VZP má po přeregistracích nejmenší úbytek klientů za pět let

Pod taktovkou ředitele Zdeňka Kabátka se v posledních letech daří zvrátit trend odlivu pacientů k jiným pojišťovnám. Foto: Tomáš Cikrt

Všeobecná zdravotní pojišťovna má po přeregistracích, které bylo možné nahlásit do 30. června, nejlepší výsledky od roku 2010. Zatímco ještě loni se od pojišťovny odhlásilo přes 70 tisíc klientů a po součtu příchozích a odchozích přišla o necelých 31 tisíc lidí, letos se může pyšnit tím, že odešlo necelých 45 tisíc lidí a celková bilance je ztráta zhruba 6700 pojištěnců. Těchto výsledků se přitom podařilo dosáhnout i přes kampaň některých pobytových sociálních zařízení, s nimiž má pojišťovna spory kvůli hrazení léků per os (psali jsme zde). V rámci akce Adieu VZP totiž tato zařízení vyzvala své zaměstnance, klienty i jejich rodiny, aby se přihlásili k jiné pojišťovně.

 

Pro pojišťovnu, která poprvé po pěti letech hospodaří v černých číslech, jsou výsledky přeregistrací velký úspěch. Počet odchozích klientů je nejnižší během posledních pěti let, naopak v počtu nově příchozích VZP pokračuje v loni nastartovaném rostoucím trendu. Ještě v pololetí roku 2013, tedy nedlouho po příchodu současného ředitele Zdeňka Kabátka, se od pojišťovny odhlásilo téměř 113 tisíc klientů, zatímco nově příchozích bylo pouze 16 tisíc.

„Pro pojišťovnu, která si přesto nadále udržuje suverénní vedoucí pozici mezi zdravotními pojišťovnami v Česku, je to výzva, aby v příštím roce usilovala o výrazně lepší výsledek. To, že počet klientů VZP poklesl pod 6 milionů, je skutečnost, se kterou vedení pojišťovny dlouhodobě počítalo a předem ji opakovaně avizovalo. Potvrdilo se, že obrátit negativní obraz VZP v očích veřejnosti není možné za několik měsíců,“ uvedl tehdy mluvčí VZP Oldřich Tichý.

Loňský výsledek už byl mnohem příznivější – k pojišťovně totiž přešlo téměř 40 tisíc nových klientů, oproti předchozímu roku tedy více než dvojnásobek. Za poslední dva roky přešlo od jiných zdravotních pojišťoven celkem 77 377 klientů, což je téměř dvakrát více než za předchozí tři roky předtím dohromady.

„Pro pojišťovnu, která tak zůstává suverénně nejsilnějším hráčem na trhu, je to důkaz, že vnímání veřejnosti se začíná obracet. Obraz VZP, poškozovaný dlouhodobě sérií negativních kampaní, se v očích lidí zaslouženě zlepšuje. Dosažený výsledek je z pohledu Všeobecné zdravotní pojišťovny o to cennější, že musela v nebývalé míře čelit nekalým akvizičním praktikám konkurence. Ty zásadně omezil až ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček, když důrazně apeloval na pojišťovny, aby na nábor klientů neplýtvaly penězi vyplácenými najatým náborářským firmám. VZP ministrův postoj přivítala – dlouhodobě poukazovala na to, že tímto způsobem pouze unikají peníze, které by mohly být použity na zdravotní péči. Samotná VZP náborářské firmy nevyužívala,“ uvádí Dana Blahutová z tiskového oddělení VZP.

VZP si přitom pro příští rok uložila, že negativní saldo zvrátí a po letech se ocitne co se týče přílivu a odlivu pacientů v kladných číslech.

Nejvíce klientů přibylo ZP MV ČR

Vůbec největší celkový úbytek klientů letos zaznamenala Oborová zdravotní pojišťovna, která přišla o 20 tisíc pojištěnců. Na druhém místě odzadu pak skončila Vojenská zdravotní pojišťovna, které ubylo přes 9000 klientů. Naopak nejlépe si vedla Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra, která bude mít o 17 500 pojištěnců více. Od nového roku tak u ní bude pojištěno více než 1 270 000 klientů.

„Jsme rádi, že se takové množství občanů rozhodlo přijít k ZP MV ČR, že vzrostl počet klientů ve všech regionech a že máme kladné saldo se všemi zbývajícími zdravotními pojišťovnami. Čeho si opravdu velmi vážíme, je stabilita našich klientů, kteří ZP MV ČR zůstávají věrní. Je to pro nás velký závazek,“ okomentoval vývoj v počtu klientů generální ředitel ZP MV ČR Jaromír Gajdáček.

Na druhém místě v přírůstku pojištěnců je Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. „Kladné saldo je pouze dokladem toho, že jsme stabilizovaná zdravotní pojišťovna, o jejíž služby mají klienti trvalý zájem,“ uvedla tisková mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny Elenka Mazurová.

V lehkém plusu jsou také zbývající dvě pojišťovny – Revírní bratrské pokladně přibude začátkem příštího roku 2000 klientů, Zdravotní pojišťovně Škoda tisícovka klientů.

Zdroj: ZPMZČR/CRP
Zdroj: ZPMZČR/CRP

-mk-