Pátek, 22. ledna, 2021

Zánětlivé revmatické choroby mohou uvrhnout ženy do chudoby

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Studie zveřejněná v časopise Arthritis & Rheumatology upozorňuje, že revmatická onemocnění mohou zvyšovat riziko propadu nemocných do chudoby. Zjištění se týká zvláště žen, protože jejich riziko je třikrát vyšší než u mužů. Vědci z univerzity v Sydney analyzovali data 4 tisíc dospělých z reprezentativního národního výzkumu provedeného v Austrálii mezi lety 2007 až 2012.

 

Mezi zánětlivá revmatická onemocnění dnes počítáme více než 100 různých chorob a poruch, které postihují klouby, okolní a další pojivové tkáně. Po vzoru anglicky psané literatury se tyto nemoci označují také pojmem „artritida“ (slovo „arthritis“ doslova znamená zánět kloubu). Lépe se tak odlišují od nezánětlivého poškození kloubu, čili „artrózy“.

Příčiny, závažnost a lokalizace symptomů artritidy se liší podle toho, o jaký specifický druh se jedná. Symptomy se mohou rozvinout postupně nebo náhle a zahrnují bolest a ztuhlost jednoho nebo více kloubů a jejich okolí. Některé formy souvisí s poruchou imunitního systému anebo mohou postihovat různé tělesné orgány.

Ve své analýze vědci rozlišovali mezi příjmovou chudobou a tím, co nazývají „multidimenzionální chudobou“, do níž započítávají nejen příjmy, ale i zdraví a dosažené vzdělání. Vědci zjistili u žen s artritidou o 51 procent vyšší pravděpodobnost, že se propadnou do příjmové chudoby, než u žen bez této nemoci. U mužů artritida vedla pouze k 22procentnímui zvýšení rizika. Riziko multidimenzionální chudoby jako důsledku onemocnění artritidou bylo ještě vyšší, u žen o 87 procent v porovnání s těmi, které chorobou netrpěly, u mužů o 29 procent.

Prevalence artritidy je vysoká a přitom je tato nemoc jako možný spoluviník chudoby přehlížena, míní vedoucí autorka studie doktorka Emily Callanderová, která varuje, že jak bude populace rozvinutých zemí stárnout, bude se artritida objevovat stále častěji. Tento fakt by měli zohlednit politici až se budou zamýšlet nad tím, jaké jsou vlastně sociální standardy té které země.

„Navíc vysoké riziko chudoby by měli vzít v úvahu lékaři, když hledají nejvhodnější léčbu pro své pacienty s artritidou, kde může být důležitým faktorem finanční dostupnost přímých plateb pacienta,“ dodala Callanderová.

-cik-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY