Středa, 27. ledna, 2021

Hlavní sestra odešla, ministr teď chce urychlit přípravu zákona o vzdělávání

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

„Nevím, co bylo důvodem rezignace paní hlavní sestry, konec konců každý má právo práci, kterou zastává, ukončit v případě, že má pocit, že má jiné životní plány, takže jsem úplně neřešil důvody, které k tomu paní magistru Šmídovou vedly,“ tak odpověděl ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD) ve čtvrtek při interpelacích poslankyni Janě Pastuchové (ANO). Ta se zajímala o to, proč hlavní sestra pro ČR a ředitelka odboru ošetřovatelství ministerstva zdravotnictví Alena Šmídová rezignovala (informaci o odstoupení jsme přinesli zde). Poslankyně – sama původním povoláním zdravotní sestra – také chtěla vědět, jak bude Šmídové místo obsazeno a  kdy bude předložena novela zákona o nelékařských zdravotních povoláních č. 96/2004.

 

Ministr připomněl, že se jednalo o podřízenou náměstka pro zdravotní péči profesora Josefa Vymazala z hnutí ANO a že ten ho „ubezpečil, že zhruba do 14 dnů by místo hlavní sestry mělo být obsazeno kompetentním člověkem“.

Ministr je nespokojen s rychlostí přípravy zákona

Nicméně ministr vyjádřil nespokojenost s časovým postupem, jakým probíhalo předkládání zmíněného zákona, zabývajícího se vzděláváním a kompetencemi zdravotních sester. Novela je sice prý připravena, ale přetrvávají zásadně rozdílné názory na způsob, jakým má být profese sester upravena. „My už jsme někdy na podzim loňského roku k tomuto tématu s kolegy náměstky i s paní magistrou Šmídovou měli poměrně obsáhlou diskusi, kde jsem měl pocit, že jsme dali poměrně jasné zadání, jakým směrem se to má ubírat. Nebyl jsem spokojen, když jsem se dověděl v prvním kvartálu tohoto roku, že je zde stále plno neujasněných otázek a že se ještě hledá konsenzus,“ řekl ministr ve sněmovně s tím, že neočekává, že by se našel konsenzus úplný a že je třeba zákon už předložit a po seriózní diskusi sporná témata rozhodnout. „Dal jsem pokyn, aby novela, která je v podstatě hotová, byla předložena do 14 dnů na poradu vedení a potom aby už probíhala standardní legislativní procedura, vnitřní, vnější připomínkové řízení. Myslím si, že i ten termín, který byl stanoven v legislativním plánu vlády, to znamená předložení někdy v listopadu, je zbytečně dlouhý,“ uvedl Svatopluk Němeček. Zákon je prý pro něj prioritou, neboť systém vzdělávání je nešťastně nastavený a české zdravotnictví trápí nedostatek erudovaných sester. „Legislativní norma by měla spíše pomáhat než škodit,“ míní ministr.

V přímo řízených nemocnicích chybí 330 sester

„Ono totiž, pane ministře – vy to jistě znáte jako bývalý ředitel nemocnice – v té nemocnici jedna z nejdůležitějších péčí je péče té sestry, která se o toho pacienta obyčejně stará, která mu ošetří dekubity, která mu přestele postel, která ho umyje. A my je dneska v nemocnicích začínáme nemít. Nějakou dobu tu suplovaly slovenské sestry, pro ně to dnes už přestalo být zajímavé, protože pokud se tu nevdaly, tak to, co tu vydělávají, už dostanou i u nich doma na Slovensku,“ interpeloval Svatopluka Němečka také zástupce opozice docent Bohuslav Svoboda (ODS). Ptal se po koncepci, která by zabránila kolapsu.

Podle Němečka ministerský odbor ošetřovatelství oslovil poskytovatele zdravotních služeb s šetřením, z kterého vyplynulo, že v přímo řízených organizacích chybí zhruba 2,2 % všeobecných sester. „Ono to procento vypadá, že je malé, ale fakticky to je 330 neobsazených volných pracovních míst. V rámci krajů mimo Prahu chybí 3,1 % všeobecných sester, což je 280 pracovních míst,“ uvedl ministr, který prý přišel k současnému systému jako slepý k houslím. „Všichni víme, že setrvačnost toho systému je obrovská, že jakákoliv změna, kterou teď provedeme, tak přinese zlepšení poměrně velmi pozdě,“ prohlásil.

K ministrovi se dostávají rozporuplné informace. Úředníci ministerstva zdravotnictví mají za to, že evropská směrnice znemožňuje úplný návrat k původnímu systému. Němeček je ale názoru, že je třeba posílit pravomoci a kompetence těch, kteří budou dělat základní klíčovou práci u  lůžka. Svatopluk Němeček je přesvědčen, že to není politické téma a chtěl by, aby konsensus „hledala skupina lidí, kteří jsou původně zdravotníci,“ čímž zřejmě mířil i na poslance zdravotního výboru.  Erudovaný tým tedy bude hledat slovy ministra „řešení, které zjednoduší vzdělávání, které posílí kompetence lidí v první linii tak, abychom dodrželi evropská pravidla a zároveň to zjednodušili“.

-cik-

 

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY