Buď investice, nebo platy. Finance doporučují, aby si zdravotnictví ujasnilo priority

Ministerstvo financí pod vedením Andreje Babiše prý upřednostňuje investice před spotřebou. Odboráři chtějí opak v podobě 10% růstu platů. Foto: Tomáš Cikrt

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (CSSD) se dvakrát pokusil získat více peněz pro svůj rezort ze státního rozpočtu na příští rok. Poprvé chtěl 4,3 miliardy korun na platy zdravotníků (prostřednictvím navýšení plateb za státní pojištěnce) a podruhé 3 miliardy na investice do nemocnic. To je celkem více než 7 miliard, ale zatím má jistou jen zhruba třetinu. Vláda totiž navýšila platby za státní pojištěnce o 1,8 miliardy a ministr financí Andrej Babiš (ANO) tento týden Němečkovi potvrdil, že mu dá pouze 630 miliónů na investice. Ministr zdravotnictví chce proto o peníze bojovat dál přímo na zasedání vlády. Zdravotnický deník zajímalo, jakou má šanci. Z vyjádření ministerstva financí vyplynulo, že mizivou.

 

Ministerstvo financí (MF) totiž vnímá peníze pro zdravotnictví jako jeden balík, který musí odkrojit ze státního rozpočtu, přestože s jednou jeho částí pak hospodaří zdravotní pojišťovny a se druhou ministerstvo zdravotnictví (MZ).  Pokud Němeček použije peníze na platy, nemůže prý počítat s dalšími miliardami na investice, podle MF je to totiž otázka priorit.

„Ministerstvo financí pro rok 2016 pošle ze státního rozpočtu do systému veřejného zdravotního pojištění cca 63 mld. Kč, z toho 1,8 mld. Kč z titulu navýšení vyměřovacího základu za státní pojištěnce od roku 2016. Toto navýšení si prosadilo Ministerstvo zdravotnictví, a tak by si mělo ujasnit své priority. Zda je vidí spíše v navyšování platů či v investicích do přímo řízených nemocnic. Možnosti státního rozpočtu jsou omezené a není tudíž možné prosazovat obě cesty současně,“ napsala nám jménem MF Tereza Peprníková z oddělení vnějších vztahů a komunikace.

MF preferuje investice před spotřebou…

Zatímco přes zdravotní pojišťovny proteče letos cca 250 miliard korun, na rozpočet ministerstva zdravotnictví šlo 6,5 miliardy (nejsou zde započítány peníze na evropské projekty). Na příští rok ovšem MF navrhlo rozpočet nižší, a to 5,7 miliardy, což znamená, že ani při plánovaném navýšení o 630 miliónů se stále nedosáhne letošní částky. MF ovšem připomíná, že se ještě počítá s dalšími 200 milióny korun, které by mělo ministerstvo zdravotnictví utržit z prodeje nepotřebného majetku.

„Je zde však prostor pro další navýšení v řádu stovek milionů Kč, které by mohly být alokovány z peněz určených na platby za státní pojištěnce. Důvodem je to, že vzhledem k růstu ekonomiky a snižování nezaměstnanosti v příštím roce by mohlo dojít k poklesu počtu státních pojištěnců. Tyto ušetřené peníze by tudíž mohly směřovat právě do investic,“ uvádí Tereza Peprníková z ministerstva financí, které podle ní „jednoznačně preferuje v době ekonomického růstu uskutečňování investic před směřováním finančních prostředků do spotřeby“.

…a odbory platy před investicemi

Jenže ministru zdravotnictví dýchají na záda lékařské a zdravotnické odbory a nakonec i lékařská komora a ani jedna z těchto organizací ani vteřinu nepřipustí, že by se peníze, které se „najdou“ ve zdravotním pojištění navíc, měly vložit do investic. Se Svatoplukem Němečkem jsou už dohodnuti, že platy stoupnou minimálně o pět procent. K tomu má být použito nejen oněch 1,8 miliardy, které přihodí vláda ke svým platbám za státní pojištěnce, ale i 1,3 až 1,5 miliardy korun, které zřejmě vygeneruje lepší výběr pojistného spojený s růstem ekonomiky. Odboráři však požadují zvýšit platy o deset procent. Oslovili proto premiéra s žádostí o jednání na úrovni šéfů kolačních stran. Kde ale vzít další miliardy?

Obě ministerstva mluví o úsporách. Očekávají je především od změny regulace cen a úhrad zdravotnických prostředků. Svatopluk Němeček jejich výši odhadl na 4 až 6 miliard korun. Vede k nim ale ještě dlouhá cesta, totiž změna zákona č. 48/1997 o veřejném zdravotním pojištění. Je lemovaná pochybnostmi, jakým způsobem dopadne toto šetření na pacienty. Sám ministr to vnímá jako boj s výrobci, kteří se bojí o své zisky. Oni naopak argumentují hrozící zhoršenou dostupností zdravotnických prostředků. O zákon se povede v parlamentu ostrý souboj. Jestli přinese nějaké úspory, pak to určitě nebude už příští rok.

Ústupky: nepravděpodobné

Je ochoten ministr Babiš případně ustoupit při projednávání státního rozpočtu ve vládě? Zdá se, že nikoliv. „Příprava státního rozpočtu na příští rok stále probíhá a o jeho konečné podobě bude rozhodovat vláda. Jednoznačnou prioritou Ministerstva financí je udržení deficitu na ve výši 70 mld. Kč, tudíž je prostor pro navyšování výdajů omezený.  Je třeba zdůraznit, že všechna ministerstva prosazují své další požadavky na státní rozpočet,“ uzemňuje naděje T. Peprníková.

Nejen letošní, ale ani strategické investice do roku 2020 v hodnotě přes 10 miliard korun, které schválila vláda, nemají nic jisté (psali jsme o nich zde). „Tento materiál nezavázal ministra financí k uvolnění jakýchkoli dodatečných finančních prostředků ze státního rozpočtu na realizaci těchto investic. Naopak bylo jednoznačně uvedeno, že realizace bude probíhat v závislosti na možnostech státního rozpočtu,“ vysvětlila pro náš deník T. Peprníková.

Tomáš Cikrt