Přímý přenos z diskuse o stavu veřejného lékárenství v Česku

Studenti farmacie chtějí vědět, co je čeká v praxi.

Spolek českých studentů farmacie pořádá Diskuzi o stavu veřejného lékárenství v České republice. Uskuteční se dnes ve středu 6.5. v 16 hodin na půdě Farmaceutické fakulty v Hradci Králové. Studenti nám umožnili diskusi přenášet v přímém přenosu, stačí kliknout na video níže.

 

Diskuse se zúčastní:

PharmDr. Alena Tomášková, ředitelka odboru farmacie Ministerstva zdravotnictví

PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident České lékárnické komory

Mgr. Marek Hampel, předseda Grémia majitelů lékáren

PharmDr. David Mendl, provozní ředitel České lékárny holding a.s.

PharmDr. Jan Šaloun, proděkan pro pedagogickou činnost Farmaceutické fakulty VFU Brno

Doc.PharmDr. Tomáš Šimůnek, děkan Farmaceutické fakulty UK Hradec Králové