IT centrum MSD bude na pražském Smíchově tvořit aplikace do telefonů i předpovědi účinnosti vakcín

Páska přestřižena. Na pražském Smíchově bylo včera oficiálně otevřeno Globální inovativní IT centrum MSD. Na fotce zleva doprava: americký velvyslanec Andrew Schapiro, výkonný viceprezident a globální IT ředitel MSD Clark Golestani, výkonný ředitel MSD IT Globálního inovativního centra John Westby, náměstek pro zdravotní péči Josef Vymazal a ředitel MSD ČR Václav Novotný. Foto: MK

Vyvíjet aplikace pro chytré telefony, které by nám pomohly pečovat o zdraví, či předpovědět, u jakých léků je vývoj perspektivní a má smysl do něj investovat, nebo zda jde o slepou uličku. To jsou některé z plánů, s nimiž přichází právě otevřené inovativní IT centrum společnosti MSD na pražském Smíchově. Už přitom stihlo navázat spolupráci s třemi vysokými školami a kooperovat by mělo i s ministerstvem zdravotnictví.

 

„MSD je jedna z největších farmaceutických společností na světě. Za posledních sto let jsme udělali mnoho revolučních objevů v očkování a lécích, které pomáhají s léčbou chorob, jako jsou cukrovka, kardiovaskulární onemocnění či rakovina. Svět, průmysl i zdravotní péče se ale rychle mění. Společnosti i pacienti mají přístup k mnohem většímu množství informací než kdykoliv předtím. Chceme proto využít technologií, abychom mohli pomáhat pacientům na celém větě,“ zdůvodnil při včerejším otevření vznik Globálního inovativního IT centra Clark Golestani, výkonný viceprezident a globální IT ředitel MSD. „Chceme například hledat souvislosti mezi onemocněními. Pokud vycházíme z velkých vzorků, můžeme třeba odhadnout, že jsou pacienti s určitou chorobou za určitých podmínek náchylní k dalším onemocněním,“ doplňuje Golestani s tím, že centrum může díky analýzám dat zajistit také lepší dostupnost léků.

Budova na pražském Smíchově je postavena tak, aby nezatěžovala životní prostředí. Foto: MSD
Budova na pražském Smíchově je postavena tak, aby nezatěžovala životní prostředí. Foto: MSD

Analýzy dat přitom zdaleka nejsou nic jednoduchého – údaje totiž mohou vznikat rozdílnými způsoby, a to jak v rámci odlišných informačních systémů, tak svojí povahou. Své o tom ví šéf ÚZIS Ladislav Dušek, podle něhož se o hodnověrnosti řady dat posbíraných českým ústavem dá právem pochybovat. Často totiž bývají pořizována tak, že je praktický či jiný lékař formou dotazníku tázán, kolik za rok viděl té a té nemoci v té a té věkové kategorii.

„Budeme nesmírně rádi, když se na datech budeme moci nějakým způsobem podílet a když přibydou k tomu málu našich dat, která jsou, jak jsme viděli, někdy trošku kontroverzní. Doufáme, že nám to do toho centrum vnese trochu jasno,“ podotýká náměstek pro zdravotní péči Josef Vymazal.

Bez baněk a pánů v bílých pláštích

Pokud byste se do centra vypravili na prohlídku, byli byste možná překvapeni, jak takový výzkum farmaceutické firmy může vypadat. „Když se řekne výzkum a vývoj na poli farmacie, představím si někoho v laboratorním plášti s ochrannými brýlemi, kdo vaří prášek ve zkumavce. Tohle centrum pro mě bylo velkým poučením a rozšířilo mi rozhled, takže jsem pochopil, že je tu další oddělený aspekt,“ říká americký velvyslanec Andrew Schapiro.

Ideální prostředí pro kreativní práci: na zeď si z PC promítnete, co chcete, a co následně na stěnu napíšete fixem, uloží se vám i v počítači. Foto: MK
Ideální prostředí pro kreativní práci: na zeď si z PC promítnete, co chcete, a co následně na stěnu napíšete fixem, uloží se vám i v počítači. Foto: MK

Že se v tomto centru s žádnými baňkami a muži v bílých pláštích nepotkáte, se přesvědčil i Zdravotnický deník. Smíchovská budova je tak trochu světem sama pro sebe – zdejší odborníci mají plovoucí pracovní dobu, a když jim dojdou myšlenky, mohou si zahrát ping pong, fotbálek nebo se odreagovat u televize. A když je napadne něco užitečného třeba u oběda, není problém – i v kuchyňce jsou zdi jídelních boxů popisovatelné, takže mohou svůj nápad zaznamenat na nejbližší stěnu.

Na co by se tedy centrum mělo zaměřovat? „Fakt, že mají pacienti své mobilní telefony a jiné komunikátory prakticky neustále při sobě, otevírá příležitosti vyvíjet mobilní aplikace, které by jim pomohly mít pod kontrolou také své zdraví,” říká John Westby, výkonný ředitel MSD IT Globálního inovativního centra s tím, že taková aplikace v mobilu může pacientovi pomáhat například s dodržením času užívání léku či správným dávkováním.

„Naším hlavním zaměřením je v současné době léčba zásadních civilizačních chorob, jako je diabetes, kardiovaskulární nemoci, hepatitida C, HIV a dále biologická léčba v revmatologii či gastroenterologii,“ uvádí Václav Novotný, ředitel MSD ČR. „Těšíme se, že budeme v ČR moci testovat inovace a další věci, které tu budou vznikat. Věřím, že to bude přínosné jak pro lékaře, tak pro pacienty. Zároveň budeme využívat analýzy a sběry dat, které se budou provádět – v ČR vidíme stále větší potřebu dodávat množství dat a analýz, aby se naše produkty dostávaly na trh a k pacientům. Budeme rádi, když budeme schopni tyto analýzy poskytovat jak zdravotním pojišťovnám, tak lékařům a nemocnicím,“ dodává Novotný.

V IT centru se zkouší i nový projekt vizualizace dat. Na snímku 3D model buňky, kterým lze manipulovat pohybem. Foto: MK
V IT centru se zkouší i nový projekt vizualizace dat. Na snímku 3D model buňky, kterým lze manipulovat pohybem. Foto: MK

Modely odradí od pochybného výsledku

Jedním z hlavních nástrojů smíchovského centra bude matematické modelování, které může být použito v klinických zkouškách i epidemiologických studiích. Právě u klinických zkoušek je podstatná chvíle, kdy se data uzamknou a začnou se analyzovat – stanovit tento okamžik je ovšem velmi složité. Proto se MSD centrum snaží připravit matematický model, který takové rozhodování usnadní. Co to v praxi znamená? Když se společnost chystala provádět nákladné zkoušky pro jeden z léků, matematický model ukázal, že výsledek je nejistý. Firma se tak rozhodla do rizika nejít a prostředky použít na jiný, nadějnější projekt. Takovéto modelování pak může být použito i na léky, které už na trhu jsou – například u vakcín tak lze predikovat účinnost, což je aspekt podstatný hlavně pro zdravotní pojišťovny a ministerstvo při rozhodování o zařazení do úhrad.

Centrum MSD se chce ale podívat i do vzdálenější budoucnosti. Zdejší týmy se tak snaží spočítat např. to, které onemocnění bude za dvacet let znamenat velký problém, díky čemuž by se mohl farmaceutický průmysl dopředu připravit. „Zní to možná trochu jako sci-fi a je jisté, že naše modely samozřejmě nemohou předpovědět vše. Ale pomohou nám uchopit komplexní balík dat a činit kvalifikovanější rozhodnutí než kdykoliv předtím,“ dodává John Westby.

Inovativní centrum se začalo stavět loni, přičemž do konce roku 2016 se počítá s investicí 1,5 miliardy korun. V současnosti je tu zaměstnáno kolem tří stovek lidí, toto číslo ovšem ještě poroste. Celkem by tu mělo být na konci příštího roku přes pět set zaměstnanců, zhruba čtvrtina z nich bude z ciziny.

„Už jsme podepsali partnerství s VŠE a ČVÚT a chystáme se ho podepsat s Karlovou univerzitou. Iniciovali jsme některé projekty v oblasti dat, analýzy a analytiky jak s ČVÚT, tak s VŠE. Máme tu i několik studentů z VŠE, kteří u nás pracují. Rozvíjíme tedy spolupráci s těmito třemi univerzitami, ale chceme jít i do Brna a pravděpodobně i mimo ČR,“ konstatuje Westby s tím, že půjde o centrum s celosvětovým významem, tedy nejen pro Českou republiku či Evropu.

Podívejte se, jak vypadá vizualizace dat a práce na kreativní zdi:

Michaela Koubová