„Pro mě osobně je očkování jeden z nejlepších vynálezů lidstva, který stále zachraňuje životy, i když si to díky svému vlastnímu pohodlí a blahobytu neuvědomujeme,“ říká Ludmila Hamplová, držitelka Výroční ceny Koalice pro podporu očkování za rok 2015. Foto: Koalice pro podporu očkování

Ludmila Hamplová získala cenu za články pro Zdravotnický deník od odborníků na očkování

Koalice pro podporu očkování se letos rozhodla udělit svou Výroční cenu za rok 2015 novinářce na volné noze Ludmile Hamplové, která píše pro Zdravotnický deník, Lidové noviny, časopisy Kondice a Žena a život. Toto ocenění jí bylo udělené především za texty publikované ve Zdravotnickém deníku, a to „za vysokou odbornou kvalitu práce v žurnalistice a osobní statečnost“, uvedla Koalice v tiskové zprávě.  

 

„Ve své práci se vždy opírá o odborné zdroje a vědecké poznatky, je vytrvalým bojovníkem proti pseudo-vědě, manipulátorům a šarlatánům. Stává se proto nezřídka terčem jejich arogantních až vulgárních útoků. Přesto však pokračuje ve své záslužné práci a konzistentně svým čtenářům předkládá jen ověřená fakta, závěry objektivních studií a uznávaných odborných autorit. Přes opakované nevybíravé útoky na svou osobu dlouhodobě poukazuje na lži a zkreslování dat odpůrci vakcinace a nebojí se poukázat na ty média, které poskytují prostor k šíření antivakcinačních nesmyslů, ať už z důvodu absence logiky, racionálního kritického myšlení nebo kontrolních mechanismů, čímž vzniká klamavý dojem, že radikální skupina medicínských anarchistů je větší, než tomu je ve skutečnosti. Jsme přesvědčeni, že Ludmila Hamplová patří k elitě české zdravotnické žurnalistiky a svou objektivitou i osobní statečností může být příkladem nejen mladým novinářům,“ uvedl k jednohlasnému udělení ceny Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., FRCPS, Předseda Koalice pro podporu očkování.

Frantík s dětskou obrnou 

Ludmila Hamplová
Ludmila Hamplová

„Pro mě osobně je očkování jeden z nejlepších vynálezů lidstva, který stále zachraňuje životy, i když si to díky svému vlastnímu pohodlí a blahobytu neuvědomujeme,“ napsala nám Ludmila Hammplová, když jsme jí požádali o reakci na udělení ceny. A připojila podněty, z nichž vyvěrá její životní postoj:  „Když jsem byla malá holka, ráda jsem si prohlížela krabičku starých fotografií své babičky. Pamatuji si, že na nich byl malý Frantík, spolužák mé babičky, který prodělal dětskou obrnu a bez pomoci okolí by nedokázal prakticky nic. Na zažloutlých fotkách byly zachyceny i pohřby malých dětí, které zemřely na tehdy běžné infekčních nemoci. I moje babička jako malá prodělala záškrt. Měla obrovské štěstí, protože přežila i přes těžko uvěřitelnou léčbu, kdy jí rodiče vytírali krk petrolejem, aby se v něm nevytvořily pablány a ona se neudusila. Jako dítěti mi tyto příběhy připadaly strašidelné a bála jsem se, že se nemoci jako dětská obrna, záškrt, spalničky, černý kašel nebo tuberkulóza mohou vrátit. Netušila jsem, že jako dospělá budu čelit názorům, že je pro děti lepší, když si těmito nemocemi projdou, než aby proti nim byly očkovány, či snad, že jde o banální choroby, u kterých je očkování zbytečné. Děsí mě, že lidská hloupost, nesmysly v podobě spikleneckých teorií a šarlatáni všeho druhu získávají v médiích stále větší prostor, zatímco kritické myšlení a medicína založená na důkazech dostává na frak. A proto dělám svou práci a velmi si vážím ocenění Koalice pro očkování. Je pro mě velkým povzbuzením a zároveň nadějí do budoucna.“

Zdravotnický deník gratuluje

K blahopřání k udělení ceny Ludmile Hamplové se připojuje i redakce Zdravotnického deníku. „Její články vždy vyvolají velký ohlas, je přesná a statečná a my jsme pyšní, že pro nás píše. Také věřím, že cena Koalice pro podporu očkování povzbudí i další kolegyně a kolegy novináře, protože zastávat rozumné názory v této zemi není rozhodně žádný med. Někdy mě až zamrazí, když si čtu nenávistné reakce lidí, kteří jsou naštvaní jenom proto, že jim někdo bourá jejich iluze, předsudky a nutí je přemýšlet,“ uvedl šéfredaktor Zdravotnického deníku Tomáš Cikrt.

-red-