Lékárníci žádají premiéra o schůzku. Veřejným lékárnám se dál propadají příjmy

Prezident lékárnické komory Lubomír Chudoba se obrací na premiéra s žádostí o schůzku. S ministrem zdravotnictví se prý „nepodařilo vůbec nic vyjednat“. Foto: Tomáš Cikrt

S ministrem zdravotnictví se nám nepodařilo vůbec nic vyjednat. Situace je vážná, veřejné lékárny se budou v příštím roce dál finančně propadat. Nechceme nic jiného, než navýšit příjmy stejně jako to mají ostatní lékařské profese. S těmito argumenty se Česká lékárnická komora obrací na předsedu vlády Bohuslava Sobotku (ČSSD) s žádostí o schůzku. Prezident komory Lubomír Chudoba k žádosti připojuje stanoviska odborné společnosti, mladých lékárníků i závěry nedávného lékárnického sněmu. Příjmy se veřejným lékárnám propadají zejména kvůli snižování cen a úhrad léků. Požadovaly proto alespoň kompenzaci zrušených poplatků za recept v plné výši 30 korun (za jeden recept). Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD) jim už druhým rokem nevyhověl a do úhradové vyhlášky stanovil výši tzv. signálního kódu pouze na 12 korun.

 

Lékárníci se cítí ministrem přehlíženi. Němeček s lékaři vyjednával a zajistil jim kompenzace za zrušené poplatky v plné výši. Proč  opomíjí lékárníky? Ministr již dříve deklaroval, že ne všechny lékárny poplatky vybíraly a on neumí rozlišit, které to byly. Lékárnická komora ovšem namítá, že postiženy budou zejména malé veřejné lékárny, které naopak proti nevybírání poplatků ze strany krajů a řetězců protestovaly (respektive proti poskytování bonusů ve výši poplatků), protože je tato praxe poškozovala.

V dopise lékárnická komora premiéra upozorňuje, že dochází k uzavírání lékáren a výdejen (odloučených oddělení výdeje léčivých přípravků). „Zásadním způsobem byla také oslabena ekonomika drtivé většiny veřejných lékáren s logickým negativním dopadem především na zaměstnance lékáren a následně také na pacienty v podobě snížení počtu odborného personálu lékáren a zkrácení provozní doby. Pokud nedojde v příštím roce ke stabilizaci příjmů malých veřejných lékáren, bude v následném období podstatně ohrožena dostupnost lékárenské péče zejména ve venkovských regionech a to ještě zvýrazní asymetrii v síti lékáren v ČR,“ varuje v dopise prezident komory Chudoba a stěžuje si: „Na výše uvedené problémy upozorňujeme ministra zdravotnictví důrazně a opakovaně, včetně dopadů, ke kterým dojde, pokud nebude ochoten nastalou situaci neodkladně řešit. Před důslednou a opakovanou snahu České lékárnické komory se nám bohužel nepodařilo s MUDr. Svatoplukem Němečkem, ministrem zdravotnictví, vůbec nic vyjednat.“

Co požadovala komora ve vyhlášce

Česká lékárnická komora navrhovala změnit návrh vyhlášky tak, aby úhrada za signální kód byla stanovena nikoliv na 12, ale 30 korun, také požadovala zvýšit omezení maximální úhrady za vykázané úkony z dvanáctinásobku na třicetinásobek počtu receptů v referenčním období.

Úhradu vyšší částkou, než 12 korun za signální kód (signální výkon SiV), požadovala komora již minulý rok. Na tomto požadavku trvá i tentokráte z těchto důvodů:

  • lékárny při výdeji léčivých přípravků poskytují kvalifikovanou zdravotní službu, jejíž zajištění si žádá stále zvyšující se náklady
  • lékárny oproti jiným segmentům poskytovatelů zdravotních služeb mají díky trvalému poklesu cen léčivých přípravků stále nižší odměnu za své výkony, protože jejich příjem byl až do zavedení SiV tvořen výlučně z marže a z regulačních poplatků
  • lékárny přišly na přelomu let 2013 a 2014 o příjem z regulačních poplatků
  • původní příslib celkového příjmu pro lékárny prostřednictvím úhrady za SiV ve výši 700 mil. Kč byl lékárnám ponížen o DPH, které byly nuceny po provedených právních rozborech z úhrad za SiV odvést, protože nejde o osvobozené zdanitelné plnění. Odhad tohoto ponížení je cca 70 mil Kč. K dalšímu ponížení pak došlo v důsledku stanovení limitu jednotlivých zdravotních pojišťoven na referenční období roku 2013.
  • úspory z poklesu cen léčivých přípravků lze podle SÚKL očekávat v roce 2015 v přibližné výši 2,4 mld. Kč (dle SÚKL úspory za 1. – 8. 2015 ve výši 1,8 mld. Kč), to znamená další pokles marží lékáren cca 450-500 mil. Kč
  • zkušenosti z roku 2015 ukazují, že zejména u 390 jedinečných venkovských malých lékáren a 250 výdejen je příjem z úhrady SiV prvkem zajišťujícím ekonomické přežití.

Komora také upozorňuje, že nynější úprava je nekompatibilní se zákonem o DPH. „Výkladová stanoviska uvádějí, že se DPH odvádí v takové výši, jaké sazbě podléhá předepsaný přípravek. Tzn., že je sazba DPH u SiV pokaždé jiná v závislosti na předepsaném léčivém přípravku. Další zmatky nastávají u předepsaných dvou položek o různých sazbách, protože pak není jasné, jestli má být použita sazba toho nebo onoho přípravku, když se SiV hradí za celý recept jen jednou,“ uvádí komora ve zdůvodnění změny návrhu vyhlášky.

Ministrův náročný týden

Ministr Němeček má před sebou rušný týden. Přebytek zdravotnického rozpočtu, který v médiích sám zdůrazňuje, vyvolal mezi poskytovateli zdravotní péče velká očekávání. Zatím se ozvali ambulantní lékaři a praktici. Úplně spokojena není ani lékařská komora, byť se snažila pro ambulance vyjednat kompromis. Na úterý ovšem svolal tiskovou konferenci krizový štáb, který sdružuje asociace malých nemocnic i krajských zařízení, zdravotnických odborů i lékařských odborů a národní rady osob se zdravotním postižením. V pozvánce štáb zdůrazňuje, že „je velmi znepokojen tím, že pouze tříprocentní navýšení úhrad pro nemocnice v návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2016 postačí buď na nezbytné zvýšení platů a mezd, nebo na stejně nezbytné udržení úrovně zdravotní péče. Nikoli na obojí.“ Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů se prý obrátí „na nejvyšší politické představitele se žádostí, aby ještě před vydáním úhradové vyhlášky posoudili, zda je skutečně nutné upřednostnit další posilování finančních rezerv zdravotních pojišťoven, nebo zda je možné nasměrováním jen malé části těchto rezerv do nemocnic zabránit pokračujícímu personálnímu a provoznímu rozkladu nemocniční péče.“

Času je na změny strašně málo. Úhradová vyhláška pro rok 2016 musí být do 31. října publikována ve Sbírce zákonů ČR

-cik-

Zaujal vás náš článek? Budeme rádi, když dáte svůj hlas Zdravotnickému deníku v anketě

Křišťálová lupa zde.   kl-hlasovani-button-88x31-1