Zdravotníci v nemocnicích dostanou přidáno minimálně pět procent, ambulance zatím jisto nemají

Odbory trvají na desetiprocentním zvýšení platů, ministerstvo zdravotnictví je ale schopné dát dohromady pouze pět procent. Proto chtějí odboráři oslovit premiéra. Foto: koláž ZD

Pětiprocentní navýšení tarifních platů lékařů i ostatních zdravotníků – tak zní nejvyšší možná nabídka odborům ze strany ministerstva. Ty i nadále trvají na deseti procentech, proto se chystají za premiérem Bohuslavem Sobotkou (ČSSD). V době nedostatku zdravotníků jde podle odborářů o nepodkročitelné minimum. Zatímco zdravotničtí zaměstnanci v nemocnicích mají alespoň svých pět procent jistých, ambulance si ještě musí počkat. Ačkoliv Koalice soukromých lékařů jedná s ministerstvem o zvednutí hodnoty bodu, zatím má pouze příslib navýšení – ovšem není jasné o kolik.

 

„Vláda před 30. červnem rozhodla o navýšení plateb za státní pojištěnce pro příští rok ve výši 1,8 miliardy korun s tím, že tato částka bude určena pouze na navýšení platů pracovníků ve zdravotnictví. Představy odborářů jsou výrazně jiné, protože požadují desetiprocentní nárůst, zatímco jmenovaná částka dovoluje jen zhruba tříprocentní navýšení tarifů. V průběhu srpna jsme dostali zpřesněnou analýzu odhadu příjmů veřejného zdravotního pojištění pro rok 2016. Požadavků je přitom mnoho, byli tu zástupci ambulantních specialistů a mnoho dalších, kteří mají oprávněné požadavky. V rámci navýšení daných růstem pojistného jsme našli ještě zhruba 1,3 až 1,5 miliardy korun, které půjdou do nemocničního segmentu. To by spolu s 1,8 miliardy umožňovalo maximální nárůst platů zaměstnanců o pět procent. To je z pohledu toho, co nyní můžeme dělat v rámci resortu zdravotnictví, maximum,“ konstatuje ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD), který včera jednal se zástupci odborů a také s Koalicí soukromých lékařů.

Odbory ovšem odmítají ustoupit s tím, že z požadavků slevily už loni. „Letos už spokojeni být nemůžeme, protože jsme se celý rok věnovali vyjednáváním a snaze získat prostředky pro to, aby to letos bylo alespoň deset procent tarifů. Všichni vnímáte situaci, že doktoři odcházejí každý rok po několika stovkách a v poslední době se k tomu přidal i střední zdravotní personál, takže už se některá oddělení zavírají, dostupnost péče klesá a nese to velký problém i v kvalitě poskytované péče,“ poukazuje Martin Engel. „Jsme na půl cesty. Dnes jsme se dohodli, že jsou určitá čísla a zdroje, které nám dovolí zvýšit platové tarify všem zaměstnancům od ledna o pět procent. Budeme ale věnovat velké úsilí tomu, abychom se dostali na deset procent, protože personální situace ve zdravotnictví začíná být kritická,“ potvrzuje místopředsedkyně zdravotních a sociálních odborů Ivana Břeňková.

Půjdeme za koaličními špičkami, potvrdily odbory

Odborářům navíc vadí, že loni dostali státní zaměstnanci navýšeny platy už v listopadu, zatímco zdravotníci museli počkat kvůli platnosti úhradové vyhlášky až do ledna. Podobná situace by se přitom měla opakovat i letos. Na druhou stranu však jak lékařské, tak zdravotnické odbory uznávají, že na ministerstvu zdravotnictví už nyní moc nezmůžou, protože to už nemá odkud další prostředky vzít.

„Budeme muset jednat na místech, která nám k dobrému řešení cestu zavřela, tedy s koaličními špičkami. Pokusíme se jim vysvětlit, v čem je resort specifický, a že potřebuje finanční injekci k zastavení exodu. Oslovíme proto pana premiéra, a pokud ten uzná naše argumenty za závažné, tak schůzku zorganizuje podobně, jako jsme se sešli v roce 2014. Deset procent je minimum, se kterým můžeme být spokojeni,“ říká Martin Engel. Podle něj by se zbývající zhruba tři až čtyři miliardy na desetiprocentní zvýšení tarifů měly do zdravotnictví nalít i za cenu, že se zvýší schodek státního rozpočtu.

Ministerstvo slibuje navýšení bodových hodnot v seznamu výkonů

Ministr Němeček už předtím, než bylo jisté, o kolik se navýší platby za státní pojištěnce, slíbil, že z této částky půjde všechno na platy zaměstnancům v nemocnicích. Z celkem sedmi až osmi miliard, o které by mělo být příští rok v systému více hlavně díky růstu výběru pojistného, ovšem mají dostat přidáno i další skupiny poskytovatelů. Zatímco však do státních či krajských zařízení může ministerstvo „sáhnout“ na výši platů úhradovou vyhláškou přímo, soukromým subjektům je možné přidat na lidskou práci jedině formou ovlivnění příjmů ze systému zdravotního pojištění.

„Když hovoříme v rámci zdravotnictví o navyšování plateb, nesmíme zapomenout na zástupce ambulantních sektorů. V současné době provádíme ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami propočty, co by znamenalo navýšení ceny lidské práce v rámci všech výkonů, což by asi bylo nejvíce systémové řešení, které by navýšení umožnilo i pro ambulantní segment. Výstupy zatím nemáme na stole, a když budou v měsíci září, znovu se nad čísly sejdeme. Stalo se to, že je doba prázdnin a dovolených a my chceme jednat nad konkrétními modelacemi. Je to také o tom, co navýšení udělá se systémem v rámci různých variant,“ uvádí Svatopluk Němeček.

„Byli jsme ujištěni, že ministerstvo zdravotnictví vyvine snahu o to, aby se realizoval nárůst ohodnocení práce lékařů, a to ať už v lůžkových zařízeních, nebo v ambulancích, ať jsou soukromí, nebo zaměstnanci. Jako jediné systémové řešení vidíme úpravy v seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami,“ dodává Vladimír Dvořák, mluvčí Koalice soukromých lékařů. O tom, zda se ministerstvu podaří alespoň částečně naplnit představy ambulantních lékařů, by se mělo rozhodnout kolem 20. září.

-mk-