Andrea Vrbovská řídí dvě nemocnice. Bude pokračovat?

"Z makropohledu jsou obě výzvy srovnatelné, z mikropohledu je výzva Královských Vinohrad obtížnější," říká Andrea Vrbovská. Bude v září řídit nadále obě nemocnice? Foto: NNB

Do 20. srpna se mohou ministerstvu zdravotnictví přihlásit zájemci o účast ve výběrovém řízení o ředitelský post v pražské Fakultní nemocnici Královské Vinohrady (FNKV). Tu dočasně vede Andrea Vrbovská, která je současně i ředitelkou Nemocnice na Bulovce. Zdravotnický deník zajímalo, jak ona sama hodnotí svoji aktuální situaci a úkoly, které před ní stojí. Přihlásí se do výběrového řízení a dá tak přednost jedné nemocnici před druhou? Chce pokračovat ve změnách, které nastartovala? Podle našich informací totiž není vyloučeno, že když se nebudou ministru zdravotnictví Svatoplukovi Němečkovi (ČSSD) zdát kandidáti dostatečně kvalitní, prodlouží Andrei Vrbovské pověření ve Vinohradech ještě o několik měsíců.

 

Jak vnímáte své pověření ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, čeho chcete dosáhnout v nejbližších dvou-třech měsících?

Ve funkci ředitelky této nemocnice jsem příliš krátce na to, abych mohla podrobně a komplexně objektivizovat její situaci. Skutečnost, že jsem o to byla požádána, vnímám pochopitelně jako velkou manažerskou výzvu, ale i jako určitou formu ocenění své práce v Nemocnici Na Bulovce, kde jsem před dvěma lety stála před řadou podobných problémů. Opatření, která v tuto chvíli zavádím a nadále budu zavádět, mají jasnou prioritu – vést k ekonomické stabilizaci nemocnice a co nejrychlejšímu vytvoření podmínek pro dlouhodobé vyrovnané finanční hospodaření.

Jaké nejdůležitější změny jste již podnikla? Dostála své pověsti razantní manažerky, která se nebojí ani nepopulárních kroků?

Zda jsem dostála nějaké pověsti nebo nedostála, musí posoudit jiní, já se především snažím prosazovat to, co považuji za správné, účelné a účinné, a jestli je to populární nebo naopak, to nezohledňuji.  To ale neznamená, že bych opomíjela a podceňovala klíčový prvek, jenž pro účinné řízení potřebuje každý manažer, a manažery nemocnice z toho nevyjímaje, a tím je lidský potenciál. Řízení nemocnice velikosti a významu Královských Vinohrad není práce pro jednotlivce, ale skvěle sehraný, doplňující se a motivovaný tým lidí. A tím nemyslím pouze management celé nemocnice, tedy ředitele a náměstky, ale všechny kliniky a oddělení se svými přednosty, primáři a vrchními sestrami. I proto jedno z prvních systémových opatření, které jsem přijala, bylo zvýšení odpovědnosti jednotlivých klinik a dalších pracovišť nejen za úroveň poskytované zdravotní péče, ale také za nemedicínský provoz, včetně nepopulární administrativy vůči zdravotním pojišťovnám.

Myslíte, že FNKV je schopna dostat se z ekonomických problémů bez toho, že by došlo ke změnám úhradové vyhlášky tak, aby lépe ohodnotila zejména léčbu popálenin a traumacentrum?

Jsem optimistka a realistka zároveň. Královské Vinohrady mají špičková pracoviště a obrovský potenciál, se kterým svou situaci nepochybně dokáží zvládnout i bez zásadního vnějšího vlivu.  Je ale nezbytné pro příští roky nastavit jisté zohlednění úhrad za  poskytnutou  péči  ve  zmíněných centrech, protože jejich provoz vyžaduje  zcela  mimořádné  náklady. Ty v současném systému nemůže  nemocnice nikdy  pokrýt. To se ale týká  například  i  infekce.

V první řadě je tedy třeba svůj potenciál maximálně zužitkovat, a to zde zatím neprobíhá. Je řada procesů, které lze zevnitř nemocnice přenastavit tak, aby to prospělo její ekonomické situaci. Všechno ale musí začít v hlavách, tedy v chuti všech vedoucích pracovníků, ale i zaměstnanců. A že to jde, jsem si ověřila právě v Nemocnici Na Bulovce.

Vnímáte sama sebe jako krizového manažera? Řekla byste, že jste již Nemocnici Na Bulovce převedla přes nejkritičtější období?

V to pevně doufám. Dá se říct, že minulých deset let bylo pro Nemocnici Na Bulovce více než nešťastným obdobím poznamenaným především častým střídáním managementu a podceněním jak obnovy budov a přístrojů, tak i zlepšování práce zaměstnanců. Jak ale ukázalo akreditační šetření, zaměstnanci mají svou nemocnici rádi a chtějí a umí jí vrátit původní glanc. Nálepku „krizový manažer“ vnímám spíše jako kategorizaci z učebnic. Spíše bych se definovala jako racionální manažer, který chápe, že nelze žít nad své poměry, nelze utratit víc, nežli si vydělám.

Uvažujete, že byste se přihlásila do výběrového řízení na nového ředitele FNKV? V čem je výzva v podobě řízení FNKV jiná, než u Nemocnice Na Bulovce?

O přihlášení se do výběrového řízení neuvažuji. Z makropohledu jsou obě výzvy srovnatelné, z mikropohledu je výzva Královských Vinohrad obtížnější, protože za roky práce v Nemocnici Na Bulovce, ať už jako lékařka nebo v managementu, jsem velmi dobře znala vnitřní prostředí. Ve vinohradské nemocnici se s ním nyní musím seznamovat.

Umíte si představit, že byste řídila obě nemocnice najednou i dlouhodobě?

Záleží na tom, jak definujete tu „dlouhou dobu“. V horizontu několika  málo  měsíců si to představit umím, delší období by ale už mělo být pokryto týmem, který nemocnici povede  v  nastavených  změnách tak,  aby  ekonomická  stabilizace  byla  dlouhodobější  při zachování kvality a péče o pacienta. A tento proces je spíš několikaletý.

Tomáš Cikrt

MUDr. Andrea Vrbovská

- 1. prosince 2013 jí ředitelkou Nemocnice Na Bulovce jmenoval ministr zdravotnictví Martin Holcát na základě doporučení komise ve výběrovém řízení.

- Původně anestezioložka je zkušenou manažerkou. V minulosti působila ve funkci náměstkyně Vojenské ústřední nemocnice v Praze i Institutu pro další vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ). Před jmenováním ředitelkou Bulovky, tam působila ve funkci náměstkyně ředitele pro léčebně-preventivní péči.

- Před třemi týdny jí ministr Svatopluk Němeček pověřil řízením Nemocnice na Bulovce.