V ČR startuje pilotní projekt mobilních hospiců. Pokud uspěje, bude péče hrazena z pojištění

Na péči v posledních chvílích života v domácím prostředí přispěje letos VZP v rámci pilotního projektu cca 350 pacientům. Foto: Flickr

Většina Čechů chce zemřít doma, místo toho ale obvykle stráví poslední chvilky svého života v nemocnici. To by se ale do budoucna mohlo změnit – první vlaštovka k tomu, aby v Česku byla mobilní hospicová péče běžně dostupná, totiž právě vzlétá. Ode dneška startuje pilotní projekt mobilních hospiců, který poběží devět měsíců – a s trochou štěstí povede k hrazení domácí hospicové péče ze zdravotního pojištění.

 

„Cílem je především umožnit několika stovkám pacientů v terminálním stadiu nemoci prožít poslední chvíle života doma se svými blízkými. Zároveň pak chceme ověřit předpoklad, že by domácí paliativní péče nezatížila zdravotní systém nadměrnými výdaji, a mohla by tak být za určitých okolností výhledově hrazena z veřejného zdravotního pojištění,“ uvádí mluvčí VZP Oldřich Tichý.

VZP je bohužel zatím jedinou pojišťovnou, která se do aktivity zapojila a pilotní projekt podpořila. Prozatím přispěje na péči v celkem sedmi zařízeních – domácích hospicích Cesta domů (Praha), Most k domovu (Praha a Praha-západ), Hospic svaté Alžběty (Brno), Diecézní charita Brno (Rajhrad a Třebíč), dětský Mobilní hospic Ondrášek (Ostrava), Centrum pro léčbu bolesti a paliativní medicínu (Zlín) a Oblastní charita Červený Kostelec (Červený Kostelec). Celkem je přitom v Česku dvacet mobilních hospiců.

Jedním z důvodů pilotního projektu je fakt, že podle opakovaných průzkumů by čtyři Češi z pěti chtěli zemřít doma, v současnosti se to však splní jen 20 procentům lidí. O situaci v ČR jsme psali např. zde.

„Pilotní projekt, který bude VZP podporovat do konce roku, by mohl být jedním z kroků ke změně. Zdravotníci při něm budou docházet za nemocnými domů a budou jim v jejich vlastním prostředí poskytovat péči srovnatelnou s péčí kamenných hospiců. Předpokládáme, že by se do projektu mělo vložit přibližně 15 milionů korun,“ doplňuje Tichý.

Úhrada je domluvena na 1161 Kč, resp. 1452 Kč za den, a to v závislosti na stavu pacienta. Dle dodatku budou zařízení zapojená do pilotního projektu dostávat zálohově zprůměrovanou částku 1 307 Kč. Případné rozdíly mezi vyplacenými zálohami a reálně poskytnutou a vykázanou péči pak budou řešeny při vyúčtování po skončení pilotního projektu, tedy v příštím roce. Odhadované náklady na jeden den péče o pacienta v mobilním hospici jsou zhruba 1900 korun. V rámci pilotu přidá pojišťovna na péči cca 350 pacientům, celkově jich ale mobilní hospice v daném období přijmou kolem 1600.

Podle Marka Uhlíře, ředitele Cesty domů, se hospice ještě stále snaží o pilotním projektu vyjednávat. „Pilot sice začíná 1. dubna, ale prvním krokem je vytvoření protokolu studie. Než bude odsouhlasený protokol studie – očekáváme cca měsíc, nedojde k zařazení žádného pacienta do pilotního programu. Pilotní program nyní podpořila jen VZP, další pojišťovny se připojí až podle výsledku pilotu,“ podotýká Marek Uhlíř s tím, že hodnocení pilotu bude provádět ÚZIS ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a Masarykovou univerzitou. Rozhovor s šéfem Cesty domů si můžete přečíst zde.

Zatímco mobilní hospice na úhradu ze zdravotního pojištění ještě čekají, těm kamenným pomalu roste. „V roce 2013 dala VZP za péči v těchto zařízeních 101,6 milionu korun, v roce 2014 už to bylo více než 103 milionů a letos plánuje nárůst na 110 milionů korun, tedy navýšení o 6,8 procenta. S výjimkou lázní tak jde o vůbec největší předpokládaný procentuální nárůst úhrad v letošním roce,“ uzavírá Oldřich Tichý.

-mk-