Kontrola poskytovatelů pomáhá Britům s výběrem kvalitní péče

CQC dohlíží na všechny státní, soukromé i charitativní provozovatele zdravotnických i sociálních služeb, kteří u ní musejí být registrováni. Pravidelně monitoruje nemocnice, kliniky, praktické lékaře i lékaře se specializací, zařízení pro seniory, sociální zařízení, domovy pro pacienty trpící demencí, zubaře, poskytovatele domácí péče, komunitní péče a péče o duševní zdraví. Foto: koláž ZD

Britská národní nezávislá inspekce CQC (Care Quality Commission) oznamuje každý měsíc jména poskytovatelů zdravotní a sociální péče, u kterých proběhne v budoucnu hloubková inspekce. Dává jim tak čas, až 20 týdnů, aby se na prověrku připravily a své služby případně zlepšily. Tyto předem hlášené inspekce jsou součástí britského komplexního programu kontroly kvality poskytované péče ve zdravotnictví a sociálních službách, které obvykle probíhají neohlášeně.

 

Kontroly, které jsou prováděny týmem inspektorů, lékařů a odborníků v dalších zdravotnických i sociálních oborech, posoudí, zda služby a péče poskytované daným zařízením jsou bezpečné, efektivní, respektující potřeby pacientů a klientů a mají dobrý management. Po kontrole každý poskytovatel obdrží celkové hodnocení v rámci škály vynikající, dobrý, vyžadující zlepšení nebo nedostatečný. Navíc všechny inspekce probíhají obdobným způsobem, aby bylo možno úroveň jednotlivých poskytovatelů porovnávat.

CQC dohlíží na všechny státní, soukromé i charitativní provozovatele zdravotnických i sociálních služeb, kteří u ní musejí být registrováni. Pravidelně monitoruje nemocnice, kliniky, praktické lékaře i lékaře se specializací, zařízení pro seniory, sociální zařízení, domovy pro pacienty trpící demencí, zubaře, poskytovatele domácí péče, komunitní péče a péče o duševní zdraví.

„Naše kontroly, které reagují na určité obavy, například na základě informací, které inspekce obdrží, budou i nadále bez předchozího ohlášení,“ upozorňují inspektoři.

Některým praktickým lékařům se inspekce nelíbí

„Jsme extrémně znepokojeni požadavkem Royal College of General Practitioners na pozastavení našich inspekcí u praktických lékařů, které provádíme, abychom se ujistili, že se lidem napříč Anglií dostává bezpečné, kvalitní a citlivé základní zdravotní péče. Bezpečnost a kvalita péče pro ty, kteří užívají služeb, je naší prioritou,“ říká profesor Steve Field, šéfinspektor praktických lékařů.

Dosud CQC zkontrolovala přes 1100 praktických lékařů napříč celou Anglií. Podle inspekce mohou zjištěné a zveřejněné výsledky kontrol poskytnout pomoc lidem při výběru vhodného zdravotnického zařízení, v tomto případě praktického lékaře. Zatím kolem 85 procent praktiků bylo hodnoceno jako dobří nebo vynikající. Nicméně jedna ze sedmi praxí neposkytuje pacientům takové služby, na jaké mají právo, a i proto není podle CQC vhodný čas na pozastavení kontrol, jak praktici žádají.

„V několika posledních týdnech jsme narazili na vážné nedostatky v provozování primární péče, které nás vedly k uzavření některých ordinací, v zájmu ochrany bezpečí a kvalitní péče,“ uvádí se ve zprávě CQC.

„Jako praktikující lékař jsem nikdy nechtěl, aby inspekce byla vnímána jako zátěž těch, kteří vykonávají profesi. Pro dobře řízené praxe by poskytnutí informací, které žádáme, nemělo být velkým problémem,“ uvádí profesor Field.

K 22. červnu 2015 prověřila CQC 1101 ordinací praktických lékařů, přičemž tři procenta z nich vykazovaly vynikající péči, 82 procent péči dobrou, v 11 procentech jsou nutná určitá zlepšení a 4 procenta ordinací vykazují neadekvátní zdravotní péči. V posledních několika týdnech CQC zrušila registraci tří ordinací právě v důsledku zjištění špatné péče v průběhu inspekce. CQC hodlá do září 2016 provést kontrolu u všech 8400 ordinací praktických lékařů v Anglii.

Hodnocení CQC pomáhá pacientům najít správné zařízení

„Způsob, jakým inspekce provádíme, nám pomáhá dostat se ‚pod kůži‘ poskytovatelům péče lépe než kdykoli dříve. A poskytuje jasný obraz toho, jak péče skutečně vypadá. Doufáme, že to podpoří její zlepšení a pomůže lidem činit informovaná rozhodnutí o své péči a o službách, které se rozhodnou používat,“ píše se v jednom z posledních prohlášení CQC.

Výsledky každé inspekce jsou zveřejněny na webových stránkách CQC, na kterých si každý může přečíst podrobně o zařízení nebo službách, které  hledá například pro sebe či své blízké. K pravidelně hodnoceným aspektům patří:

– respekt k pacientovi a jeho zainteresovanost na službách, které jsou mu poskytovány,

– poskytování péče a služeb, které přesně odpovídají potřebám pacienta – péče šitá na míru,

– poskytování bezpečné péče a ochrana klientů před jakýmkoli poškozením,

– personál,

– kvalita managementu.

V každém registrovaném zařízení jsou k dispozici předtištěné dotazníky CQC zaměřené na kvalitu péče. Ty může vyplnit a odeslat (i anonymně) jak sám pacient/klient, tak rodinný příslušník, jakýkoli návštěvník zařízení, ale i zaměstnanec.

Před několika dny Inspekce zveřejnila seznam tentokrát 12 NHS trustů, které se chystá kontrolovat v listopadu 2015. Poskytovatele péče, kde proběhne ohlášená inspekce, si inspekce vybírá pro svou pravidelnou kontrolu z nejrůznějších důvodů. Snahou je prověřit různé typy trustů v odlišných částech země.

Mezi poskytovatele péče, kteří budou podrobeni listopadové inspekci, patří v oblasti akutní péče například Royal Devon a Exeter NHS Foundation Trust nebo Queen Victoria Hospital NHS Foundation Trust. V oblasti péče o duševní zdraví proběhne inspekce v Lincolnshire Partnership NHS Foundation Trust, kontrolovány budou i trasty NHS poskytující komunitní zdravotní péči, záchrannou službu a trast poskytující kombinované služby o duševní zdraví s komunitními zdravotními službami. Inspekce proběhne i ve vězeňských službách a zahrne jak nemocnice, tak sociální péči pro dospělé a základní lékařskou péči.

CQC předpokládá, že provede inspekci všech NHS trustů poskytujících akutní péči do konce března 2016. Kontrola všech zařízení akutních specialistů, zařízení péče o duševní zdraví, komunitní zdravotní péče a záchranných služeb má proběhnout do června příštího roku.

-zk-