Před 120 lety zemřel otec mikrobiologie a očkování Louis Pasteur

Louis Pasteur svými objevy zachránil více životů, než kdokoliv jiný. Ač byl špičkovým vědcem, stavěl se proti darwinismu. Foto: archiv

Francouzský mikrobiolog a chemik Louis Pasteur, který zemřel před 120 lety, 28. září 1895, se zapsal do dějin lékařství, ale i potravinářství. K jeho objevům patří očkovací látky proti vzteklině a sněti slezinné (antraxu). Vynalezl též jednu z metod konzervace potravin tepelnou sterilizací, kterou si nechal patentovat v roce 1865 jako proces k boji s „nemocemi vína“ a která se poté začala aplikovat i na pivo a mléko. Pojmenována byla na jeho počest pasterizace. 

 

Louis Pasteur se narodil 27. prosince 1822 ve francouzském městě Dole do chudé rodiny koželuha. Po studiích v Paříži začal v roce 1849 vyučovat chemii na Štrasburské univerzitě, kde se týž rok oženil s dcerou rektora Marií Laurentovou. Měli spolu pět dětí, ale tři z nich zemřely v útlém věku na tyfus. To přispělo k tomu, že se Pasteur začal více věnovat studiu infekčních nemocí.

V roce 1887 založil ústav zaměřený na bakteriologii, který nese jeho jméno, a stal se jeho prvním ředitelem. Už za Pasteurova života zřizoval ústav pobočky i v dalších zemích, v současné době působí asi ve třiceti státech.

-čtk