který by tak činil na základě podkladů speciálně zřízené komise odborníků.

Náklady nejsou vyčísleny. Na veřejného ochránce práv se se stížností na provedení sterilizace v roce 2005 obrátilo 87 žen. Podle autorů návrhu se však lze domnívat, že počet oprávněných osob, které podají žádost o odškodnění, může toto číslo převyšovat.  Náklady se tak mohou pohybovat v řádech desítek až stovek miliónů korun. Sami autoři však přiznávají, že nelze předpokládat, že by všechny sterilizace provedené v ČR v minulosti byly protiprávní, a to jak obecně v rozporu s tehdejšími právními předpisy, tak ve smyslu navrhovaného zákona.

-red-