Aspirin snižuje riziko vzniku rakoviny u lidí s nadváhou

Kyselina acetylsalicylová, alias aspirin, byla syntetizována již v roce 1897 Felixem Hoffmannem. Od té doby se stala jedním z nejúspěšnějších léků historie. Foto: Harvard University News Office

Nová mezinárodní studie odhalila, že pravidelné dávky kyseliny acetylsalicylové, známé pod zlidovělým obchodním názvem aspirin (u nás kdysi acylpyrin), mohou snížit zvýšené riziko rakoviny lidí s nadváhou. Vědci hodnotili účinky léčiva během deseti let u pacientů s tzv. Lynchovým syndromem, což je genetické onemocnění, které se projevuje vznikem mnohačetných zhoubných nádorů nejčastěji ve sliznici tlustého střeva a dělohy. Studie byla publikována v Journal of Clinical Oncology a financovaly jí organizace podporující výzkum rakoviny, výrobce aspirinu firma Bayer a Evropská unie.

 

Výzkumníci zjistili, že pacienti s Lynchovým syndromem, kteří trpí nadváhou, mají téměř trojnásobné riziko, že se u nich vyvine kolorektální karcinom. Toto riziko však může aspirin zvrátit.

„To je důležité pro lidi s Lynchovým syndromem, ale týká se to i nás ostatních. Mnoho lidí bojuje se svojí nadváhou a studie naznačuje, že extra riziko vzniku rakoviny může být anulováno užíváním aspirinu,“ řekl serveru Medical News Today autor studie sir John Burn, profesor klinické genetiky na univerzitě v britském Newcastlu.

Kyselina acetylsalicylová/ aspirin

* Používá se k potlačení bolesti, horečky a zánětu. Řadíme jí mezi tzv, analgetika-antipyretika

* V nízkých dávkách je předepisována k prevenci krevních sraženin u pacientů s rizikem srdečního infarktu či mozkové mrtvice

* Odhaduje se, že ročně zkonzumuje světová populace 40 tisíc tun kyseliny acetylsalicylové

Studie probíhala v 43 centrech v 16 zemích. Účastníci byli náhodně rozděleni do dvou skupin, jedna užívala dva aspiriny denně (v celkové denní dávce 600 mg) a druhá placebo (obě skupiny po dobu dvou let). Jednalo se tedy o randomizovanou placebem kontrolovanou studii. Po deseti letech se u 55 z nich naplno rozvinula rakovina tlustého střeva. U obézních pacientů byl vznik tohoto druhu rakoviny 2,75krát pravděpodobnější, než u těch s normální váhou. Ovšem pokud pacienti užívali dva aspiriny denně, bylo jejich riziko rakoviny střev stejné bez ohledu na to, zda byli či nebyli obézní.

Podle profesora John Matherse, který se na univerzitě v Newcastlu zabývá výživou, je překvapivé, že obezita přispívá ke vzniku rakoviny dokonce i u lidí s genetickou predispozicí k této nemoci. „Skutečně, riziko spojené s obezitou bylo dvakrát větší u lidí s Lynchovým syndromem v porovnání s běžnou populací,“ poznamenal.

Vědci se domnívají, že aspirin patrně působí na buňky, které jsou predisponovány k tomu, aby se během času zvrhly v nádorové. Jiným vysvětlením je, že aspirin potlačuje zánět, který se ve zvýšené míře objevuje právě u obezity. Přibývá důkazů, že zánětlivé procesy zvyšují riziko rakoviny.

Užívat jako prevenci? Pozor na rizika

Aspirin by mohl pomoci pacientům, kteří jsou obézní a nedaří se jim nadváhu redukovat. Bude ale třeba provést další studie, aby se potvrdil a upřesnil účinek tohoto léku ve vztahu k vysokému BMI (body mass index, poměr výšky a hmotnosti).

Profesor Burn ovšem důrazně upozorňuje každého, kdo by chtěl pravidelně užívat aspirin, aby tento záměr konzultoval se svým lékařem, protože kyselina acetylsalicylová může způsobit závažné poškození žaludeční sliznice, včetně žaludečního vředu. „Ale pokud má někdo výskyt rakoviny v rodinné anamnéze, potom může zvážit výhody a rizika, zvláště když dnes máme k dispozici volně prodejné léky, které blokují vylučování kyseliny v žaludku,“ míní prof. Burn. Spolu s kolegy nyní plánuje sledovat větší skupinu pacientů, zhruba tři tisícovky. Zajímat je budou různé dávky aspirinu a zejména, zda poskytne stejnou ochranu proti rakovině i při nižších dávkách.

Důkazy přibývají

Účinky kyseliny acetylsalicylové proti nádorovým onemocněním zkoumají vědci už před dvacet let. V roce 2012 vyšly v časopise Lancet tři studie, které potvrdily protinádorový účinek po třech letech užívání nízkých dávek aspirinu. Ukázalo se, že má ochranný účinek u nádorů střev, kůže, jícnu a prostaty.

Na výročním zasedání Americké společnosti pro biochemii a molekulární biologii v roce 2013 byly prezentovány výzkumy, které naznačily, že by mohly nízké dávky aspirinu předcházet růstu a šíření rakoviny prsu.

Ve studii, publikované loni v časopise Cancer Research, bylo analýzou dat 440 žen diagnostikovaných s agresivním typem nádoru prsu zjištěno, že u těch, které trpěly nadváhou a obezitou, aspirin snižoval riziko návratu nemoci o polovinu. Také loni v Annals of Internal Medicine vyšla zpráva o tom, že pravidelné užívání aspirinu snižuje riziko rakoviny střev u žen.

Letos se objevila zajímavá experimentální práce, publikovaná v časopise Laboratory Investigation, v níž autoři píší, že myši s agresivním typem rakoviny prsu měly po nízkých dávkách aspirinu o 47 procent menší nádory, než myši v kontrolní skupině.

-cik-