HealthSuite: Léčba diabetu vstoupila do digitální éry

Prostřednictvím smartphonu nebo tabletu aplikace HealthSuite poskytuje pacientům trvalý přístup k důležitým hodnotám, jako jsou hladiny glukózy v krvi, použití inzulinu a složení potravin. Foto: Philips

Zdravotnické centrum Radboudumc představilo prototyp digitálního zařízení, které umožňuje lidem s diabetem a jejich lékařům vylepšit úroveň samostatné péče při tomto onemocnění.

 

Systém, který se skládá z mobilní aplikace HealthSuite pro pacienta a online komunity uživatelů, je první technologií svého druhu, která shromažďuje a propojuje údaje z elektronických lékařských záznamů včetně těch z bezdrátových glukometrů a monitorů aktivity – a také údajů hlášených pacienty samotnými. Prostřednictvím smartphonu nebo tabletu aplikace HealthSuite poskytuje pacientům trvalý přístup k důležitým hodnotám, jako jsou hladiny glukózy v krvi, použití inzulinu a složení potravin. Zabezpečená online komunita je místo, kde mohou zařazení pacienti a zdravotničtí pracovníci komunikovat prostřednictvím soukromých zpráv nebo sdílených příspěvků v rámci klinických směrnic zdravotnické organizace, konstatuje portál Diginomica. Tímto způsobem mohou pacienti získat zpětnou vazbu od svého pečovatelského týmu společně s ostatními pacienty, lékaři a poskytovateli péče.

Systém je postaven na Digitální platformě HealthSuite společnosti Philips a na jejím novém systému CareCatalyst. Tato platforma bezpečně propojuje zařízení a shromažďuje, integruje a analyzuje údaje pacientů z propojených spotřebitelských a lékařských zařízení, elektronických lékařských záznamů a osobních zdravotních údajů. CareCatalyst je přesně vzato digitální sada nástrojů, která usnadňuje zdravotnickým systémům, institucím a poskytovatelům péče využít potenciál digitální platformy HealthSuite.

Řešení pro 400 milionů lidí?

Diabetes je rozšířené chronické onemocnění, které vedle toho, že znepříjemňuje život lidem, ukrajuje výraznou část z koláče peněz každoročně globálně vydávaných na zdravotní péči. Na světě žije s tímto onemocněním téměř 400 milionů lidí. Průměrně činí lidé s diabetem denně až 180 rozhodnutí ohledně svého zdraví, shromažďují a vyhodnocují informace ohledně osobních a zdravotních faktorů od hladiny cukru v krvi, po cvičení až po výběr potravin. Tým lidí pečujících o osoby s diabetem může představovat až deset různých typů poskytovatelů péče. Jinak řečeno – diabetes představuje komplexní, složitý a stresující problém.

„Snažíme se lidem s diabetem poskytnout nástroje k propojení všech jejich relevantních zdravotních údajů a zařízení. Náš systém umožňuje sdílení údajů a zkušeností v rámci jedné komunity, která může spolupracovat s jinými pacienty a se svým pečovatelským týmem v zabezpečeném prostředí,“ uvedl Jeroen Tas, výkonný ředitel oddělení pro řešení v oblasti lékařské informatiky a služeb společnosti Philips pro Diginomiku. „Je zde rostoucí potřeba řešení, která podporují samostatnou léčbu a kontinuitu péče o osoby s chronickými onemocněními, jako je diabetes, k zamezení zhoršování zdravotního stavu, opakovaných hospitalizací a míry úmrtnosti. Tento systém byl navržen pacienty pro pacienty a umožňuje plně integrované řízení zdraví a poskytování lékařské péče novým, propojeným a účinným způsobem, který je silně zaměřen na pacienta.“

„Chceme povzbudit a podpořit lidi, aby převzali plnou kontrolu nad svým onemocněním, a to tak, že jim poskytneme nástroje pro správná rozhodnutí. V naší společnosti Radboundumc to odpovídá naší misi, aby byla lékařská péče zaměřena na pacienta, který se na ní bude podílet,“ uvedl Cees Tack, profesor interní medicíny ve společnosti Radboudumc. Ta chce pacientům nabídnout možnosti být partnery v péči o své vlastní zdraví tím, že jim poskytne přístup k jejich zdravotním údajům v uživatelsky efektivním balení.

Diabetes by měl být jen začátek

Společnost Philips nedávno představila celou sérii osobních programů zdraví, které podporují spotřebitele v udržení zdraví a předcházení nemocem. Každý zdravotní program zahrnuje propojená zařízení na měření zdravotního stavu, což je technicky vzato individualizovaný program na bázi aplikace, a dále zabezpečenou cloudovou analýzu údajů založenou právě na digitální platformě HealthSuite. Osobní zdravotní programy lidem do budoucna umožní třeba měřit hodnoty, které vycházejí z toho, jak rozhodnutí v oblasti životního stylu ovlivňují fungování těla. Vedle toho by celý soubor aplikací měl umožnit nastavit si zdravotní cíle a monitorovat učiněné (ne)pokroky a zachovat si motivaci.

 

Ondřej Fér, Ekonomický deník